UPPSALA KLIMATPROTOKOLL NYHETSBREV APRIL 2017. Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

April har bjudit på ett riktigt aprilväder, och även i Klimatprotokollet är det omslag! En ny medlem har klivit på och två gamla medlemmar ökar sitt engagemang. I processledningen sker det också förändringar.


Skanska skriver under protokollet
Patrik Toresäter från Skanska skriver under protokollet tillsammans med kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).

Klimatprotokollet växer!

Vid årets första rundabordsmöte skrev Klimatprotokollets nyaste medlem Skanska under protokollet. Skanska jobbar i fyra affärsområden: byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell utveckling samt infrastrukturutveckling. De tar ett helhetsgrepp i hållbarhetsfrågan genom att inkludera alla delar av hållbarhetsaspekten.


Bild samordningsgruppen

Nya medlemmar i samordningsgruppen

Maria Säfström, vice VD och hållbarhetschef på Ihus, går in som ny medlem i samordningsgruppen tillsammans med Fredrik Frensborg, chef urban utveckling på WSP. Maria och Fredrik ser fram emot att få mer insyn i och bidra till arbetet med Uppsala klimatprotokoll.


Lina Widenmo, vik. miljöchef på Region Uppsala
Lina Widenmo, vik. miljöchef på Region Uppsala.

Klimatgruppsmöte

Värd för förra klimatgruppsmötet var Region Uppsala. Deltagarna fick veta mer om deras arbete samt fördjupa sig i ämnet klimatkompensation. Regionen jobbar bland annat för att börja med intern klimatkompensation och införa åtgärder för förbrukningsvaror.


Ventilation

Klimatprotokollet blir fallstudie

Uppsala klimatprotokoll och Uppsala kommun är en del av ett konsortium på ett trettiotal deltagare som beviljats forskningsprojektet Mistra Carbon Exit om totalt 80 miljoner kronor över fyra år. Syftet är att visa hur vägen till ett netto noll samhälle kan se ut. Konsortiet leds av Svenska Miljöinstitutet IVL.


Klimatprotokollsdagen

Den 11:e oktober kommer Klimatprotokollet att arrangera Klimatprotokollsdagen på UKK för att visa upp Uppsala klimatprotokoll och det arbete som sker. Inbjudan och mer information kommer, men boka redan nu in dagen i kalendern!


Processledningen berättar

Alexandra slutar med Klimatprotokollet! Hon har som alla vet gjort ett fantastiskt jobb med Klimatprotokollet sedan hösten 2015. Vi önskar henne lycka till med nya utmaningar! Processen att anställa en utvecklingsledare som ersätter Alexandra pågår.

/Lasse Andersson, processledare för Uppsala klimatprotokoll


Kalendarium

Fokusgrupp Sol

9:e maj

Fokusgrupp Jakten på plasten

9:e maj

Klimatgruppsmöte

11:e maj

UPPSALA KLIMATPROTOKOLLS WEBBPLATS

KONTAKT:

Uppsala klimatprotokoll: klimatprotokoll@uppsala.se

Alexandra Drake
Miljöhandläggare, Uppsala kommun. Kommunikation i klimatprotokollet.
018-7271205
alexandra.drake@uppsala.se

Lasse Andersson
Processledare för Uppsala klimatprotokoll  
018-7276515  
lasse.andersson@uppsala.se

Björn Sigurdson
Klimatstrateg, Uppsala kommun  
018-7271204 
bjorn.sigurdson@uppsala.se

 


Detta nyhetsbrev skickas till prenumeranter och medlemmar i Uppsala klimatprotokoll.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.