Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


APM Terminals genomför spegel-lockout

Nedan är information från APM Terminals som kan beröra ankommande leveranser till Ramo AB. Meddelandet är kopierat i sin helhet från APM Terminals utskick.

Den pågående konflikten i Göteborg är som bekant utan för vår kontroll och vi arbetar med alternativa lösningar.
Ramo kommer att hålla Er löpande informerad vid ev förseningar.

Detta är emellertid inte något som vi kan påverka och i samförstånd med våra kunder bör vi finna lösningar på det som pågår.

Viktigt är att vi tillsammans gör en genomgång av Er prognos och köptakt så att vi minimerar störningar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Den 19 maj till och med 30 juni 2017 genomför APM Terminals Gothenburg en så kallad spegel- och konsekvenslockout. Detta för att skydda verksamheten mot de senast varslade stridsåtgärder som Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 genomfört mot APM Terminals Gothenburg. Under den pågående lockouten kommer endast begränsad service under dagtid att kunna erbjudas kunderna.


Vi har gjort allt vi har kunnat för att lösa konflikten med Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 parallellt med att vi har försökt upprätthålla våra åtaganden gentemot kunder och ägare. Den gradvisa försämringen av situationen kan inte fortgå och för att skydda verksamheten vidtar vi nu för första gången denna skyddsåtgärd mot senast lagda stridsåtgärder, säger Henrik Kristensen, VD för APM Terminals Gothenburg.

Under det senaste halvåret har APM Terminals Gothenburg ett produktivitetstapp på cirka 20 procent av normal kapacitet. Det motsvarar cirka 2 000 container varje vecka. Som en följd av det har företaget tappat stora godsflöden från flera kunder inom svensk import- och exportindustri. Normalt hanterar terminalen upp emot 10 000 containrar per vecka vilket motsvarar cirka 50 procent av Sveriges totala containervolymer.

I över ett års tid har vi drabbats av ständiga blockader från Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 mot att få använda övertid, timanställda utanför dagtid och att nyanställa. Parallellt med detta har vi haft en löpande onormalt hög frånvaro på cirka 25-30 procent varje dag. Det är förstås en ohållbar situation om vi ska kunna driva den verksamhet som våra kunder efterfrågar.

APM Terminals Gothenburg utsågs 2012 av Göteborgs Hamn AB att driva Göteborgs containerhamn just för att det är ett globalt företag med investeringsmöjligheter och kompetens för att utveckla terminalen för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.

Nu ser vi ingen annan lösning på konflikten än att Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 drar tillbaka alla stridsåtgärder och ingår en långsiktig avtalslösning innehållande fredsplikt. Vi ser också att en förändring av gällande lagstiftning krävs, som gör att en arbetsgivare med kollektivavtal inte kan utsättas för blockader och andra konfliktaktioner från ett fackförbund som vägrar teckna branschens kollektivavtal.

Med vänlig hälsning
APM Terminals GothenburgRamo AB
Telefon:+46 370 37 87 00
Fax: +46 370 37 87 29
E-mail: news@ramo.se
Web: www.ramo.se