Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2017-05-02

Följ oss på Facebook!

Nu finns Tremedia på Facebook. Vi kommer att lägga ut nyheter och annat som är intressant för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledning.

Vi kommer även att flagga för uppdateringar av våra handledningar och andra kostnadsfria produkter och hjälpmedel.

Passa på att följ oss!

facebookhomepage

”Choice och Brainy”

– Nytt koncept för SYV på mellanstadiet

Snart kan vi på Tremedia presentera ett helt koncept för att arbeta med studie- och yrkesvägledning redan på mellanstadiet. Projektet ligger helt i linje med Skolverkets intention utifrån styrdokument och läroplan. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren Linn Andergren har vi under lång tid arbetat på en bok som vänder sig till barn på mellanstadiet. Arbetsnamnet på boken är ”Choice och Brainy”.

Handledning
Tillsammans med boken kommer det att finnas en omfattande handledning som ska fungera som stöd för den som håller i projektet i klassen. Handledningen förklarar uppdragen för eleverna som ges i boken mer ingående. Här finns även en mängd andra uppdrag som handledaren kan välja att dela ut beroende på intresse, hur det passar undervisningen och klassen.

Är du intresserad av att börja jobba med Choice och Brainy redan i höst?
Vi har ett antal intresserade som kommer att få arbeta med ett preliminärt material under sommaren, redan innan boken är färdigttryckt och klar för leverans. Det preliminära materialet består av handledningen tillsammans med en utskrift av boken som man kan arbeta med redan till sommaren. Anmäl ditt intresse till  – anna@tremedia.se.


Ladda ner årets produktfolder >>

Årets tryckta utskick i din brevlåda

Förra veckan gick årets stora tryckta utskick iväg med post till våra kunder. Har du inte fått vår produktfolder och det tryckta nyhetsbrevet i din brevlåda så kan du ladda ner det här.

Har du frågor eller funderingar så mejla oss gärna på info@tremedia.se.

Ladda ner Tremedias produktfolder >>

Ladda ner Tremedias nyhetsbrev >>

facebook
Nyhetsbrev 2017

Högskolorna måste bli bättre rustade för framtiden

2017-04-27

Mer forskning i hela landet och fler studenter från hem utan studievana till högskolor och universitet. Det är några av önskemålen som regeringen har på den utredning som tillsätts i dag om hur styrningen av landets högskolor och universitet ska förändras.

– Det jag ser framför mig är att man ska kunna vara bättre rustad för de behov vi har framöver. Man kan ha olika profiler på olika högskolor och universitet runt om i landet och att vi klarar av det livslånga lärandet, att man kan komma tillbaka till universitetet mitt i livet och fylla på sin kunskap och kanske skaffa sig helt ny kunskap, säger Helene Hellmark Knutsson som är minister för högre utbildning.

Läs mer på sverigesradio.se


Rapport från UHR: Utbildning går i arv

2017-04-25

UHR har i rapporten Utbildning går i arv undersökt svenska folkets inställning till högre utbildning. Rapporten visar bland annat att dagens vägledning på grund- och gymnasieskolor är otillräcklig och når elever från studieovana hem i lägre utsträckning. De elever med föräldrar som har högskoleutbildning får sannolikt denna information hemifrån istället.

För att bredda rekryteringen till högskolan rekommenderar UHR tre åtgärder:

  • Vägledningen måste börja tidigt i grundskolan och fortsätta i gymnasieskolan.
  • Vägledningen bör vara obligatorisk så att den inte väljs bort.
  • Vägledningen bör förstärkas på de orter där det är mer ovanligt att ungdomar går vidare till högskolestudier.

Ladda ner rapporten ”Utbildning går i arv”


Yrkespaket ska få fler att ta gymnasieexamen

2017-04-24

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på kortare yrkespaket. Yrkespaketen ska kunna kompletteras och leda till att fler elever tar en gymnasieexamen och får arbete.

– Vi bedömer att det här kommer att bli en bra möjlighet för de elever som inte blir färdiga med gymnasieexamen vid första försöket, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Ekot.

Läs mer på sverigesradio.se


Hur kan jag använda JOBBKORT?

Jobbkort

2017-04-19

Här kan du ladda ner en handledning/beskrivning för hur du kan använda ”Jobbkort”. Sidan är i A4-format och du får en mängd exempel på hur ”Jobbkort” kan användas både vid indivuduell vägledning och vid vägledning i grupp. Utifrån dessa exempel och din egen erfarenhet och målgrupp kan du som vägledare sätta ihop ett sätt som passar just den situation du vill använda korten i.


Avvikande krav för behörighet till polisutbildningen

2017-04-24

UHR ber dig som är vägledare uppmärksamma de avvikande kraven för behörighet som tillämpas vid antagning till polisutbildningen. Det är Rekryteringsmyndigheten som fastställer kraven och anmälan till vårterminen 2018 öppnar 15 maj på Antagning.se.

Läs mer om behörighetskraven till polisutbildningen på uhr.se

Läs mer om polisutbildningen på rekryteringsmyndigheten.se

 

Malmö får polishögskola

2017-04-17

Malmö kommer att få en polishögskola. Och Sverige 10 000 fler polisanställda.
Det framgår av regeringens nya plan för att stärka svensk polis.

Läs artikeln på sydsvanskan.se


Rapport: Skolverkets uppföljning av gymnasieskolan 2017

2017-04-21

I rapporten betraktas hela perioden sedan införandet av gymnasieskolan enligt Gy 2011, från läsåret 2011/12 till och med läsåret 2016/17. Rapportens första kapitel utgör Skolverkets bedömning av gymnasieskolans utveckling under denna period. Statistik om yrkesprogrammen respektive de högskoleförberedande programmen totalt redovisas i ett separat avsnitt. För respektive gymnasieprogram presenteras samlad statistik för respektive läsår. Rapporten omfattar tillgänglig statistik per gymnasieprogram avseende söktryck, elevutveckling, elevsammansättning, byten från programmen samt, för den andra avgångskullen, uppgifter om genomströmning och studieresultat. I rapporten ges även kommentarer om respektive program, avseende elevutveckling och utbud, iakttagelser om programmen, samt förberedelse för yrkesliv och vidare studier. Kommentarerna är skrivna främst utifrån Skolverkets erfarenheter från arbetet med myndighetens programreferensskolor samt nationella programråd för gymnasial yrkesutbildning.

Ladda ner rapporten


Stora behov på gymnasieprogram för nyanlända

2017-04-21

– Många lärare och rektorer är starkt engagerade i att ge de nyanlända eleverna en bra utbildning. Men situationen är ansträngd och det råder brist på kvalificerad flerspråkig personal som kan stötta eleverna på deras modersmål. Samtidigt är sådan personal mycket viktig för utbildningen, säger Anna Österlund, enhetschef på Skolverket.

En ny rapport från Skolverket visar att den kraftiga elevökningen är en stor utmaning för skolorna. Lärare och rektorer i de kommuner som deltagit i studien vittnar om brist på skollokaler och personal.

Läs mer på skolverket.se

Ladda ner rapporten; Uppföljning av språkintroduktion


Dag

Skolverket: Höstens kurser i studie- och yrkesvägledning


”Snedrekrytering till högskolan måste motarbetas tidigt”

2017-04-17

En ny undersökning visar att hälften av 19–29-åringarna i dag säger att de inte minns om de fått någon information på gymnasiet om högskolan, skriver Ulf Melin, Universitets- och högskolerådet. Social bakgrund och kön påverkar val av utbildning. Alltför många väljer bort högskoleutbildning, särskilt de som kommer från studieovana hem.

En väl fungerande vägledning kan vara ett kraftfullt verktyg för att bryta könsbundna och traditionsbundna val. Vägledning kan överbrygga klyftor, tända nyfikenhet och ambitioner för högre studier för den som inte har det inbyggt i sin uppväxtmiljö. Det är viktigt att skolelever så tidigt som möjligt får kunskap om de möjligheter som högskolestudier kan ge menar Ulf Melin, generaldirektör Universitets- och högskolerådet.

Läs hela debattartikeln på svd.se


Följ oss på Facebook och besök vår webbplats

facebookhomepage

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2017

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.