Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 8 juni 2017

 

Hej Lavininstruktörer!

Vi hoppas att ni alla har fått lite välbehövlig vila efter vintersäsongen och att sommaren har börjat på bästa sätt. Sommar får väl anses vara ett relativt begrepp då det från fjällen i både Jämtland och Västerbotten kommer rapporter om minusgrader och nyfallen kallsnö de senaste dagarna. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog på utvärderingsdagarna i Östersund den 17-18 maj. Det blev dagar fyllda med intressanta diskussioner och många relevanta synpunkter framfördes. Naturvårdsverket avser att fortsätta jobba med att utveckla utbildningarna samt administrationen runtomkring. 

 • Den för året nya utbildningen Friåkning 1 har fungerat väl och feedbacken har varit positiv. Där kommer årets erfarenheter att vara värdefulla för en ytterligare utveckling av utbildningen inför nästa säsong.
 • Pro 1 är ett beprövat koncept sedan många år. Vi ser redan nu ett behov av en framtida översyn men kommer att prioritera andra utbildningar fram tills nästa säsong och endast göra mindre justeringar i Pro 1.
 •  För Lavinräddning 1 finns en arbetsgrupp med representanter från SLAO, Fjällräddningen och Försvarsmakten. Gruppen arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket för att  enas om gemensamma mål och utbildningsmetoder inom ramarna för Lavinräddning 1. Gruppen ska presentera ett förslag på utbildningsmanual under hösten.
 • Pro 2 kommer inte att förändras så mycket innehållsmässigt  fram till nästa säsong, däremot ska manualen och bildspel kompletteras och utvecklas.
 • De instruktörer som närvarade 17- 18 maj har fått sin behörighet uppdaterad för respektive utbildningar.
 • De instruktörer som inte var närvarande måste delta på motsvarande träff i maj 2018 för att fortsätta vara aktiva SVELAV-instruktörer.
 • Mer information om behörighet finner du här:Instruktörsbehörighet SVELAV

Håll utkik under september då nästa nyhetsbrev kommer med mer information om utbildningarna, andra nyheter samt inbjudningar till höstens workshops och arrangemang.

 

Vi önskar er en trevlig sommar!

 

Petter Palmgren, Per- Olov Wikberg, Nils Hallberg och Mattias Tarestad

 

Sveriges Lavinutbildningar

 


Foto: Fredrik Schenholm

Mål för säsongen 2017/ 2018

Inför och under kommande säsong så arbetar SVELAV för att:

 • Effektivisera och förenkla administrationen kring utbildningarna.
 • Öka kännedomen om SVELAV hos allmänheten
 • Öka antalet deltagare på utbildningarna, främst Friåkning 1 där vi ser stora behov och potential för större volymer.
 • Renodla Pro 1 som yrkeskurs (dvs. icke yrkesfolk styrs mot Friåkning 1)
 • Rikta fokuset mot skoteråkare genom att främja utvecklingen av lavin/skoterutbildningar. 
 • Utveckla SVELAV Intro- design och interaktion.
 • Integrera terrängklassningen tydligare i utbildningarna.
 • Göra en svensk översättning av Avaluator 
 • Fortsätta att utveckla utbildningssystemet. Det långsiktiga målet är ett komplett utbud av utbildningar för att kunna söka till Pro 3/ CAA Operations Level 2. Det är ett kompetensbehov för utbyggnaden av lavinprognoserna. Det innebär bl.a. en framtida utveckling av fler utbildningar för lavinräddning och för fjällväder.
 • Implementera nytt grafiskt stöd och uppdaterade riktlinjer för lavinräddning i utbildningarna.

 


Nyheter SVELAV- administration vinter 2017-2018

 • Instruktörerna registrerar sig direkt på webben
 • Har en egen instruktörssida på www.svelav.se (med länk till egen webb om sås önskas)
 • Instruktören lägger själv in utbildningstillfällen och registrerar deltagare
 • Alla utbildningar syns i kalendern på www.svelav.se
 • Utvärderingar görs online av deltagare före utbildning avslutas (mål = svarsprocent  100%)
 • Mallar, manualer, presentationer och annat SVELAV-material finns på www.svelav.se  (innebär att projektplatsen stängs ner).

SVELAV-året

En preliminär årsöversikt för Sveriges Lavinutbildningar. 

facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter