Göteborg den 15 maj 2017

Hej ##firstname##!

 

SUSTAINABILITY CIRCLE MEETING 2017

I torsdags hölls årets andra Sustainability Circle Meeting på Chalmersska Huset i Göteborg. Dagen fokuserade på fördjupningar inom Smart Maintenence och hållbarhetsfrågor.

Bengt Hergart, Anläggningsdirektör på Öresundsbron, inledde med att diskutera hur Öresundsbron arbetar med att utveckla ett smartare traditionellt underhåll genom att tänka lean. Bengt berättade om ett deras pilotprojekt, där de tillsammans med Sigma har utrustat järnvägsväxlar med sensorer för att spåra och förstå felsignaler i trafiken.

Bengt fortsatte med att diskutera vikten att utveckla smartare upphandlingsstrategier. Att skapa framgångsrika partnerskap mellan brukare och leverantör som även ger motivation till teknikutveckling är en utmaning säger Bengt. Öresundsbron arbetar därför med utveckla strategier som ger incitament till underhållsleverantörer att tänka framåt och fokusera på  kompetens- och teknikutveckling.

Vi fick sedan höra på Roger Karlsson och Johan Bond från SSAB som frågar sig hur ”Hur digitaliserar man en Volvo Amazon?”

SSAB har arbetat med ståltillverkning sedan 1878. Att hålla en gammal anläggning modern över tid är en utmaning. Johan beskriver det som en amazon i ständig utveckling.

Johan och Roger presenterade att SSAB har digitaliserat och automatiserat stora delar av produktionen. Men utvecklingsarbetet måste även drivas tillsammans med leverantörer, genom tajta samarbeten och partnerskap. Vi måste sätta ribban på en annan nivå än vad vi gjort historiskt säger Roger.

Smart Maintenance är nästa steg för SSAB. Att implementera prediktivt underhåll på det viktiga bitarna måste prioriteras säger Roger. Men att hitta var man ska börja någonstans, och vad som ger mest payback kan vara svårt.

 

Vi lyssnade dessutom på Sven Wilhelmsson och Håkan Nordqvist från Volvo Powertrain som berättade om hur Smart Maintenance kommer att vara en nyckelfaktor konkurrenskraftighet i framtiden. Det är viktigt för Volvo att gå ifrån traditionellt till smartare underhåll. Genom att minska akuta underhållsinsatser till att arbeta mer systematiskt och förebyggande säger Håkan. Det ger även motivation till lärande och teknikutveckling.  

Sven och Håkan såg båda en utmaning att hitta duktiga medarbetare i framtiden. Redan idag är det svårt att hitta duktiga elektriker, servicemekaniker och tekniker. Vi kommer behöva öka vår sökradie för att hitta rätt kompetens säger Sven. 

Dagen avslutades med Synnöve Daagarsson och Peter Andersson från Sandvik som berättade om deras arbeta med att utveckla en hållbarhetsräkningen över Sandviks säkerhetsarbete.

Säkerhet och hälsa kommer högt upp på agendan på Sandvik säger Synnöve. SMT arbetar med en nollvision avseende olyckor med frånvaro på säkerhetsområdet. Just därför var det intressant att applicera hållbarhetsräkningen på just säkerhet och hälsa, och att räkna på det. Hållbarhetsräkningen hjälpte även till att lyfta fram och visa att ett systematiskt arbete med säkerhet och hälsa bidrar positivt till företagets goodwill och varumärke.

Synnöve och Peter beskrev hur de traditionella ekonomiska modellerna som togs fram på 1800-talet i bygger på synsätt och värderingar. Dock är det i grunden kortsiktiga eftersom de inte fångar inte hela verkligheten. Hållbarhetsräkningen bygger däremot på en mer långsiktig tidshorisont. Ett komplement till den traditionella redovisningen kan därför vara en hållbarhetsräkning som fångar aspekter som inte görs i den traditionella resultat- och balansräkningen.

Under hösten och vintern kommer vi att hålla fler Sustainability Circle Meetings. Då kommer vi att tränga djupare in i olika pilotprojekt inom Smart Maintenance och industriell hållbarhet. Konferenserna ger även möjlighet att mingla och träffa representanter ifrån olika företag och institutioner. Behovet av att få diskutera vad som sägs är enormt viktigt.

Nästa Sustianability Circle meeting är den 11 oktober på IVA i Stockholm, klicka på länken för att läsa programmet för dagen.


Smart Maintenance Strategy hos Sigma

I torsdag hade arbetsgruppen Smart Mantenance Strategies en nätverksträff hos Sigma. Hans Hellström välkomnade gruppen till Sigmas kontor i Stockholm där vi fick möjligheten se och höra vad modern digital teknik erbjuder och hur Sigma arbetar med sensorer och beslutsstödsystem.

Hans berättade om Sigma Asset Predict. Ett system för prediktivt underhåll som hjälper till att hitta störningar och analysera maskinhälsa. Systemet kan hjälpa till att utveckla förebyggande underhållsåtgärder genom att analysera ostrukturerad data för att hitta störningssamband. Till exempel genom att förstå hur en maskinen betedde sig innan haveriet och därefter identifiera felorsaker.

Hans gav flera exempel på företag som har implementerat systemet, bland annat fick inblick i hur Öresundsbron, Boliden och Quant arbetar med Asset Predict.

Hans avslutade med tipset "Think big, start small". Det gäller att vi sätter igång. Utvecklingen väntar inte på oss, chansen är stor att vi missar tåget om vi väntar för länge.

Vi fick också höra på Christer Färegård från Veolias som bland annat berättade om Veolias pilotprojekt på Södersjukhuset.

Christer fortsatte att diskutera hur samarbetet mellan kund och leverantör har blivit allt mer komplex. Hur fungerar det till exempel när en leverantör placerar ut mätutrustning hos en brukare, vem har tillgång datan och vem äger datan? Vi ser redan nu att samarbetsformerna har förändrats det senaste åren, och hur kommer partnerskap att se ut i framtiden? Tillgång och ägandeskap av datan är en fråga som hela industrin funderar på.

 

Vi vill redan nu påminna er om att boka in den 14 december i almanackan eftersom då kommer vi hålla vinterns Sustainability Circle Meeting hos Sigma Connectvity i Lund. Sigma Connectviity är ett  unikt laboratorium och designhus som utvecklar sensorteknik. Du kommer att få en djup inblick i den senaste sensortekniken.

 


Kalendarium 2017

Utbildning

Smart Start

Smart Start är en utbildning  som syftar till att få fart på det konkreta arbetet för att skapa industriell hållbarhet. Genom utbildningen Smart Start hjälper vi till att identifiera och på sikt realisera den stora och outnyttjade potential som ryms inom begreppet Smart Industri.  Genom utbildningen Smart Start ger vi insikter om hur ett införande av en smart industri genom ett Smart Maintenance är nödvändigt för ert företags långsiktiga konkurrenskraft.

 

Utbildningen är på två dagar. Vi har den både som öppen och företagsförlagd kurs. 

Workshops/Nätverksaktiviteter

Arbetsgruppen Säkerhet och Hälsa

  • 16 maj i Trollhättan - Värd GKN Aerospace 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm
  • Sustainability Circle Meeting: 14 december, i Lund

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube