Nyhetsbrev med senaste nytt om havet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nummer 2, april 2017

Havsnyheter från Stockholms universitet

Nyhetsbrev med havsnyheter från Östersjöcentrum och andra institutioner vid Stockholms universitet. Trevlig läsning!

Foto: Helena Höglander

Vårblomning i Östersjön!

Ett säkert men ganska okänt vårtecken är vårblomningen i havet. Så kallas det när olika sorters växtplankton börjar dela sig i svindlande hastighet när solen kommer åter efter vintern. Det här är en algblomning som är efterlängtad, till skillnad från sommarens illa omtyckta. Och arterna är minst lika vackra som blåsippor och tussilago. Om man bara har ett mikroskop. Tillsammans med Tvärminne vid Helsingfors universitet uppmärksammade vi detta fenomen och fick stort genomslag i media. Läs mer


Ny rapport: Människan, näringen och havet

I en ny rapport från Östersjöcentrum görs en grundlig genomgång av näringstillförseln till Östersjön de senaste 100 åren. Tillförseln av kväve och fosfor har ökat. Från 1950-talet blev ökningen särskilt markant, vilket också ledde till ökande problem med övergödning i havet. Detta uppmärksammades ordentligt under 1970-talet och en omfattande och systematisk övervakning av havsmiljöns tillstånd initierades. Ågärder sattes in vilket minskade belastningen. Östersjöns speciella förhållanden gör dock att förbättringen tar tid.

Läs mer, ladda ner eller beställ rapporten


R/V Electra af Askö på sina första forskningsexpeditioner

Jakten på ett sällsynt mineral

Electras första forskningsexpeditionen bar iväg mot Alnön utanför Sundsvall med siktet inställt på att hitta ikait, ett kolbindande mineral som bara bildas under mycket speciella omständigheter. Hör forskningsledaren Martin Jakobsson berätta för Sveriges Radio om mineralet och om andra fynd. Läs mer

Stora Karlsö i kikaren

Utanför Stora Karlsö på Gotland undersöker forskare från Stockholm, Lund och SLU tillsammans en spännande koppling mellan land och hav. Sjöfågelkolonierna tillför stora mängder näring till havet som kan påverka mängden fjädermygglarver i området. Fjädermyggorna äts i sin tur av svalor. Läs mer


Apply for the PhD course Climate of the Baltic Sea Region

Summer PhD/master-course organized by the Baltic Earth programme, Stockholm University Baltic Sea Centre and Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde. This summer, the course i held at Askö 28 Aug - 4 Sept. Application deadline: 1 May. Read more


Kustmiljöerna i centrum på förvaltningsmöte

Den 30 mars möttes kommunala, regionala och nationella miljöförvaltare, organisationer och forskare för att diskutera kustmiljön. Med visioner om en fortsatt blå tillväxt behövs hållbara gränsvärden för hur kusterna kan nyttjas, och mer samarbete mellan forskning och miljöförvaltning. Vi har sammanfattat dagen med filmade föredrag och presentationer. Delta i efterhand


Ny policy brief: Avancerad vattenrening

Nya förutsättningar kräver nya åtgärder. Avancerade vattenreningstekniker kan vara en del i att möta utmaningarna kring samhällets ökande kemikalieanvändning. Genom nya tekniker finns det möjlighet att kraftigt reducera utsläppen av både kända och okända substanser till våra vattenmiljöer och därmed minska risken för marina föroreningar. Ny policy brief från Baltic Eye-forskaren Emma Undeman.

Läs mer och ladda ner

Artikel och intervju med Emma i DN


Tant Tång, en av Sveriges 100 häftigaste forskare

Inför årets Vetenskapsfestival i Göteborg träffar Karin Gyllenklev Sveriges 100 häftigaste forskare för att få veta mer om deras expertområden. En av experterna är Östersjöcentrums senior advisor, Lena Kautsky, som har ägnat 30 år åt att studera Östersjöns skogar - blåstången. I avsnittet berättar Lena bland annat om tångens speciella förökning och bjuder på några oväntade fakta.
Läs mer och se filmen


Finska och svenska forskare lägger Östersjöpusslet

I samarbetet Baltic Bridge kombinerar forskare vid Helsingfors och Stockholms universitet sin kunskap för att hjälpa beslutsfattare och näringsliv att agera för Östersjöns bästa. Projektet presenterades för första gången externt vid Finlands ambassad i februari. Bland deltagarna fanns rektor Astrid Söderbergh Widding, Östersjöcentrums Tina Elfwing och Christoph Humborg tillsammans Alf Norkko, professor vid Helsingfors och Stockholms universitet.
Läs mer och se filmer


Framgångsrik premiär

Premiären av den tvärvetenskapliga kongressen Baltic Sea Future gick av stapeln 6-7 mars och samlade 350 delegater från alla länder runt Östersjön. Kongress initierades av Stockholms universitet, Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara hav och arrangerades av och på Stockholmsmässan.

Ta del av deltagarnas synpunkter i en tvåminuters-film och i det samlade twittret från dagarna. Lyssna på intervjun med den nöjda projektledaren Marmar Nekoro och läs debattartikeln av Östersjöcentrums Tina Elfwing, Skypegrundaren Niklas Zennström och miljöprofessor Johan Rockström. Läs mer


Nya medarbetare

Viktor Thunell är halvtidsanställd under 2017 som forskningsassistent inom projektet Hundra år av fisktillväxt - en röst från arkiven.

Dämien Bolinius är anställd 6 månader under 2017 som forskare inom projektet Östersjötrender, kemikalieflöden till Östersjön.

Foto: Jerker Lokrantz/Azote

Small-scale fisheries trade

A new study from Liz Drury O’Neill and Beatrice Crona, Stockholm Resilience Centre, looks at complexities of small-scale fishery market structures in Zanzibar, Tanzania. Read more


Project to understand ocean-atmosphere interaction

All ocean-atmosphere exchange occurs through the sea surface microlayer that is less than 1 millimeter thick. However, many gaps remain in our understanding of the sea surface microlayer and how it impacts interactions between the oceans and the atmosphere. One such gap is whether there are differences in the sea surface microlayer between daytime and nighttime. This is the topic of the interdisciplinary Sea Surface Microlayer at Night (MILAN) project conducted by an international team of marine and climate researchers. Matt Salter, researcher at ACES, is a participant in the project. Read more


Koraller blekta till döds

Vad händer om stora delar av korallreven försvinner? Kan man transplantera korallrev? Forskarna Michael Tedengren och Christina Halling vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bjöds in till Vetenskapsradions Klotet.
Läs mer och lyssna på inslaget


Slowly moving towards more ecosystem-based management

The Swedish government established the Commission of the Marine Environment (CME) in 2002 to propose measures for a policy change towards ecosystem-based management. A new study from Henrik Österblom and Jonas Hentati-Sundberg, Stockholm Resilience Centre, shows that the policy change has been slow with a lag in noticeable effects. To push the process along political leadership and increased coordination between state and non-state actors is required. Read more


Foto: Lina Mtwana Nordlund

Sjögräsängar renar vatten

Tidskiften Science publicerade nyligen en studie om sjögräsängar och deras förmåga att rena havsvatten från skadliga bakterier som kan göra oss mycket sjuka. Lina Mtwana Nordlund, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik intervjuas i en artikel i Nature. Läs mer


Fish and resilience of reefs

A new study shows that a diversity of fish species with different shapes and swimming skills is the key to the resilience of coral reefs. Jean-Baptiste Jouffray, Stockholm Resilience Centre, is a participant in the study. The findings have implications also for biodiversity conservation and management in other ecosystems. Read more

Foto: B. Christensen/Azote

Lediga anställningar

Doktorand i marin ekologi vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag 2 maj. Läs mer

Doktorand i vetenskap om hållbar utveckling vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag 2 maj. Läs mer

Doktorand i tillämpad miljövetenskap med inriktning på global transport av perfluorerade alkylsyror via marina aerosoler vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag 30 april. Läs mer


Nya avhandlingar

Maria Alexandra Bighiu, Use and environmental impact of antifouling paints in the Baltic Sea.

Brita Bohman, Transboundary Law for Social-Ecological Resilience?: A Study on Eutrophication in the Baltic Sea Area.


Kommande disputationer

Sieglind Wallner-Hahn, Fishing for sustainability: Towards transformation of seagrass-associated small-scale fisheries. 2017-05-05, 09:00, Vivi Täckholmsalen, Svante Arrhenius väg 20 A, Stockholms universitet

Nils Hedberg, Sea cages, Seaweeds and Seascapes. 2017-05-24, 10.00, Vivi Täckholmsalen, Svante Arrhenius väg 20 A, Stockholms universitet

Alma Strandmark, Shore-line ecosystems in the Baltic Sea and effects from sea level changes. 2017-06-09, 10.00, sal P216, Svante Arrhenius väg 20 A, Stockholms universitet

För att prenumerera, skicka ett mejl till ostersjocentrum@su.se  Klicka här för att avsluta din prenumeration.