Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Kurs och konferens juni 2017 

Vad behöver du lära dig mer om?

GR erbjuder kompetensutveckling inom arbetsmarknad, personal, ekonomi, juridik, administration, EU, hälso- och sjukvård, ledarskap, kommunikation, miljö, samhällsbyggnad och socialt arbete. GR tillhandahåller även kurser och utbildningar för dig som arbetar med mottagande av nyanlända vuxna samt ensamkommande barn och unga. Årligen deltar cirka 20 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar i samarbete med de 13 medlemskommunerna. Längre ner hittar du en sammanställning över alla aktuella kurser, konferenser och utbildningar.


Mötesplats IFO och Funktionshinder i höst

I höst är det återigen dags att inspireras och utbyta erfarenheter.

Mötesplats IFO

Dagen bjuder på många seminarier. Andra intressanta punkter på programmet är en teaterföreställning om att vara barnhemsbarn samt en föreläsning av Charlie Eriksson som är aktuell i SVT:s dokumentärserie om självmord ”30 liv i veckan”.

När? 16 november 

grkom.se/motesplatsifo

 

Mötesplats Funktionshinder

Mötesplats Funktionshinder äger rum i Eriksbergshallen i Göteborg. I skrivande stund är 44 utställare och 20 seminariepunkter klara. 

När? 10-11 oktober

grkom.se/motesplatsfunktionshinder


Hållbart resande i samhällsplaneringen

I höst lanserar GR en ny kurs för samhällsplanerare, planarkitekter, trafikingenjörer, mark- och exploateringsingenjörer och andra som arbetar med hållbart resande. 

Kursen ska ge praktiskt användbar kunskap om verktyg för att främja hållbart resande i samhällsplaneringen. Bland föreläsarna finns Trivector, som djupdyker i MaxLupo-principerna för mobility management i samhällsplaneringen, FOJAB arkitekter som introducerar verktyget "Planera klimatsmart!" och Huddinge kommun som berättar om sin Mobility Management-plan som stöd i dialogen med byggherrar. 

När? 6-7 november. Inbjudan kommer inom kort.

Kontakt Sara-Linnéa Östervall


Ny kommunal- och förvaltningslag

Ny kommunal- och förvaltningslag ställer nya krav på tjänstemän i offentlig verksamhet. GR erbjuder två dagar med genomgång av de nya lagarna.

Kommunallagen föreslås träda i kraft 1 januari 2018 och ersätter den nuvarande från 1991. Den nya lagen är baserad på utredningen ”En kommunallag för framtiden” och behandlades i riksdagen juni 2017.

För första gången på 30 år har riksdagen beslutat om en ny Förvaltningslag som träder i kraft 1 juli 2018. Den nya lagen ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen.

 

När? 13 och 25 oktober Anmälan


Dokumentation för utförare inom socialtjänsten

– barn och unga

Tillräcklig och korrekt dokumentation är en av förutsättningarna för god kvalitet. Nya föreskrifter trädde i kraft 1 januari 2015. Dessa innebär generellt ökade krav gällande dokumentationen.

Den här kursen vänder sig till utförare inom socialtjänsten (barn och unga) och syftar till att ge ökad kunskap om det socialrättsliga regelverket och vägledning gällande den praktiska tillämpningen. 

När? 27 september

Anmälan


Autism och psykisk ohälsa hos vuxna

Psykiska besvär hos vuxna med autism kan vara svåra att upptäcka eftersom symptomen kan förväxlas med beteenden som har med autism att göra. För att upptäcka de psykiska besvären är det viktigt att omgivningen har kunskaper om hur autism yttrar sig hos individen

GR arrangerar en kurs inom området för personal och chefer som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar och vuxna med autism. 

När? 26 september 

Anmälan


Motivational Enhancement Theory (MET)

MET är en kombination av bedömning, återkoppling och motivationshöjande samtal. I arbetet med MET är terapeutens uppgift att skapa förutsättningar för att öka individens motivation och engagemang för förändring.

Den här kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter och motiverar personer med missbruksproblematik. Förkunskap inom MI (motiverande samtal/motivational interwieving) är en fördel.

Kurs 1: Tredagarskurs. 19 sept, 10 okt och 10 nov. Anmälan

Kurs 2: Tredagarskurs. 11 okt, 9 nov, 12 dec. Anmälan

Fördjupningskurs planerad 7 dec. Mer information kommer.


Individual Placement and Support (IPS)

IPS är en form av Supported Employment (SE) skapad för personer med psykiska funktionsnedsättningar. GR:s utbildning inom IPS innehåller teori, metodik, verktyg och ger kunskap om IPS-metoden på forsknings- och praktikernivå.

Boka in datumen redan nu. Inbjudan kommer inom kort.

Fyradagars-kurs: 3-4 oktober och 7-8 november 

Tvådagars-kurs: 12-13 december 

Kontakt Karin Westberg


Demenskonferens

Årets demenskonferens har temat "Att kommunicera med personer med demenssjukdom". På programmet står bland annat föreläsningar av Sibylle Mayer, överläkare Mobila Team, vårdenhet Minnessjukdomar på Skånes Universitetssjukhus och Beata Terzis, legitimerad psykolog och sakkunnig inom demens och kognition på Frösunda Omsorg.

När? 10 november

Anmälan

 

Samsjuklighetskonferens

Den 12 oktober arrangeras en konferens om insatser för personer med psykisk ohälsa och missbruk/beroende. Dagen bjuder på föreläsningar, fakta om samsjuklighet samt goda exempel på samarbetsmodeller från kommunerna Göteborg, Partille och Åmål. Konferensen innehåller bland annat en föreläsning om beroende och psykisk samsjuklighet av Sven-Eric Alborn, utvecklingsledare Region Halland. 

När? 12 oktober. Inbjudan kommer inom kort.

Kontakt Yvonne Witsöe


Samverka med respekt för sekretessen

Hur utbyter man uppgifter om den enskilde utan att begå brott mot tystnadsplikten? 

Regeringen har lämnat förslag till ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som föreslås träda ikraft 1 januari 2018. Förslaget omfattar nya sekretessbrytande regler som medger utökade möjligheter för uppgiftslämnande inom vård- och omsorgsområdet. GR arrangerar en kurs för att tydliggöra vilka sekretessregler som gäller och vilka rättsregler som kan användas för att underlätta samverkan.

När? 15 september

Anmälan


Socialrätt

– för socialsekreterare utan socionomexamen

Kursen är uppdelad på tre dagar och behandlar förvaltningslagen, kommunallagen, offentlighet, sekretess, SoL, LVU och LVM. För dig som arbetar med ekonomiskt bistånd finns även en fördjupningskurs inom detta. 

 

När?
Grundkurs: 26 sept, 19 okt och 21 nov

Fördjupning: Ekonomiskt bistånd 7–8 dec

 


Administratörens kommunikativa roll

Under den här tvådagarskursen får du utveckla och finslipa din kommunikativa förmåga, både muntligt och skriftligt. Du får praktiska verktyg för att lyckas med att nå fram med ditt budskap; du får träna på att ta fram starka argument när du ska tala för din sak och får aktuella tips och råd när du ska skriva i olika sammanhang.

När? 19-20 september

Anmälan


Återhämtning från psykisk ohälsa

– att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

Begreppet återhämtning (recovery) handlar inom psykiatrin om att återhämta sig från psykisk ohälsa. GR arrangerar tre kurser inom området.

Inspirationsdag (halvdag) för chefer och baspersonal 31 aug

Utbildning för chefer (heldag) 21 sept och 5 okt

Utbildning för baspersonal (två heldagar + en halvdag) 20 sept, 4 okt och 18 okt och 17 okt, 31 okt och 14 nov

 


Följ oss på Facebook!

Visste du att GR Kurs & Konferens har en Facebook-sida? Gilla sidan för senaste nytt! 

facebook.com/kursochkonferens/


Aktuella kurser, konferenser och utbildningar

Augusti

28 augusti
Yrkeshandledning för nyanställda inom socialtjänstens barn- och unga, myndighetsutövning

30 augusti
Tejping – gestaltande kommunikation: Kurs 1

31 augusti 
Inspirationsdag om att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

31 augusti + 1 och 25 september
Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

 

September

6 september
MI-utbildningsdag för baspersonal inom äldreomsorgen

7 september 
Yrkeshandledning för nyanställda inom socialtjänstens barn- och unga, myndighetsutövning

7 september
Chefsdag – att leda arbetet med Individual Placement and Support (IPS)

15 september
Samverka med respekt för sekretessen!

18 september 
Utveckling Grupp Ledarskap (UGL)

19 september 
Motivational Enhancement Therapy, MET

19-20 september
Administratörens kommunikativa roll

20 september
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

Målgrupp: baspersonal (Även 17/10)

25 september 
LVU-kurs

26 september
Autism och psykisk ohälsa hos vuxna 

26 september
Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

26 september
Socialrätt – för socialsekreterare utan socionomexamen

27 september
Dokumentation för utförare i socialtjänsten – barn och unga

27 september
Socialchefsdagarna i Östersund

 

Oktober

4 oktober 
MI-fördjupning

4 oktober 
Radical Collaboration – förtroendefullt samarbete

5 oktober 
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

Målgrupp: chefer, arbetsledare, metodutvecklare och 1:e socialsekreterare (Även 5/10)

10–11 oktober 
Mötesplats Funktionshinder

11 oktober 
Motivational Enhancement Therapy (MET)

12 oktober 
Samsjuklighetskonferens: Insatser för personer med psykisk ohälsa och missbruk/beroende (inbjudan kommer inom kort)

12 oktober 
Konferens om kommunala bolag (inbjudan kommer inom kort)

Oktober

13 och 25 oktober
Ny kommunal- och förvaltningslag

17 oktober
Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

18 oktober 
MI-utbildning för äldreomsorgen 

18 oktober 
Vad kan bli möjligt när vi tillsammans utforskar arbetssätt och bygger broar för ett öppet och rättvist samhälle?

19 oktober 
MI-utbildning

19 oktober 
Tejping – gestaltande kommunikation: Kurs 2

25 oktober 
Vidareutveckling efter UGL

26 oktober 
MI-utbildning 

26 oktober
SMÄRTA hos äldre – varför är det komplext och vad bör man tänka på?

31 oktober, 30 november och 12 december
Utvecklingsprogram: Kommunala nämndsekreterare – med fokus på nya kommunallagen

 

November

8 november 
Grundutbildning för registratorer

8 november 
MI-utbildningsdag för baspersonal inom äldreomsorgen

8-9 november 
Socialtjänstforum 2017

9-10 november + 1 december
Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

10 november 
Demenskonferens: Att kommunicera med personer med demenssjukdom

13 november 
Utveckling Grupp Ledarskap (UGL)

14 november 
Momskurs för kommuner

15, 16, 28, 29 nov + 12 dec
Projektledarutbildning – att styra och leda projekt i offentlig verksamhet   

16 november
Mötesplats IFO

17 november 
Konferens: Forskning pågår om funktionshinder och åldrande

20 november 
LVU-kurs

23 november 
MI-utbildning

24 november 
Kurs om vårdnadsöverflyttning

27 november 
The Human Element – den goda organisationen

27 november 
Utveckling Grupp Ledarskap (UGL)

 

December

6 december 
MI-fördjupning

7 december
Socialrätt – delkurs Ekonomiskt bistånd

 


Missade du konferensen?

Här hittar du sammanfattningar, bildspel, filmer och annat material från våra konferenser. 

Saknar du något?

GR hjälper även till att anordna utbildningar, kurser, seminarier och konferenser på uppdrag av er verksamhet. Kontakta oss gärna på GRkurskonferens@grkom.se 


Prenumerera...

...på nya kurser

...på nyhetsbrevet

Läs mer på grkom.se/kurser eller kontakta oss på GRkurskonferens@grkom.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du deltagit i en utbildning på GR eller för att du har valt att prenumerera.
Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.