Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren

I årets andra nyhetsbrev får du bland annat ta del av information om samarbetet med projektets följeforskare Claes Gunnarsson och vårt möte med landshövding Maria Larsson. I slutet av nyhetsbrevet listar vi intressanta händelser från projektet.

Vi gör inte skillnad. Det gör skillnad.
www.sv.se/utvecklingfrandagett


Projektets arbete med följeforskaren Claes Gunnarsson

Projektets mål är att förbättra asylprocessen och förkorta etableringstiden genom insatser på individ- och samhällsnivå. Som en del i har projektet en följeforskare, Claes Gunnarsson från Handelshögskolan vid Örebro Universitet.

I bild från vänster: Claes Gunnarsson, följeforskare, och Jeanette Ohlsson, projektledare.

Beskrivning: Den här bilden har vuxit fram utifrån våra samtal.

Sedan mars 2017 har Claes och Jeanette intervjuat sju personer som befinner sig i asylprocessen. En stark beröringspunkt som alla har återgett är den tid som består av väntan. Alla säger att de vill ha sysselsättning. De vill lära sig svenska och arbeta eller bara hjälpa till, allt för att få tiden att gå. Ovissheten och tankarna på det som har hänt är tärande.

Genom den samordningsmodell som vi arbetar fram hoppas vi kunna skapa samsyn. Genom samsyn kring asyl-
processen på individnivå och samordna samhällets resurser kan etableringstiden förkortas.

Nästa steg är att samla in information om myndigheternas ansvar och uppdrag genom intervjuer och publikationer. Vi tror att en hållbar och långsiktig samordnings-modell kan bidra till delaktighet i samhället för individen och en förkortad etabler-ingstid.

Vi vill att individen ska kunna bli själv-försörjande på minst hälften av den tid det tar idag, vilket är cirka sju år från asyl till arbete.

Vi har valt att arbeta med Laxå som pilotkommun för modellen.


Inbjudan från Länsstyrelsen

Är du den vi söker?

I bild från vänster: Jeanette Ohlsson, projektledare, och landshövding Maria Larsson

Utveckling från dag ett var på plats på Residentet, Örebro slott.

Den 30 mars var Jeanette Ohlsson, projektledare, och följeforskare Claes Gunnarsson inbjudna till Residenset, Örebro slott, för att presentera Utveckling från dag ett för landshövding Maria Larsson och integrationsrådet.

Det var ett givande möte och vi fick möjlighet att knyta nya kontakter med andra aktörer som jobbar med samma målgrupp och mot liknande mål. Vi fick även ta del av tips och idéer till vårt framtida arbete samt kommunernas behov av hjälp i asyl- och integrationsfrågan.

Under den här kvartalsperioden har vi blivit inbjudna av Länsstyrelsen för att berätta om projektet i integrationsrådet vid två tillfällen.

– Tillsammans gör vi mer!

Vi söker engagerad utbildningsledare till projektet Utveckling från dag ett.

Du som söker är en trygg person med integritet, du har en stark drivkraft och god samarbetsförmåga. Vi ser även att du har ett intresse för kultur, samhällsfrågor och folkbildning.

Som utbildningsledare undervisar du asylsökande i det svenska språket och om det svenska samhället. Du ska även, i samarbete med aktuella parter, utveckla vårt arbete med språknivågradering inom projektet.

Du blir placerad i Örebro med Örebro län som arbetsområde.

Vill du veta mer?
På projektets webbsida finns mer information om tjänsten och hur du ansöker. Sprid gärna informa-tionen om du känner någon som passar för tjänsten.


Läs mer om tjänsten på projektets webbsida

 


– Projektets andra kvartal 2017 –

Ett axplock av händelser från projektets andra kvartal 2017

  • Vi har utbildat 171 personer i projektets utbildningsmaterial, totalt 737 unika deltagare sedan projektstarten. 

  • Vi har stöttat 30 personer då de har gjort CV för den svenska arbetsmarknaden.

    Detta har varit mycket uppskattat av deltagarna, som berättar hur viktigt det är att någon lyssnar när de återger sin identitet från sitt hemland.

    – Jag känner mig stärkt, så som jag var innan flykten!

  • Vi har genomfört arbetsmarknads-främjande insatser för 54 personer. Vi har bland annat gjort studiebesök, varit på företagsmässor och utbildat i arbetsmarknadskunskap.
  • Vi har inlett ett samarbete med SFI i Hallsberg, Laxå och Askersund i frågan kring språktest. Det är många perspektiv att ta i beaktning och olika lagar som försvårar möjliggörande för asylsökande att göra testet. Vi söker möjligheter och jobbar vidare med samarbetet.

  • Vi har introducerat en hemlandsmentor som fått utbildning i språkundervisning enligt folkbildningspedagogiken. Vi hoppas att fler ska bli intresserade och så småningom utbilda sig till cirkelledare. På så vis ökar antalet cirkelledare som kan utbilda andra asylsökande i svenska och hemlandsmentorns attraktivitet på arbetsmarknaden stärks.

Utveckling från dag ett i media


Följ oss på Facebook!
Följ oss på Twitter!

Du får detta nyhetsbrev för att vi anser att du är viktig för oss, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.