Göteborg den 5 maj 2017

Hej ##firstname##!

 

SUSTAINABILITY CIRCLE MEETING 2017

Inför nästa veckas Sustainability Circle Meeting, har vi varit ute och intervjuat våra fyra presentatörer. Under veckan har ni fått smakprov på de olika casen och idag är det dax att höra om vad SSABs Roger A karlsson, Manager Maintenance and Energy  och Johan Bond, Manager Maintenance development kommer att prata om den 10 maj.

SSAB är ett av våra klassiska stålverk, men hur kommer digitaliseringen att påverka tung basindustri?

Roger berättar att stålindustrin ansvarar för att hålla igång gammal teknik och kan inte räkna med att förnya stora delar av produktionen i framtiden. Det är en stor utmaning för tung basindustri att ta till sig ny teknik. Därför gäller det att involvera medarbetade i vida kretsar för att skapa motivation till digitaliseringen.

 

Vi måste även samarbeta. Lokalt nätverkande är viktigt. Vi måste lära och inspireras av varandra, säger Johan. Det finns ett intresse till digitaliseringen och möjligheten att vara med och utveckla. Men samtidigt har vi fortfarande ett stort basbehov. Vi måste kunna balansera dessa två över tid.

 

Vi kommer troligtvis inte bygga nya stålverk i framtiden, därför måste vi underhålla och tillvarata industrin vi har idag. Underhåll som organisationsdel kommer därför att få en mycket större och viktigare roll i framtid menar Roger.

Men det innebär att vi inom en snar framtid måste göra en kompetensväxling och förändra sättet vi arbetar på. Vi måste greppa vad smart industri innebär för oss och konkretisera det. Och även förstå vad det kommer att betyda för underhållssidan. Nu frågar oss; vilka kompetensområden behöver vi utveckla? Och vilken typ av personer kommer vi behöva anställa framtiden?

 

Vad är era största utmaningar?

Hur vi ska förändra våra arbetssätt, säger Roger. Och hur snabbt kommer vi klarar av att ta till oss ny teknik. Vi jobbar hårt för att hitta rätt kompetens. Men det är ett stort problem idag, att få tag i rätt kompetens, och det kommer att bli ännu större i framtiden.

Smart Maintenance handlar om digital teknik, automatisering av processer och funktioner. Nu handlar det om att skaffa den kompetens som kan sköta och tillvarata tekniken och datan säger Roger. Våra medarbetare kommer behöva ha mer matematiska kunskaper och analytiska förmågor. Man måste till exempel kunna göra bedömningar på signaler och trender, sätta gränsvärden, tolka data och lägga upp ett underhåll utifrån det.

Det här är frågor som stora delar av industrin står inför idag, hur kommer den digitala tekniken påverka våra arbetssätt? Och vilken typ av kompetens kommer krävas av våra medarbetare i framtiden?

Diskussionen fortsätter den 10 maj, missa inte att anmäla er! 


Ni har väl inte missat att anmäla er till arbetsgruppen Smart Maintenance Strategies nästa träff?

Den 11 maj står Sigma IT Consulting som värd för dagen. Hans Hellström kommer att presentera Sigmas verksamhet och arbete inom sensorteknik, dataanalys och beslutsstödsystem. Vi kommer också att få höra om Veolias pilotprojekt på Södersjukhuset ifrån Christer Färegård. Och Patrick Couch ifrån IBM kommer introducera hur IBM Watson arbetar med beslutsstöd.

Vi har ladda upp med ett gediget program där du kommer att få möjlighet se och höra vad modern digital teknik erbjuder och hur andra företag arbetar med sensorer, beslutsstödsystem och algoritmer. Samt hur tekniken kan användas i ett Smart Maintenance system. Vi kommer att diskutera frågor som; hur påverkar utveckling framtidens underhållsverksamheter? Vilka möjligheter finns? Och vad är nycklarna för att ta sig dit?

Är du intresserad av att delta? Anmäl dig genom att mejla Caroline.seleryd@sustainabilitycircle.se

Smart Maintenance Strategy

Vi har en rad olika nätverksgrupper inom Sustainability Cirlcle, Smart Maintenance Strategy är en av dessa. I nätverksgruppen Smart Maintenance Strategy lyfter vi blicken och tar tillsammans ett helhetsgrepp på frågor som, Hur påverkar utveckling framtidens underhållsverksamheter? Vilka möjligheter finns? Vad är nycklarna för att ta sig dit?

Deltagarna ges en unik inblick i olika verksamheters visioner och strategier för den framtida underhållsverksamheten. Vi följer forskningen inom området och varje träff innehåller också en workshop där vi hjälps åt att identifiera nycklarna för att utvecklas och fortsätta vara framgångsrika.


Kalendarium 2017

Utbildning

Smart Start

Smart Start är en utbildning  som syftar till att få fart på det konkreta arbetet för att skapa industriell hållbarhet. Genom utbildningen Smart Start hjälper vi till att identifiera och på sikt realisera den stora och outnyttjade potential som ryms inom begreppet Smart Industri.  Genom utbildningen Smart Start ger vi insikter om hur ett införande av en smart industri genom ett Smart Maintenance är nödvändigt för ert företags långsiktiga konkurrenskraft.

 

Utbildningen är på två dagar. Vi har den både som öppen och företagsförlagd kurs. 

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Strategies

  • 11 maj i Stockholm - Sigma IT Consulting

Arbetsgruppen Säkerhet och Hälsa

  • 16 maj i Trollhättan - Värd GKN Aerospace 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 10 maj, i Göteborg
  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube