Göteborg den 3 maj 2017

SUSTAINABILITY CIRCLE MEETING 2017

EN SMARTARE BRO

I dagens teaser inför Sustainability Circle Meeting får vi höra om vad Öresundsbrons anläggningsdirektör Bengt Hegart kommer att prata om på Sustainability Circle Meeting den 10 maj. Vi kommer bland annat få en djupare insikt i hur Öresundsbron arbetar med Smart Maintenance i en allt mer digitaliserad värld. Vi får även höra om deras pilotprojekt med järnvägsväxlar, samt hur de upphandlar underhåll som stödjer långsiktig kompetensutveckling.

Bengt beskriver att den ökade digitaliseringen har accelererat fram den fjärde industriella revolutionen. Men problemet är att vi på Öresundsbron fortfarande inte har slutfört den tredje industriella revolutionen än. Vi måste därför arbeta smartare med det traditionella underhållet så att vi inte halkar för långt efter. Digitaliseringen av industrin och Smart Maintenance kan därför vara en språngbräda för oss.    

Idag arbetar vi med att göra case av Smart Maintenance. Vi försöker förutse fel och även att helt jobba bort felen. Inom det traditionella underhållet har vi accepterat fel. Men med Smart Mantenance arbetar vi prediktivt.

 

Ett Smart Maintenance case Öresundsbron har startat tillsammans med Sigma är på järnvägsväxlar som har blivit bestyckade med sensorer. Syftet med projektet är att utforma en strategi över hur Öresundsbron ska lagra sensordatan berättar Bengt. Antingen ha ett eget moln för att lagra data, eller en egen server på bron. Ett annat alternativ är att låta tjänsteleverantörer lagra sensordatan.

Den tredje punkten som jag kommer att diskutera på Sustainability Circle Meeting är hur vi gör smartare underhållsupphandlingar berättar Bengt. Smartare upphandling består av tre nyckelord; funktionsupphandling, incitament och kompetens.

Öresundsbron köper in allt underhåll därför är det viktigt att vi kan utnyttja leverantörers fulla kompetens. Vi tycker även att det är ett smartare sätt att arbete på, där leverantören kommer med lösningen istället för att den styrs av oss. Vi kan inte ha all underhållskompetens inhouse därför måste vi förlita oss på leverantörerna. Men då behöver vi skapa goda incitament så vi höjder kompetensen utvecklar underhållsverksamheten tillsammans.

Vi är därför intresserade av att förstå hur leverantörerna arbetar med kompetensutveckling. Hur kan vi utveckla incitament som motiverar utveckling och hur kan sådan incitament se ut? Det är viktiga frågor som vi behöver diskutera och arbeta med.

Öresundsbron invigdes år 2000 och skall hålla i minst 100 år. Underhållet av bron är därför helt fundamentalt. Digitalisering, Smart Maintenance och kompetensutveckling är viktiga beståndsdelar i en långsiktig och hållbar underhållsverksamhet.

Här fick ni ett litet smakprov på vad Bengt Hegart kommer att presentera på konferensen den 10 maj. Om ni fortfarande inte har anmält Er, klicka på länken nedan.


Kalendarium 2017

Utbildning

Smart Start

Smart Start är en utbildning  som syftar till att få fart på det konkreta arbetet för att skapa industriell hållbarhet. Genom utbildningen Smart Start hjälper vi till att identifiera och på sikt realisera den stora och outnyttjade potential som ryms inom begreppet Smart Industri.  Genom utbildningen Smart Start ger vi insikter om hur ett införande av en smart industri genom ett Smart Maintenance är nödvändigt för ert företags långsiktiga konkurrenskraft.

 

Utbildningen är på två dagar. Vi har den både som öppen och företagsförlagd kurs. 

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Strategies

  • 11 maj i Stockholm - Värd Sigma Technology Consulting AB

Arbetsgruppen Säkerhet och Hälsa

  • 16 maj i Trollhättan - Värd GKN Aerospace 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 10 maj, i Göteborg
  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube