Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Till dig som genomfört energikartläggning eller deltar i nätverk för energieffektivisering


Vilka kommuner har INTE ALLS något företag som gjort energikartläggning?

Det finns fortfarande några kommuner kvar där inget företag har gjort en energikartläggning. Energikontoret Skåne vill gärna samarbeta för att nå företag i dessa kommuner, så att vi kan få lokala energiambassadörer över hela Skåne! Vårt mål är energikartlagda företag i alla kommuner, och så många företag som möjligt som arbetar kontinuerligt med att sänka sin energianvändning, sin klimatpåverkan och höja sin konkurrenskraft! Kontakta Per Persson, per.persson@kfsk.se 0728-854947, eller Ulf Jobacker, ulf.jobacker@kfsk.se 0728-854912, så tar vi ett prat om vad vi kan samarbeta kring!


Stöd till energikartläggningar en succé som fortsätter

Stödet för att göra en rejäl genomlysning av företags och organisationers energianvändning har funnits ett tag och energikartläggningar blir allt vanligare även bland små- och medelstora företag. Sakta men säkert sprider sig insikten om verktygets nytta. Så till exempel har energibesparingen i företagens handlingsplaner i genomsnitt bland ca 150 företag 2017, hela Sverige, alla branscher varit hela 15%. Även om branscherna fastighetsbolag, lantbruk och tillverkande mindre industri är absolut vanligast bland de skånska företag som tar steget så ser vi ökat intresse på fler håll. Om din organisation vill veta mera om energieffektiviseringsläget, kontakta oss!


Teknikutveckling & Innovation – för jobbet efter en energikartläggning

Det har kommit en rad stöd som ”tar vid” där energikartläggningen slutade och stöttar företag att gå vidare med energieffektiviseringsarbetet. Har företaget en idé vidare i energieffektiviseringsarbetet kan vi på Energikontoret Skåne hjälpa till och se om det passar in bland följande stöd och påbörja en ansökan till Energimyndigheten.

Miljöstudier – Ekonomiskt stöd för en vidare utredning/studie vid behov av mer underlag inför en investering.

Energieffektiviseringsåtgärder – Stöd för merkostnaden av den lösning/produkt som är nödvändig för att uppnå den högre nivån av energieffektivitet.

Kunskapshöjande insatser och konsulttjänster – Inom området energi kan personalen få sakkunnig hjälp inom energieffektivisering av en konsult.

Innovationsstödjande tjänster – Stöd för kostnader för exempelvis kontorlokaler och testning i syfte att utveckla effektivare produkter.

Innovationsrådgivning – Ekonomiskt stöd för rådgivning, bistånd och utbildning på områdena kunskapsöverföring, förvärv, skydd samt användning av standarder och föreskrifter de omfattas av.

Genomförbarhetsstudier – Inför ett tänkt FoU-projekt där kostnaderna för studien är stödberättigade.

Organisationsinnovation – Implementering av nya metoder, verktyg och praktiska redskap för att engagera organisationen i energiarbetet för att säkerställa ett ledningssystem.

Processinnovation – Stödet kan utgå från förarbete, genomförande och till slutgiltig verifiering för företag som är på väg att införa en ny, eller förbättring av nuvarande produktionsprocess.

Stöd till experimentell utveckling i syfte att utveckla effektivare produkter. Innovationsstödjande tjänster som kostnader för rådgivning, bistånd och utbildning och genomförbarhetsstudier inför ett FoU-projekt. 

Kontakta oss så guidar vi till rätt insats. Stöden finns att ansöka till och med 30 april 2020 och är verkligen förmånliga! Om det finns en företagsgrupp eller flera företag som redan arbetar aktivt med energin kan vi göra en skräddarsydd aktivitet. Kontakta oss så gör vi ett förslag på program!


Besök oss på vår webbplats eller följ oss på LinkedIn.

linkedinhomepage


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.