Underhåll för Industri 4.0

Den 4 maj genomfördes den högaktuella konferensen Underhåll för Industri 4.0. Här presenterades scenarier för underhållets roll i den framtida digitaliseringen. Vi fick ta del av föredrag om hur underhållet kommer att utvecklas i framtiden tack vare digitaliseringen och en ökad tillgång till "big data" för att kunna prediktera och undvika kommande funktionsfel.

Grundfrågan som ställdes var hur väl svensk industri står rustade för Industri 4.0 utifrån ett underhållsperspektiv. Det bjöds på en mängd intressanta föredrag inom området, från regeringens satsning på Smart Industri, via industriell digitalisering, till en praktisk användning av digitalisering och automationslösningar.

Vi fick bland annat veta hur sårbara våra uppkopplade system kan vara för yttre hot i form av hackerattacker. Det otäcka i sammanhanget var att endast någon vecka efter konferensen blev många företag och privatpersoner utsatta för detta.


Föreningens årsmöte

I anslutning till konferensen Underhåll för Industri 4.0 hade föreningen årsmöte. Verksamhets- och årsberättelsen för 2016 fastställdes utan några kommentarer. Den nuvarande ordföranden Lars-Erik Djupenström valdes om på ett år. Övriga styrelseledamöter sitter kvar och styrelsen för det kommande verksamhetsåret ser ut enligt följande:

 • Ordförande: Lars-Erik Djupenström, Fortum Värme AB
 • Vice ordförande: Christer Olsson, Colmaint AB
 • Sekreterare: Torsten Ekström, SAMS AB (Adjungerad)
 • Kassör: Mattias Forsberg, Midroc Management AB
 • Ledamot: Anders Edsand, Valmet AB
 • Ledamot: Kim Berghäll, Annoj Holding AB
 • Ledamot: Uday Kumar, Luleå Tekniska Universitet
 • Ledamot: Thomas Olson, StoraEnso Skoghall AB
 • Suppleanter: Basim Al-Najjar, Linnéuniversitetet, och Ingemar Andréason

Certifierade Underhållsledare/Underhållstekniker

Certifiering av Underhållsledare, European Experts in Maintenance Management, och Underhållstekniker, European Maintenance Technician Specialists sker i form av skriftliga prov som baseras på de kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll genomför certifiering vid två tillfällen per år, senast var det den 20 och 21 mars och de som certifierades var:

Certifierade Underhållsledare:

 • Peter Hansson, Ringhals
 • Sune Johansson, OKG Kraftgrupp.

Certifierade Underhållstekniker:

 • Jesper Andersson, E.ON Värme Sverige
 • Ola Arvidsson, OKG
 • Joakim Eriksson, SCA Underhåll
 • Jenny Friberg, SCA Underhåll
 • Peter Göthberg, Alfa Laval
 • Mads Holm, Svensk Kärnbränslehantering
 • Robert Jansson, Sandvik Coromant
 • Simon Johansson, OKG
 • Andreas Jonsson, OKG
 • Niklas Lindmark, SCA Underhåll
 • Tobias Lundberg, SCA Underhåll
 • Alexander Näslund, Scania Industrial Maintenance
 • Kassama Salleh, Sandvik Materials Technology
 • Marcus Thorstensson, E.ON Värme Sverige
 • Fredrik Tropp, Ringhals
 • Matz Vågeteg, Akzo Nobel
 • Robert Wigren, OKG

Certifierade Svenska Underhållstekniker:

 • Anders Eriksson, Suzuki Garphyttan
 • Edge Lidén, SCA Underhåll

Certifierade Underhållsledare: Sune Johansson och Peter Hansson

Certifierade Underhållstekniker: Fredrik Tropp och Kassama Salleh


EFNMS General Assembly

Den 13-14 maj åkte en delegation från Riksorganisationen Svenskt Underhåll till Vodice i Kroatien för att representera Sverige i EFNMS General Assembly, ett forum för Europas 22 underhållsföreningar.

Under lördagen genomfördes olika kommittémöten där bland annat utvecklingen av kommittéarbetet diskuterades. Torsten Ekström blev utsedd till kommittéledare för Certifieringskommittén.

På söndagen samlades Board of Directors i General Assembly för att diskutera och besluta om viktiga frågor, bland annat samarbetet med GFMAM, Global Forum on Maintenance and Asset Management och ett koncept som går under beteckningen Body of Knowledge, enkelt förklarat som en kunskapsbank inom underhåll.

Nyligen bortgångne Jan Frånlund hedrades med ett fint anförande för sina insatser inom EFNMS och en tyst minut.


Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen. Numera är BillerudKorsnäs koncernmedlem, vilket innebär att alla bolag inom koncernen är medlemmar.


Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna Telefon: 08-664 09 25

e-post: kansli@svuh.se  hemsida: www.svensktunderhall.se

 Avsluta din prenumeration, klicka här.