Göteborg den 2 maj 2017

Hej ##firstname##!

 

SUSTAINABILITY CIRCLE MEETING 2017

Inför vårens Sustainability Circle Meeting den 10 maj på Chalmetska huset i Göteborg, har vi varit ute och intervjuvat våra fyra presentatörer. Under veckan kommer ni att få smakprov på de olika casen. Vi börjar med att fråga Synnöve Daagarsson om Sandviks pilotprojekt: Säkerhetsarbetes effekter på Sandvik Materials Technologys ekonomiska hållbarhet. 

Synnöve Daagarsson, Senior Project Controller & Enterprise på Sandvik berättar om arbetet med att utveckla en hållbarhetsräkning. Sandvik har arbetat mycket med att utveckla sitt underhåll och förbättra säkerhetsarbete. Vi fick i förra veckan chansen att ställa Synnöve några frågor kring hur arbetet med hållbarhetsanalysen har gått till.

 • Vi börjar med att fråga, vad är en hållbarhetsräkning?     

  En hållbarhetsräkning fångar aspekter i ett företag, myndighet och organisation som inte de traditionella resultat- och balansräkningarna gör, i och med att den bygger på en mer långsiktig tidshorisont och fångar aspekter som inte är direkt synbara, t ex kvalitets- och miljöaspekter.

 • Och varför valde Sandvik att göra en hållbarhetsräkning?

  Sandvik blev tillfrågad att tillsammans med några andra företag i Sverige vara med och utveckla hållbarhetsräkningen och det har varit en spännande resa. Det har också varit intressant för mig personligen att vara med och ta fram detta då jag har en bakgrund som nationalekonom och  eftersom det bygger på ett modelltänk och antagande. Att tillsammans med våra redovisningsekonomer och ingenjörer få lotsa detta framåt har varit utvecklande och mycket roligt.

 • Varför valde ni att fokusera just på säkerhet och hälsa?

  Säkerhet och hälsa kommer högt upp på agendan på Sandvik och är en självklarhet för Sandvik att arbeta metodiskt med. Det var lockande att applicera hållbarhetsräkningen och dess långsiktiga tänk på just säkerhet och hälsa för att se om vi också kan räkna på detta. Sandvik Materials Technology har gjort en fantastisk resa vad gäller säkerhet de senaste 10 åren och det var intressant att kunna visa detta med hjälp av en hållbarhetsräkning.

 • Vad var svårigheterna i arbetet?

  Utmaningarna i just vårt specifika case har varit att hitta tydliga och korrekta antaganden för vissa särskilda händelser som caset bygger på. Det är centralt att posterna värderas på ett enhetligt sätt så att de blir jämförbara.

 • Vad är Sandviks nästa steg med hållbarhetsräkningen?

  Min förhoppning är att hållbarhetsräkningar och hållbarhetskalkyler kommer att användas som ett komplement till de mer traditionella analyser vid t ex investeringsäskande, men även till mer projekt av ad hoc karaktär liknande det case vi har använt hållbarhetsräkningen till.

 • Vad är er rekommendation till andra företag som vill tillämpa en hållbarhetsräkning?

  Jag rekommenderar andra företag som vill tillämpa en hållbarhetsräkning att noga välja ett relativt enkelt och avgränsat första projekt/scope som en pilot och att vara noggrann med avgränsningarna. Ju tydligare problemställningen/caset definieras desto enklare kommer framtagandet av hållbarhetsräkningen och analysen att bli.

Hållbarhetsräkningen tänker i ett mer långsiktigt perspektiv och behovet att titta mer långsiktigt blir allt mer uppenbart för fler företag. Långsiktighet lönar sig.

Om du är intresserad av att höra mer om hur arbetet med hållbarhetsräkningen har gått till, missa inte då att anmäla dig till Sustainability Circle Meeting den 10 maj.


Kalendarium 2017

Utbildning

Smart Start

Smart Start är en utbildning  som syftar till att få fart på det konkreta arbetet för att skapa industriell hållbarhet. Genom utbildningen Smart Start hjälper vi till att identifiera och på sikt realisera den stora och outnyttjade potential som ryms inom begreppet Smart Industri.  Genom utbildningen Smart Start ger vi insikter om hur ett införande av en smart industri genom ett Smart Maintenance är nödvändigt för ert företags långsiktiga konkurrenskraft.

 

Utbildningen är på två dagar. Vi har den både som öppen och företagsförlagd kurs. 

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Strategies

 • 11 maj i Stockholm - Värd Sigma Technology Consulting AB

Arbetsgruppen Säkerhet och Hälsa

 • 16 maj i Trollhättan - Värd GKN Aerospace 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

 • Sustainability Circle Meeting: 10 maj, i Göteborg
 • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube