Meeting Democrat Party of Thailand  |  Eventful AGM for Thai-Swedish Chamber of Commerce  |  AIT Guest Lecture  |  Meeting Asian Institute of Technology (AIT)  | Weeks in Stockholm

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Welcome | Välkommen

EN: ... to this newsletter on corporate economy news from Peter Berg, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


Meeting Democrat Party of Thailand

EN: On April 27, 2017 I met with collegaues of Mr. Korn Chatikavanij, former Finance Minister of Thailand, to outline my thoughts on harmonization of accounting regulations for SME in ASEAN and the inner market AEC.

SW: Den 27 april 2017 träffade jag kollegor till Mr. Korn Chatikavanij, tidigare finansminister i Thailand, för att utveckla mina tankar om harmonisering av redovisningsregler för små och medelstora företag i ASEAN och den inre marknaden AEC.

To the Post  |  Till inlägget


Eventful AGM for Thai-Swedish Chamber of Commerce

EN: The Thai-Swedish Chamber of Commerce (TSCC) held it's Annual General Meeting on March 30, 2017. It was an eventful evening with gala dinner and an inspirational speech by Mr. Korn Chatikavanij on "Thailand 4.0: The Rise of a Stagnant Nation?" and closure speech H.E. Mr. Staffan Herrström.

  • Picture above: Mr. Korn Chatikavanij (Democrat Party of Thailand), Former Finance Minister of Thailand
  • Picture below: H.E. Mr. Staffan Herrström, Swedish Ambassador of Thailand

SW: Thai-svenska handelskammaren höll sitt årsmöte den 30 mars 2017. Det var en händelsefull kväll med galamiddag och inspirerande tal av Korn Chatikavanij om "Thailand 4.0: The Rise of a Stagnant Nation?" och avslutningstal av Staffan Herrström.

  • Bild ovan: Korn Chatikavanij (Democrat Party of Thailand), tidigare Thailands finansminister
  • Bild nedan: Staffan Herrström, Sveriges ambassadör i Thailand

To the Post  |  Till inlägget


AIT Guest Lecture / Gästföreläsning hos AIT

EN: March 17, 2017 I was invited to held a guest lecture at Asian Institute of Technology (AIT), an internationally well reputed university in Bangkok and other locations. The topic was "Working After Graduation" and I had students from Bhutan, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand and Vietnam among the participants.

One-by-one several of them have connected to me on LinkedIn and Facebook after the event, so something must have been right!

SW: Den 17 mars 2017 var jag inbjuden att hålla en gästföreläsning hos Asian Institute of Technology (AIT), ett internationellt välrenommerat universitet i bl.a. Bangkok. Ämnet var "Working After Graduation" och jag hade studenter från Bhutan, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand and Vietnam bland deltagarna.

En efter en har ett antal av dem kontaktat mig på LinkedIn och Facebook efteråt, så något måste ha gjorts rätt!

To the Post  |  Till inlägget


Meeting Asian Institute of Technology (AIT)

EN: After the guest lecture (see news above) I was approached by a representative of the AIT who wanted me to meet with the AIT for a discussion on future events. The meeting was set up on March 31, 2017.

SW: Efter gästföreläsningen (se föregående nyhet) tog en företrädare för AIT kontakt med mig och ville att jag skulle träffa AIT om framtida arrangemang. Mötet hölls den 31 mars 2017.

To the Post  |  Till inlägget


Weeks in Stockholm / Veckor i Stockholm

Nyhetsbrev

EN: This years first months have offered a lot of positive activities in Stockholm, something which deserves to be highlighted after all the international attention caused by the terrorist attack on April 7, 2017.

SW: Årets första månader har bjudit på många positiva aktiviteter i Stockholm, något som förtjänar att framhållas i ljuset av all internationell uppmärksamhet efter terroristdådet den 7 april 2017.

To the Post  |  Till inlägget


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

  • Resultat- och inkomstplanering - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Performance and Income Planning), Wolters Kluwer 2015
  • Fastigheter - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Real Estates), Wolters Kluwer 2016

Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You're receiving this newsletter because you're a subscriber or we've had contact. Should you whish to cancel your subscription please click here

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Skulle du vilja avsluta din prenumeration klicka här. 

 

EN: I hope you like the newsletter and send it to a colleague and friend, thank you! Any new subscriber just click on the link "Subscribe" below and fill in the e-mail address, first name and last name. 

SW: Jag hoppas du tycker om nyhetsbrevet och vidarebefordar det till en kollega och vän tack!