Medlemsbrev från TEV. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Inspektioner av privata tandvårdskliniker

Just nu genomför IVO inspektioner av ett 50-tal privata tandvårdsmottagningar runtom i Sverige.

Inspektionen görs med kort varsel och IVOs utlåtande blir en offentlig handling som kan begäras ut av media. 

Enligt IVO förekommer brister bl a i de privata klinikernas ledningssystem, journalföring och remisshantering. Syftet med inspektionen är att kontrollera hur verksamheten uppfyller alla de lagkrav som ställs på en tandläkarmottagning. En okulär besiktning av kliniken sker.  IVOs mål med inspektionerna är att öka patientsäkerheten och kvaliteten inom tandvården.

Inspektionen utförs av två tjänstemän från IVO. De intervjuar verksamhetschef, behandlande tandläkare, samt den tandsköterska som ansvarar för vårdhygien. Journaler begärs ut och journalföringen granskas.

Särskild tyngdpunkt läggs på:

 • Patientsäkerhet
 • Ledningssystem
 • Kompetens
 • Trygghet-Akutrutiner
 • Dokumentation-journalföring
 • Hygien
 • Läkemedelshantering

TEVs styrelse vill påminna alla medlemmar om vikten av att vi alla ser över våra rutiner och lever upp till de krav som ställs - särskilt avseende systematiskt kvalitetsarbete, avvikelsehantering och rutiner för egenkontroll. En patientsäkerhetsberättelse skall skrivas varje år.

På Socialstyrelsens hemsida finns en handbok om gällande lagstiftning: ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”. Det finns också färdiga system att köpa med mallar. Det är dock viktigt att sätta sig in i vad som krävs, och tänka utifrån den egna verksamhetens behov. Man ska kunna uppvisa en genomtänkt strategi, ett säkerhetstänk samt ett system för kontinuerlig verksamhetsförbättring. Det är också bra att se över gällande hygienföreskrifter.Kom med i Facebookgruppen!

Kom med i TEVs nya Facebookgrupp! Gruppen är endast öppen för medlemmar i TEV. I Facebookgruppen kan alla medlemmar diskutera viktiga frågor som är aktuella just nu. 

För dig som redan har Facebook:

 • Logga in på din Facebooksida
 • Sök på TEV Diskussionsforum för medlemmar
 • Klicka på Gå med i grupp
 • Efter avstämning mot TEVs medlemsregister blir du medlem i gruppen


För dig som inte har Facebook men vill vara med i gruppen:

 • Gå in på denna länk: https://www.facebook.com/
 • Fyll i dina uppgifter under rubriken Gå med
 • Efter detta får du ett bekräftelsemail med en länk som du ska klicka på och logga in
 • Nu kan du börja skapa din personliga profil med så mycket eller lite information som du vill dela.
 • Under Inställningar (högst upp till höger) Finner du rubriken Sekretess. Där kan du ställa in vilka som ska kunna se din profil eller dina inlägg
 • Sök på TEV Diskussionsgrupp för medlemmar
 • Klicka på Gå med i grupp
 • Efter avstämning mot TEVs medlemsregister blir du medlem i gruppen

Registrera dig på Tandläkarportalen

TEVs unika medlemstjänst Tandläkarportalen är en webbservice där patienter kan söka efter privatpraktiserande tandläkare. Missa inte denna möjlighet att presentera dig och din klinik! Läs mer om hur du också kan logga in och registrera dig .


facebooklinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Tandläkare-Egen Verksamhet och Sveriges Tandläkarförbund. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.