Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 2017:2


Påminnelse om månadsföredraget i Vagnhallen den onsdagen den 3 maj 2017 kl 14.00

Islam i Sverige – de första 1100 åren
Simon Sorgenfrei, Fil Dr

Muslimer har levt i Sverige sedan 1800-talet, men kontakter mellan vad vi i dag kallar Sverige och muslimska kulturer sträcker sig långt tillbaka i historien. Det är främst i och med arbetskraft- och sedan flyktinginvandringen från 1950-talet och framåt som en mer betydande mängd svenska muslimer blir ett faktum. Föredraget kommer också att innehålla något om de nya religiösa minoriteterna som har uppstått i Sverige som en följd av flyktingströmmarna från mellanöstern.

Föredragshållaren är verksam som lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Huvudsakligen har han ägnat sig åt islam i historia och nutid, sufism och persisk sufilyrik. För närvarande forskar han om växande religiösa minoriteter i Sverige. Se exempelvis följande länk: http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2017/03/muslimsk-mangfald-och-mellanmuslimska_6.html

Välkomna!

Föredragsgruppen vid Senioruniversitetet

 


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Linköpings Senioruniversitet.

Om du inte vill få våra nyhetsbrev, klicka här.