Internationell filmfestival i Karlskrona

- Carl International Film Festival!

Vi är stolta över att presentera Carl International Film Festival! Festivalen kommer bjuda på ett internationellt filmprogram med huvudfokus på Östersjöländerna, tillsammans med ett branschforum för internationell filmindustri. Den första upplagan av festivalen kommer att hållas den 8-13 september 2017 i Karlskrona.

Carl International Film Festival (CIFF) är en internationell filmfestival etablerad för att främja öppenhet, frihet och fred. Det återspeglas i festivalprogrammets olika tematiska program med film från hela världen. Programmet utgör även en plattform för ny film från Östersjöländerna, som inkluderar Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Ryssland och Finland. Regissörer, skådespelare och manusförfattare kommer efter filmvisningarna delta i seminarier och publiksamtal. 

Festivalen arrangeras med stöd av Karlskrona Kommun, Svenska Filminstitutet, Länsstyrelsen i Blekinge Län, Region Blekinge, Reaktor Sydost och Ystad Kommun. 

Henrik JP Åkesson är festivalens chef. 
 - Vi är mycket stolta över att presentera denna första upplaga av Carl International Film Festival. Etableringen av ett nytt internationellt filmevent ligger helt rätt i tiden, både vad det gäller det kreativa klimatet i södra Sverige men också vad det gäller svensk filmindustri som är i förändring. Karlskrona är en dynamisk stad. Genom festivalens fokus på öppenhet, frihet och fred anknyter vi till Karlskronas historia både som sluten örlogsstad och som en knutpunkt för Östersjöregionen. 
  

Carl Film Forum

Branschplattformen Carl Film Forum erbjuder även ett forum för filmindustrin. Här skapas nya möjligheter till internationell samproduktion, innovativ finansiering av film, audiovisuella medier och berättande. Genom seminarier, nätverkande, presentationer och festligheter presenteras en rad nya perspektiv på utvecklingen av svensk och internationell filmindustri.

För att delta i Carl Film Forum måste du ansöka om ackreditering. Ackrediteringen öppnar 1 juni 2017 via www.ciff.se, där du även kan läsa mer om Carl Film Forum.

 

Source: HeliAir Sweden / Visit Karlskrona

Carl International Film Festival
info@ciff.se
www.ciff.se
www.facebook.com/carlfilmfestival