FINNS NU FÖR BESTÄLLNING

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning: F–3

Cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT

av Karin Pettersson

Språk-och kunskapsutvecklande undervisning beskriver pedagogiska verktyg som är särskilt bra för elevgrupper där olika elever behöver olika nivåer av undervisningsstöd.

Att kunna förstå och producera texter är en av de viktigaste förutsättningarna för förmågan att lära, och boken beskriver steg för steg hur man arbetar med genrepedagogik, ASL (Att skriva sig till läsning) och många IKT-verktyg som olika appar och arbete med smartbord, paddor och datorer.

I boken finns separat arbetsmaterial med kopieringsunderlag med texter, bilder och ifyllbara mallar för planering, bedömning och arbete med texter. Arbetsmaterialet innehåller allt material som behövs för genomförande av exempellektionerna i boken. 

USB
Till boken finns även en USB med arbetsmaterialet för digital användning i klassrummet. På USB:n finns även bilder och modeller från boken, samt blanketter med mallar och dokument som kan fyllas i digitalt av kursdeltagare eller elever. USB:n kan köpas separat eller i paket tillsammans med boken.


Hallgren & Fallgren Studieförlag AB • Box 92192, 120 09 Stockholm
info@hallgren-fallgren.se • www.hallgren-fallgren.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.