Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Röke sockengille har under våren arrangerat en Arkeologiklubb. 13 barn från trakten har tillsammans med föreningen tittat på olika fornlämningar, provat på att göra upp eld med flinta och stål, målat egna vapensköldar och undersökt lokala fornfynd. Betyget från barnen är gott: "Detta här var bättre än i scouterna!"

Vill er förening starta en Arkeologiklubb?
Kontakta Sara Williamsson, tel. 046 - 15 80 72.

Nyhetsbrev nr. 3 - maj 2017

Kak-kalas och nya idéer – årets förbundsstämma var innehållsrik!

Förbundsstämman hölls i år på Arkivcentrum Syd i Lund. Förutom stämmoförhandlingar kunde man även ta del av tre mini-seminarier och på ett bord i matsalen stod ett gigantiskt kak-kalas uppdukat. 23 föreningar deltog, och 78 personer serverades nygräddade crêpes till lunch. ”Vi fick jättemånga bra idéer med oss hem som det gäller att omsätta. Det var väl värt att avsätta en söndag för detta årsmöte” hälsade Birgitta Johansson, kassör i Ängelholms hembygdsförening, via mail efteråt. ”Tack så mycket för igår och för att Ni gav oss, Skånelands olika hembygdsföreningar, möjligheten att komma till Lund och här dels få ta del av intressanta seminarier men också en konstruktiv och vägvisande förbundsstämma!” skrev Johan Nilsson i Vinslövs hembygdsförening dagen efter stämman. Stämmoprotokollet kommer att skickas ut inom kort, där kan man läsa mer om vad som beslutades. Och nästa år hoppas vi att ännu fler föreningar vill vara med!

Kak-kalas och mingel på förbundsstämman. Foto: Jan Nilsson

Årets medlemsbok

…heter Kävlinges historia. Från istid till enskifte, och är skriven av Anders Ödman på uppdrag av Harjager härads Fornminnes- och Hembygdsförening. Boken är den första i en planerad bokserie om Kävlinge historia.

Ni är hjärtligt välkomna till oss på kansliet för att hämta ert exemplar och ta en fika med oss! Hör av er i förväg, så att ni vet att någon är här. Adressen är Porfyrvägen 19, Lund och tel. nr. 046 – 15 80 70.

Oppmanna-Vånga nominerade till Årets hembygdsförening

Utmärkelsen delas årligen ut av Sveriges Hembygdsförbund, till en hembygdsförening som utmärkt sig särskilt utifrån något av juryns kriterier: Mötesplats och roll för demokratin i lokalsamhället, arbete med olika målgrupper, bevarande av kulturmiljöer, samlingar eller arkiv, eller förnyelse av verksamheten. I år är 12 föreningar nominerade, och Skånes hembygdsförbund har nominerat Oppmanna-Vånga hembygdsförening. Nomineringen fokuserar på föreningen goda arbete med kulturmiljö och landsbygdsutveckling, samt i mötet med de nya svenskarna där Skånes hembygdsförbund anser att ”Oppmanna-Vånga hembygdsförening gör en fantastisk insats i lokalsamhället och arbetar på en förtjänstfullt sätt med nya svenskar, språkcaféer och demokratifrågor.”

Vinnaren kommer att offentliggöras och få motta priset på Riksstämman i Uddevalla, den 27 maj. Läs mer på Sverige Hembygdsförbunds hemsida.

I nomineringen kan man läsa att "(d)essutom arbetar föreningen med Nässelslingan, vilket är ett lysande exempel på samarbete mellan den idéburna sektorn och de lokala företagen."

Årsbok med både bredd och djup nominerad till Årets hembygdsbok

Göinge hembygdsförening och Knislinge hembygdsförening ger sedan drygt 30 år tillbaka ut en gemensam årsbok om Göinge. Årsbok 2016 nomineras av Skånes hembygdsförbunds kulturprisgrupp till Årets hembygdsbok, och skriver bl.a. i motiveringen att ”(å)rsboken innehåller artiklar av drygt dussin skribenter och med den lokala historien som grund. Den handlar om företeelser, händelser och människor i Göinge, och, inte minst viktigt, blickar den framåt. Strukturförändringar sätts i relation till lokala händelser som lämnat avtryck i människors minnen. Boken är ett mycket gott exempel på det som kännetecknar årsboken som genre och gör den så populär bland hembygdsrörelsens medlemmar.”

En jury utser pristagare, och vinnaren offentliggörs på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september. Då delas även utmärkelsen ut. Läs mer på Sveriges Hembygdsförbunds hemsida.

Ny Tidsmaskinen-runda i Limhamn

Därmed blir Limhamns museiförenings runda den trettiofemte färdiga Tidsmaskinen-rundan i Skåne. På Örnanäs i norr och i Gislöv i söder eller i Limhamn i väst och Bromölla i öst, kan man nu bli guidad av Tidsmaskinen. Ladda mobilen med rundor inför sommarens utfärder!
Här hittar man alla färdiga rundor.

Intresserad av växter med historia? Gå med i nätverket Det gröna kulturarvet!

För ett par år sedan bildades ett nätverk av Hållbar Utveckling Skåne för alla som arbetar med eller är intresserade av grönska med en historisk anknytning. Syftet är att erbjuda en återkommande mötesplats för erfarenhetsbyte och kunskapsspridning, och genom att registrera sin e-postadress får man utskick med information om nätverksträffar och annat. Skicka bara ett mail, det behövs ingen text eller rubrik, till gronakulturarvet-Subscribe@regionmuseet.se så kommer det ett automatiskt svar som man bara svarar på, återigen utan text eller rubrik. Därefter är man ansluten. För mer information, se nätverkets hemsida.

Eller kanske av hela kulturlandskap? Gå med i nätverket Svenska kulturlandskap!

Nätverket, som är kostnadsfritt av delta i, fokuserar på traditionella skötselmetoder i kulturlandskapet. Man arbetar både med att samla in och dokumentera skötselmetoder, och att sprida kunskap om dem. Det gör man genom bl.a. temadagar och workshops, den 7 juni hålls exempelvis en temadag om brukande av olika markslag. Temadagen ges i Östra Vätternbranterna-området, Småland. Läs mer, och anmäl er till nätverket, på deras hemsida.

Ny Instagram-tävling, tema Landskapande

Människor har ständigt påverkat och påverkats av landskapet. I vår nya Instagram-tävling hoppas vi få in många bidrag på hur detta ”landskapande” kan tänkas se ut. Fem vinnare kommer att utses av en jury, och få en halvdagskurs i landskapsfotografering av fotograf Sven Persson.

Läs mer om tävlingen, och hur man deltar på vår hemsida.

Hjälp oss gärna att sprida flyern.

Tegelbruket i Gunnarp, Tjörnarps sockengille

Rapport om samarbetet mellan museer och skolor

Många skolor besöker något museum, men hur ser egentligen samarbetet ut mellan skolorna och museerna? När fungerar det som bäst och vilka vinster ser lärarna med museibesöken? Riksutställningar har i dagarna släppt en ny rapport om samarbetet, baserat på både enkätsvar och intervjuer. Här kan den intresserade föreningen hitta gott om argument och tips på hur man kan hitta samverkan med skolan. Läs mer, och ladda ner rapporten, på Riksutställningars hemsida.

Var finns pengarna?

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en eftermiddag om hur och var man kan söka medel till miljö- och klimatprojekt. Kanske har föreningen en idé om att återställa våtmark, eller hävda en äng för den biologiska mångfalden. Få hjälp i bidragsdjungeln och träffa relevanta kontaktpersoner. Evenemanget är kostnadsfritt, och inleds med lunch kl 12.00 den 31 maj på Länsstyrelsen i Malmö. För mer information och anmälan, se Länsstyrelsen Skånes hemsida.

Efterlysning: duktig hantverkare!

Skolmuseet i Löddeköpinge, som drivs av Harjager härads Fornminnes- och Hembygdsförening, efterlyser tips på duktiga hantverkare/mekaniker. Deras orgel och elektriska skioptikon har gått sönder, och de skulle gärna vilja laga dem. Kanske har ni själva anlitat någon duktig hantverkare som skolmuseet skulle kunna vända sig till? Hör i så fall gärna av er till Agne Andersson, tel. 0707 - 15 86 53

Goda exempel på hur man kan väcka intresse med hjälp av kartor!

Många tycker att det är spännande med gamla kartor, något som både Vallkärra-Torn hembygdsförening och Blåherremöllas vänner tagit fasta på. Den förstnämnda föreningen har gett ut en samlad kartbok med historiska kartor över byarna i gamla Torns kommun. Kartorna har man hämtat hem som digitala filer från Lantmäteriets hemsida och sedan har man sammanställt dem i en bok. Då kartorna är fria att använda, går det bra att trycka upp dem på nytt. Boken har sedan delats ut som medlemsbok och används flitigt av föreningen som uppslagsbok. ”Att ha varje bys kartor samlade gör det enkelt att slå upp saker, man kan snabbt se vad som har hänt på en plats”, säger Holger Andersson som är ordförande i Vallkärra-Torns hembygdsförening.

Om man vill veta mer om hur föreningen gjorde för att ta fram boken, eller om man vill beställa ett eget exemplar, kontakta gärna Holger på e-post holger.andersson1948@gmail.com

Karta från Lantmäteriets arkiv över storskiftet i Vallkärra by, 1774-1775

På andra sidan Skåne arbetar Blåherremöllas vänner just nu för fullt med en utställning om kartor som man kommer visa under sommaren. Även de har haft stor nytta av Lantmäteriets hemsida när de letat efter kartor över bygden. Men man kommer även att visa unika kartor från Christinehofs slottsarkiv och från gårdar i Maglehemstrakten. Grunden i utställningen blir en vandringsutställning som man kostnadsfritt lånat från Kartografiska sällskapet. 6 st roll-ups som berättar om kartans historia och om olika typer av kartor ingår. Ingmar Melin, ordförande i föreningen, berättar att det kommer finnas kartor från 1600-talet och fram till nutid i utställningen. ”Och den 25 juni kl 14.00 blir det invigning, med Carl Piper från Christinehof som invigningstalare och föredrag av slottsarkivarien Gert Lagerstedt. Så varmt välkomna!”

Om man vill veta mer om hur Blåherremöllas vänner tagit fram utställningen, kontakta gärna Ingmar på e-post knadriks@gmail.com

Ny utställning på Kulturen: Uppklädd

I en helt nyproducerad basutställning lyfter Kulturen i Lund fram ett 40-tal kvinnliga modedräkter och festklänningar ur museets samlingar. Hälften av dem har aldrig visats förut. Tillsammans bildar dräkterna en tidslinje från 1700-tal fram till nutid med prakt, lyx, glitter och glamour. Utställningen belyser flera perspektiv som skönhetsideal, könsroller, material och teknik. Dräkterna, hantverket och materialet berättar om social status och rådande influenser och avspeglar även sin tids normer, ideal och drömmar. Utställningen öppnar 10 juni 2017. Läs mer om utställningen på Kulturen i Lunds hemsida.

Information från Hembygdsförsäkringen

Vattenfelsbrytaren Vatette

Vi rekommenderar vattenfelsbrytaren Vatette som skyddar effektivt mot vattenskador och därtill kräver mycket lite handhavande. Ni beställer den genom er lokala VVS-are och anmäler efter installation till försäkringskansliet att ni önskar investeringsbidrag samt säkerhetsrabatt.

50 % tillbaka

För att vända utvecklingen kring vattenskador har Sveriges Hembygdsförbunds försäkringsråd beslutat att höja investeringsbidraget för vattenfelsbrytare till 50% tom 30 juni 2018. Om ni installerar vattenfelsbrytare får ni alltså hela 50% av investeringen tillbaka, dock maximalt 5 000 kr.

Ny handbok om systematiskt brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att rädda liv, skydda oersättliga byggnader och föremål, undvika förödande merkostnader och följa lagen. Men hur få ihop det med allt annat på föreningens att göra lista? Ta hjälp av vår kostnadsfria handbok, särskilt framtagen för föreningar. Kontakta försäkringskansliet! 

Rätt försäkringsskydd

Att ansvara för försäkringsskyddet ligger inte bara på den som betalar årsfakturan. Ansvaret är hela styrelsens, som årligen bör se över så att ni inte försäkrar varken mer eller mindre än vad ni har behov av.

Kontaktuppgifter

hembygdsforsakringen@hembygd.se

0200-22 00 55

Håll dig uppdaterad om skaderisker, skadeförebyggande arbete och säkerhetsrabatter på facebook.com/hembygdsforsakringen. 


Kommande kurser och arrangemang

Lieslipnings- och slåtterkurs

Välkomna på en tvådagarskurs som genomförs av Skånes hembygdsförbund och Göinge slåttersällskap i samarbete med Hovdala slott. Begränsat antal platser!

Lördagen den 10 och söndagen den 11 juni, kl. 9 - 15

Plats: Hovdala slott
Anmälan och information: Sven Jensén, tel. 0708 - 421231 eller e-post sven.jensen@skaneshembygdsforbund.se

Biskopens dag

Skånes hembygdsförbund förvaltar Biskopskällaren på Ivö, en medeltida fornlämning. Här har vi varje år ett publikt arrangemang, Biskopens dag, då det hålls guidade visningar och föredrag. Årets arrangemang hålls den 9 juli, och mer information om föredrag och tider kommer inom kort på hemsidan.

Söndagen den 9 juli

Ängaliv

Tillsammans med Glimåkra hembygdsförening, Göinge hembygdsförening, Göinge slåttersällskap, Örnanäs kulturreservat och Regionmuseet Kristianstad driver vi projektet Ängaliv. Projektet handlar om ängsskötsel, biologisk mångfald och ängens växter, och under sommaren 2017 genomförs sex publika arrangemang. Kom och var med i slåttern, bygg ett insektshotell eller lär dig hur man gör en hässja!

Ansökningsverkstad

Med anledning av de nya möjligheterna att söka bidrag från Länsstyrelsen Skåne (se nyhetsbrev nr. 2 2017) så bjuder vi i höst in till två informationsträffar där Länsstyrelsen medverkar med information. På träffen hjälper konsulenterna på hembygdsförbundet er med ansökningarna.

Tisdagen den 5 september, kl. 13-17

Plats: Regionmuseet Kristianstad.
Lokal: sammanträdesrummet, entréplan.
Anmälan senast 1 september till Pia Sander, tel. 046 - 15 80 73 eller e-post pia.sander@skaneshembygdsforbund.se

Tisdagen den 12 september, kl. 13-17

Plats: Arkivcentrum Syd, Lund, Porfyrvägen 20.
Lokal: Fascikeln.
Anmälan senast 7 september till Pia Sander, tel. 046 - 15 80 73 eller e-post pia.sander@skaneshembygdsforbund.se

Temadag kyrkogårdar

I samverkan med Lunds stift, Länsstyrelsen Skåne, Regionmuseet Kristianstad och Höörs församling arrangerar Skånes hembygdsförbund i höst en temadag om kyrkogårdar och kyrkogårdsvandringar. Dagen kommer innehålla både föredrag och workshops, och utgår från de frågor och ämnen som lyftes fram av medlemsföreningarna som intressanta på vårens kretsmöten.

Lördagen den 7 oktober, heldag

Plats: Höörs församlingshem

Mer information kommer inom kort.

För anmälan och frågor, kontakta Pia Sander. Tel. 046 – 15 80 73 eller e-post pia.sander@skaneshembygdsforbund.se

Skön sommar!

/Sara Williamsson


"Göra något tillsammans. Lära om min hembygd. Få utlopp för min kreativitet. Ta ansvar. Utvecklas. Lära känna olika personer. Få nätverk. Lära nya saker. Utlopp för mitt kulturintresse."

- citat från en medlem, på frågan om varför personen engagerar sig i en hembygdsförening

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.