Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tankar...

Förra veckan var jag på möte där regionpolitiker och politiker från alla kommuner i Västra Götaland hade samlats för att diskutera hållbar utveckling i regionen. Vilka är de viktigaste frågorna och utmaningarna vi har framför oss? Vad har vi gjort och vad kan vi göra mer? Många insatser handlar om att stötta entreprenörer, nystartade företag, kompetens-försörjning liksom att få människor som står utanför arbetsmarknaden i praktik och jobb. Det finns en mängd aktiviteter igångsatta som vi kommer fördjupa oss i framöver och sprida. För det här är inget politiken klarar på egen hand. Vi behöver fördjupa vår samverkan med er företagare i Mölndal.

Ulrika Frick, ordförande näringslivsutskottet


Kontakt

Karin Kempe
Näringslivssamordnare
karin.kempe@molndal.se
Tel. 031 315 13 14


Värdeskapande integration

Hur kan du och jag bidra?

Från och med den 19:e juni skickar vi ut en broschyr till alla hushåll i Mölndal. I det utskicket vill vi berätta om de insatser som görs och sprida kunskap om integrationsarbetet i Mölndals stad. Vi vill också väcka nyfikenhet. Hur kan du och jag bidra?

Ett viktigt steg för att våra nya kommuninvånare snabbt ska kunna komma in i samhället är att lära sig språket och få ett jobb. För att det ska vara möjligt behöver vi alla kroka arm och hjälpas åt.

Invandring utgör en fantastisk tillgång för Mölndal och hela Sverige om vi bara är beredda att ta tillvara på de möjligheter som mångfald innebär.


Underlätta för era cyklister

Gör som CPAC Systems och flera andra företag i Mölndal, jobba för att underlätta för era cyklister. Anmäl din arbetsplats och få hjälp att på ett motiverande sätt lyfta cykelfrågan. Cykelvänlig arbetsplats är ett koncept för att uppmuntra och motivera arbetsplatser som gör det enkelt att vara cyklist. Det är gratis, enkelt och inspirerande.

Läs mer


Varva ner på familjefesten PelleKan

Måndag 5 juni är det dags för familjefesten PelleKan i stadsparken mellan kl. 17-23. Det är den årliga avslutningen på Mölndals skräpplockarkampanj PelleKan som genomförts för 16:e året i rad och brukar locka runt 6 000 besökare. Många artister uppträder under kvällen, till exempel Pugh Rogefeldt, Nanne Grönwall och Boris René, och flera utställare samt ett tivoli finns på plats i parken. I år genomförs också en medborgardialog om utvecklingen av stadsparken, kom gärna förbi.

Läs mer


Mölndal deltar i West pride

När West Pride kickar igång den 7 juni är Mölndal med, både med aktiviteter och i regnbågsparaden. Det är dags att visa att staden engagerar sig i hbtq-frågan. Under West Pride-veckan kommer Mölndals stad, genom Hbtq-labbet, att delta med ett tält i Regnbågsparken (Bältespännarparken i Göteborg) som är samlingsplatsen för möten och aktiviteter under West Pride.


Flexiresenärer

Nu finns alternativ i Västtrafiks To-Go-app för de som vill resa regelbundet men inte varje dag med kollektivtrafiken. Den 21 maj blir det samma pris för enkelbiljetter i både Västtrafik To Go och med kontoladdning. Det innebär att priset för kunder som reser med kontoladdning höjs samtidigt som enkelbiljetterna i appen blir billigare. Dessutom införs en återbäring som ger ännu lägre pris för kunder som reser ofta och köper sin biljett i mobilen.

Läs mer


Fira nationaldagen i stadsparken

På nationaldagen 6 juni är det firande i stadsparken mellan klockan 12 och 14. Mölndals paradorkester bjuder på en pampig uppvisning, vi hissar flaggan och njuter av musik från Kulturskolans elever, gitarristen Susanna Risberg och Bohuslän Big Band. Årets högtidstalare är sångerskan och TV-profilen Elisa Lindström.

Läs mer


Årlig barngolf

Måndag den 12 juni är det dags för den årliga Barngolfen på Hills Golfklubb i Mölndal. Mölndals stad medverkar med ett lag och kommer att ha ett utställningstält vid hål 18 längs banan. Vi är på plats hela dagen under tiden som tävlingarna pågår, klockan 10 till 16.

Barngolfen är Sveriges största välgörenhetsgolf och arrangeras av stiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Läs mer


Aktuella upphandlingar

Upphandlingar.nu är Göteborgsregionens marknadsplats för offentliga upphandlingar. Skriv in Mölndal i sökrutan på sidan så får du upp de aktuella upphandlingarna för tillfället.

Till hemsidan

Nu över 1450 på sändlistan!

Maj 2017

IKEA utvecklar Kållered Köpstad

Niclas Ramström, etableringschef IKEA Fastigheter AB, besökte intresserade företagare på frukostmötet Before Work i början av maj. Han berättade om deras planer och utveckling av området i samarbete med Mölndals stad.

Ambitionen med ett utvecklat handelsområde med nytt IKEA-varuhus är att erbjuda heminredningskompetens, inspiration och lösningar för livet hemma – integrerat med ett Ikea-shoppingcenter med ett brett utbud av butiker, restauranger och service. En modern och tillgänglig mötesplats där besökarna kan träffas och umgås, shoppa och uträtta ärenden.

IKEA Fastigheter och IKEA Centres har ett samarbetsavtal med Mölndals stad som anger förutsättningarna för att utveckla handelsområdet inom det befintliga området. Inte minst är arbetet med att göra området mer tillgängligt för kollektivtrafik, gång och cykel särskilt viktigt. Detaljplanen för området har nu vunnit laga kraft.

IKEA Kållered har med sina 400 IKEA medarbetare och ett hundratal kringtjänster bidragit till jobb i Mölndals stad i nästan 50 år.


Before Work fortsätter i september

Nu tar vi en paus med våra frukostmöten som har varit välbesökta sedan vi startade i november.

Första Before Work efter sommaren blir tisdag den 5/9 kl 8-9.30. Då är Jenny Sundqvist från Astra Zeneca vår gäst. Varmt välkomna.


Företagsklimatet i Mölndal

Måndag 22 maj presenterade Svenskt Näringsliv resultatet från årets undersökning av det lokala företagsklimatet. Syftet med enkätundersökningen är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är. I Mölndal har 137 företagare svarat, 400 enkäter har skickats ut, dvs en svarsfrekvens på 43%.

Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i Mölndals stad är i stort sett oförändrat från förra året. Det ligger på 3,41 av 6 möjliga. Riksgenomsnittet är 3,36, det är alltså något bättre i Mölndal. Staden har framför allt blivit bättre på information och dialog med företagen.

"Näringslivsutskottet har aktivt arbetat med att stärka informationen och bredda dialogen med våra företagare. Vi har nu ett nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden och regelbundna möten för att delge information och bjuda in till samtal. Jag är glad att det har gjort avtryck i Svenskt Näringsliv enkätundersökning, säger Ulrika Frick ordförande i näringslivsutskottet och kommunalråd.

Svenskt Näringslivs ranking kommer först den 26/9.


Ny detaljplan för Kållered centrum och Våmmedal

Mölndals stad går den 1 juni ut på samråd med en detaljplan för Våmmedal och Kållered centrum. Satsningen på Kållered centrum är ett samarbete mellan fastighetsägarna i området och Mölndals stad och tanken är att stärka centrumet genom att bygga fler bostäder på det som idag är markparkering och skapa ett tryggare och mer levande område. Fler boende i området skapar större möjligheter för service och mer liv och rörelse under fler av dygnets timmar.

Planförslaget innebär en förtätning med ca. 350-450 nya bostäder i ett stråk längs södra sidan av Streteredsvägen.

Befintliga skolfastigheter får utökad byggrätt för att möta behovet av utbyggnad på lång sikt.

Förslaget innebär även att två parkområden etableras. I planens norra del ligger Brattåsparken och i den sydvästra delen av planområdet finns i dag en befintlig parkmiljö som behöver rustas upp.


Nytt paketerbjudande med sjöutsikt

Inom projektet Tillväxt turism samarbetar Business Region Göteborg, Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co inom företagsutveckling för besöksnäringsföretag.

Inom Mölndals stad finns nu ett spännande erbjudande till alla besökare. Ett vandringspaket runt Rådasjön med fikamatsäck från Gunnebo slott. Paketet finns av beställa online på Gunnebos hemsida.

Läs mer och boka här


Miljonomsättning inom besöksnäringen

Turismsiffrorna för Mölndal 2016 är sammanställda och visar på att besöksnäringen omsatte 549 miljoner kronor i Mölndal och att shopping är den största branschen. Hotellövernattningar fortsätter att öka efter en nedåtkurva 2013-2014, men färre kommersiella övernattningar sker inom kommunen sedan flera boendelaternativ stängt.

25,5 % av turismomsättningen utgörs av utländska besökare. Det enskilt största besöksmålet i undersökningen är Gunnebo Slott och Trädgårdar med 411 000 besökare under 2016.

Undersökningen är utförd av Resurs för resor och turism i Norden AB, på uppdrag av Mölndal Turism.


Mölndal - bästa boendekommunen i Västsverige

Tidningen Fokus presenterade igår vinnarna i den stora kommunrankningen "Här är det bäst att bo". Mölndal hamnar i år på plats två bland storstadskommunerna och på plats tre i totalrankingen, vilket innebär den högsta placeringen i Västsverige i båda kategorierna.

Läs mer


Röster från Mölndal

Ett återkommande inslag i nyhetsbrevet är texterna under rubriken "Röster från Mölndal". Här skriver olika personer utifrån sina perspektiv. Denna månad skriver Ior Berglund, förvaltningschef serviceförvaltningen i Mölndals stad.

Nästan där!  

-Va? Ska du jobba börja i Mölndal? Mölndals Bro? Det var reaktionen när jag 2012 berättade för vänner och kollegor att jag skulle lämna den privata sektorn för uppdrag som Förvaltningschef i Mölndal. ”Mölndal, finns det ens på riktigt, det är väl en del av Göteborg? Och har det hänt något där sedan Ronny Jönsson flyttade”.

Läs hela texten här


Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Syftet med åtgärdsprogrammet är sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen och därigenom skydda människors hälsa.  I Mölndal är det problem i anslutning till E6:an och vissa delar av centrala Mölndal.  Förslaget till Åtgärdsprogram är nu ute på remiss hos berörda aktörer och finns att ta del av hos Länsstyrelsen i Västra Götaland. Synpunkter kan lämnas in till den 31 oktober.

Läs mer


Vi söker projektledare till Kållered centrums utveckling

Vi vill tillsammans med fastighetsägare och andra intressenter utveckla centrala Kållered till en levande plats som är ren, snygg och trygg.

Mölndals stad och Fastighetsägarna GFR tar nu kontakt med flera olika fastighetsägare för en dialog och undersöka intresset att delta i en förstudie för att starta en BID-process (business improvement district). Vi söker dig som är intresserad att på deltid jobba som projektledare för en sådan förstudie.

Maila ditt intresse till susann.haggren@fastighetsagarna.se


Ett företag i Mölndal – Haga Mölndal LBC

Mölndals Lastbilscentral bildades 1940 och Haga Lastbilscentral 1948,dessa två bolag blev Haga Mölndal LBC 1999 (HML). 

Deras arbete med att minimera vår påverkan på miljön har pågått sedan en lång tid tillbaka på områden som har att göra med teknik, bilar, logistik, lager-hållning, bränslen och avfalls-hantering. Där det är möjligt vid inköp väljs produkter som återanvänds. Utbildning och erfarenhetsutbyten sker dagligen. Det förnybara bränslet HVO diesel 100 är deras senaste bidrag för renare transporter och råvaran är slakteriavfall, den är fri från palmolja och PFAD (Palm Fatty Acid Distillate eller på svenska Palmfettsyra destillat).Glädjande är att allt fler kunder frågar efter förnybara bränslen i upphandlingar.

Läs mer


Du får detta nyhetsbrev eftersom du haft kontakt med Mölndal i näringslivsfrågor eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

facebooklinkedintwitter