Göteborg den 5 juni 2017

Hej ##firstname##!

 

Om digitaliseringen och tempot

En av de frågor som diskuteras mest när det gäller digitaliseringen är tempot. Hur fort kommer införandet av Internet of Things att gå?

 

 

Det har länge funnits gott om entusiaster som propagerar för att det kommer att hända väldigt mycket väldigt snabbt och att de företag som är sena i utvecklingen riskerar att slås ut. Andra tar fasta på problemen och konstaterar att dessa kommer att lugna ner tempot betydligt.

Det finns en rad kraftfulla ”medkrafter”:

Den tekniska utvecklingen är den viktigaste av dessa. Mycket av det som vi förväntar oss av framtiden är redan idag möjligt om än på en låg nivå. Utvecklingen går dock fort. Tempot förvånar ofta även de mest insatta. Det som inte gick ”igår", går ofta "i morgon" eller i ”övermorgon”. Kvalitet, kapacitet och ”intelligens" är tre sådana områden.

Ekonomin bidrar till det höga tempot. Det mesta inom elektroniken blir snabbt väldigt mycket billigare. 

Den digitala utvecklingen är attraktiv för såväl nationalstater (internationell konkurrenskraft), som för företag (lägre kostnader, bättre produkter, nya affärsmöjligheter) och för enskilda individer (en fantastisk service, högre livslängd och nya valmöjligheter avseende livsstilar).

 

Bland ”motkrafterna” hittar vi följande faktorer:

 

Vi saknar den tekniska standard som behövs för att interaktionen mellan saker via nätet skall bli effektiv och säker.

 

Juridiken är utformad för den analoga världen och skapar osäkerhet på en rad områden inför digitaliseringen.

 

Den digitala teknikens servicemöjligheter går ut över vår integritet. Dagens innebörd av ”privat" är hotad. Många är fortfarande osäkra på hur de skall förhålla sig till detta.

 

Teknikens kapacitet och tillförlitlighet är fortfarande inte tillräckligt bra för att vi skall våga lita på den (men utvecklingen går som sagt fort).

 

Säkerheten (cyber security) är ett enormt problem. Kriminalitet, industrispionage, påverkan av andra länders politik är några av de områden som bekymrar oss.

 

Digitaliseringen förväntas leda till ökad social polarisering. Några får allt mer att göra. De flesta får allt mindre att göra. Hur många kommer att klara detta?

 

Rädslan, avslutningsvis, skall inte underskattas. Beslutsfattare är flockdjur. Vem vågar gå först? Vem vågar ta risken att satsa redan ”idag" när allt kommer att vara bättre och billigare "i morgon”?

 

Många konstaterar att vi brukar överskatta utvecklingen på kort sikt, men underskattar den på lång sikt. Ingen kan vara riktigt säker. Men, det kommer med största säkerhet att gå bättre för dem som är framåtlutade än för dem som väljer att vara bakåtlutade. Riskerna med ett late mover advantage är större än vid ett first eller second mover advantage. För, när det väl händer  kommer det att gå fort.

 


Sustainability Circle hos SSAB

 

I förra veckan var Anders Källström, ordförande i Sustainability Circle, hos SSAB och diskuterade smart industri och digitalisering. Chefer, tekniker och representanter ifrån skolan var inbjudna till diskussionen.

 

Många av de som skall genomföra industriell hållbarhet går just nu i skolan. Därför är det viktigt att näringslivet involverar skolan i arbete att utveckla tankarna om en smart industri. SSAB ville därför bjuda in skolledare till workshopen om digitalisering och därigenom tillsammans diskutera hur skolan och näringslivet kan samarbeta och gemensamt driva arbetet framåt.

Du kan läsa hela arikeln om dagarna på SSABs hemsida.

 


Välkommen Svenska Kraftnät!

Vi vill välkomna Svenska Kraftnät som nya huvudmän till Sustsinability Circle. Svenska Kraftnät kommer att vara en stor tillgång och förstärka arbetet inom nätverket.

 


Nya uppdateringar på hemsida

 

Nu har vi gjort en uppfräshig av vår hemsida med nya texter och nytt material om hur vi arbetar inom nätverket. Nu kan du även läsa våra tidigare nyhetsbrev under fliken Nyheter på hemsidan.


Kalendarium 2017

Workshops/Nätverksaktiviteter

Referensgruppsmöte

  • 25 augusti - Via telefon

Smart Maintenance Strategies

  • 6 september - Värd Valmet

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm
  • Sustainability Circle Meeting: 14 december, i Lund

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube