Göteborg den 22 maj 2017

Hej ##firstname##!

 

Nätverksträff om Säkerhet & Hälsa hos GKN Aerospace

Förra veckan höll vi vårens sista träff för Sustainability Circles nätverksgrupp, Säkerhet och Hälsa. Vi träffades hos GKN Aerospace i Trollhättan som utvecklar och tillverkar avancerade delar till flygplan- och raketmotorer. Anders Björnson välkomnade oss och berättade om GKNs verksamhet och säkerhetsarbete.

Dagen börjde med en presentation av Östen Brandt, arbetsmiljöingenjör på GKN, som berättade om hur GKN arbetar med säkerhetsfrågor. Bland annat visade Östen hur olycksfallrapporteringen och riskbedömningarna går till inom verksamheten. Samt olika metoder för att få personalen engagerade och medvetna om riskerna i verkstaden.

Anders fortsatte med att diskutera hur GKN arbetar med att skapa en kulturförändringen kring risk- och säkerhetsmedvetande inom organisationen. Det är svårt att förändra gamla och djupt rotade beteenden och traditioner. Anders underströk att det är i slutändan en ledarfråga. Det handlar om att skapa mänskligt engagemang inom organisationen så att varje medarbetare blir personligt berörd och förstår vikten av säkerhet.

En väl etablerad säkerhetskultur är enomt viktigt inom ett industriföretag. Det handlar inte bara om att följa lagar utan att skapa en kultur där alla inom verksamheten är medvetna om riskerna och har kunskap och en vilja att minska dem. Detta görs genom att skapa arbetssätt där säkerhetstänkandet är en självklarhet understryker en deltagare.

Efter presentation av säkerhetsarbetet fick vi gå i en rundvandring i verkstaden, där vi bland annat fick se hur motorprovningen hos GKN fungerar.

Dagen fortsatte sedan med diskussion kring hur den digitala tekniken kan användas i säkerhetsarbetet och på så sätt öka riskmedvetenheten. Kan vi lösa säkerhetsproblem genom tekniska hjälpmedel tex. sensorer som alarmerar faror och risker.

Dock väcktes frågan om det finns en risk att en allt för digitaliserad organisation skapar en falsk trygghet. Börjar vi lita för mycket på tekniken så att vi blir mindre vaksamma? Hur ska vi på bästa sätt kombinera tekniska hjälpmedel och mänskligt arbete när det gäller säkerhet och hälsa?

En annan fråga som dök upp var om det ökade förändringstempot i samhället skapar en mental stress som bidrar till sjukfrånvaro och otrivsel på arbetet.

Social hållbarhet har blivit en allt mer intressant aspekt för nätverket. Vi vill därför utveckla och arbeta med frågan djupare. Om ni är intresserade av att delta i diskussionen får ni gärna höra av er till staben.

Detta var vårens sista nätverskträff. Vi håller nu på att planera höstens träffar, så fort värdarna är bokade kommer ni få programmet på er mejl. Håll även koll på kalendern på hemsidan för att se vad som händer i nätverket.  


Intervjun med Sandviks praktikanter Moa & Anton

Under våren har frågan om framtida kompetensbrist varit väldigt diskuterad inom nätverket. Flera företag ser därför behovet av att ha en aktiv relation med skolan för att kunna attrahera unga till industrin. Men hur gör vi det?

När vi fick besök av två praktikanter ifrån Sandvik, Moa Tjärnström och Anton Nilsson, på Sustainability Circle Meeting i förra veckan ville vi genast höra hur de ser på industrin som en framtida karriärväg.

Moa och Anton kommer om några veckor ta studenten vid Göranssonska Skolan i Sandviken. De går Industritekniska programmet, ett specialutformat tekniskt program. Moa berättar att det är ett annorlunda gymnasieprogram som har en nära relation med industrin genom både teoretisk och praktisk utbildning. Vi får en egen mentor, ett eget arbetsrum och till och med en egen verkstad beskriver Anton.

Varför valde ni att studera det Industritekniskaprogrammet?

Jag har alltid varit teknikintresserad och ville plugga något teknikrelaterat säger Moa. Anton fortsätter, jag visste inte vad jag ville studera och Industritekniska programmet erbjuder en bred utbildning där man får testa på olika vägar inom industrin. Det finns även möjlighet till internationell praktik och chans att plugga vidare, vilket lockade mig.

Vad kommer ni att få göra efter studenten?

Vi har fått jobb på Sandvik. Då kommer vi att få lära oss ett datorstyrt underhållsprogram som heter Maximo som vi sedan kommer hålla utbildningar i för operatörer och tekniker på Sandvik. 

Vad är ungas bild av industrin idag?

Det finns en negativ bild av industrin. Att det är mörkt, smutsigt och dåligt betalt. De kan ha fått det hemifrån efter pappa eller farfar som jobbat som operatör har berättat om hur det var då i verkstaden. Men den bilden av verkligheten stämmer inte idag säger Anton.

Hur förändrar man bilden av industrin?

Företag måste öppna upp grindarna och visa den yngre generationen hur industrin ser ut idag. Och vilka olika typer av arbetsroller det finns. Företag måste visa att de är framåtsträvande och innovativa för att locka unga säger Anton. Det känns som att många företag arbetar i hemlighet, ingen vet rikligt vad som händer bakom grindarna menar Moa.

Moa fortsätter och berättar att Sandvik har många roliga initiativ. De organiserar genom Göranssonska Skolan tex. tjejkvällar, workshops och Youtube avsnitt från inbjudna youtube-kändisar för att nå en bredare och yngre publik.

Företag måste visa ungdomar hur de arbetar med tex. robotteknik och programmering. Det skulle locka ungdomar. Jag tror även att företagen måste fånga upp unga tidigt. I vår ålder har man redan en klar uppfattning om vad man tycker om industrin och den är svår att förändra.

Anton berättar, när jag praktiserade i Tyskland var jag på Hannovermässan. Då filmade jag industrirobotar och visade upp det för mina lillebröder när jag kom hem. Och de blev både imponerade och intresserade. Jag tror att det förändrade deras bild av industrin.  

Hur tror ni att framtidens industri kommer att se ut?

Jag tror att industrin kommer att bli allt mer digitaliserad. Robotar kommer sköta en stor del av produktionen säger Anton. Och operatörer kommer att försvinna. De kommer istället arbeta som tekniker och utvecklare. Underhåll kommer att få en viktigare roll menar Moa. Människor är rädda för att jobb försvinner men det förstår inte att yrkena bara kommer att förändras till att bli mer analyserande och utvecklande. Och där kommer vi tillbaka till ungdomarna igen, de ser inte helheten i hur många roller som finns inom industrin idag avslutar Anton med.


Kalendarium 2017

Utbildning

Smart Start

Smart Start är en utbildning  som syftar till att få fart på det konkreta arbetet för att skapa industriell hållbarhet. Genom utbildningen Smart Start hjälper vi till att identifiera och på sikt realisera den stora och outnyttjade potential som ryms inom begreppet Smart Industri.  Genom utbildningen Smart Start ger vi insikter om hur ett införande av en smart industri genom ett Smart Maintenance är nödvändigt för ert företags långsiktiga konkurrenskraft.

 

Utbildningen är på två dagar. Vi har den både som öppen och företagsförlagd kurs. 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm
  • Sustainability Circle Meeting: 14 december, i Lund

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube