Tyck om din innerstad - Nyhetsbrev #27. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Under våren har Tyck om din innerstad arbetat med fördjupande teman. Här får du läsa om två av dessa teman: Gestaltning och Ekologisk hållbarhet.

Gestaltning är inget strössel!

Gestaltningen av stadens rum är en grund för stadslivet, det är inget strössel som går att lägga på efteråt. Därför måste gestaltningsfrågorna finnas med från början i planeringen. Det är en av slutsatserna från maj månads stora innerstadsevent: Workshopen om gestaltning.

Frågor om arkitektur, konst och gestaltning har varit mycket angelägna för västeråsarna i dialogen. Därför ordnades en särskild workshop för att fördjupa diskussionen. Ungefär 25 personer hörsammade inbjudan.

Nytt och gammalt möts i Stadsparken. Foto: Pia Nordlander, BildN

Deltagarna på workshopen diskuterade bland annat vad som kännetecknar en omsorgsfullt gestaltad stad. Det handlar om att bygga med kvalitet både i detaljer och helhet. Gestaltningen ska anpassas till den gående människan. Innerstaden ska vara orienterbar och de olika tidsåldrarna ska lätt kunna kännas igen.

Gestaltning är en demokratifråga, menade deltagarna. I innerstaden kan konst, design och arkitektur göras tillgänglig för västeråsarna. Gestaltningen är också viktig för att skapa identitet. Här har innerstaden en särställning, som alla västeråsares vardagsrum. Viktiga platser att jobba med är till exempel cityringen, innerstadens kyrkogårdar, å-rummet och Aseatorget.


Ekologisk hållbarhet i fokus

Ett tjugotal deltagare samlades i slutet av april för att workshoppa om ekologisk hållbarhet i innerstaden. Det blev en morgon full av kreativitet.

Deltagarnas uppgift var att kläcka goda idéer, därefter i grupper klustra idéerna under fyndiga rubriker. Vad sägs om "Hippie-stuff", "Dela är det nya svarta" eller "Latte och tidning på bussen".

Grupp 2 klustrar sina post-it-lappar

Vad behöver då ske för att innerstaden år 2050 ska vara mer ekologisk hållbar? Jo, enligt deltagarna ska cyklister och bussresenärer curlas så att fler väljer hållbara färdsätt. Förtätning måste ske med både hjärta och hjärna. Stadens ytor görs flexibla så att de kan användas till både lek, trafik och lugn. Och gamla träd sparas så att insekter har någonstans att bo.

Redovisningen av gruppernas arbete väckte närgånget intresse

De inbjudna kom från projektets fokusgrupp, företag och organisationer i Västerås samt från kommunens olika förvaltningar och bolag. Tack till alla som deltog, nu är temat väl utforskat inför skrivandet av målbilden.


Målbild på gång!

En målbild börjar ta form i händerna på copywritern Martin Preis på kommunikationsbyrån Care of Haus. Ett till synes omöjligt uppdrag, att på två A4-sidor sammanfatta dialogen med flera tusen västeråsare. Lättläst ska det vara, med rubriker som lockar läsaren att fortsätta, och helst ska så många som möjligt också känna igen sig i målbilden.

Till hösten kommer målbilden med tillhörande strategier att presenteras för kommunstyrelsen. Därefter skickas materialet ut på remiss, och alla västeråsare får ta del av resultatet av ett och ett halvt års dialogarbete. Gissa om Tyck om din innerstads projektledarteam är taggade att få höra alla reaktioner!

Förskola tävlar i Sydkorea!

Sydkoreas flagga mot blå himmel

I det förra nyhetsbrevet berättade vi om Djäknebergets förskola, som nominerats till Golden Cube Awards för sitt projekt "Barns möte med staden". Nu står det klart att förskolan vunnit den svenska uttagningen och därmed får representera Sverige i världsfinalen i Seoul, Sydkorea. Stort grattis och lycka till önskar Tyck om din innerstad!


Prioriterade målgrupper

Även om flera tusen invånare kom till tals under förra årets intensiva dialogarbete, var det några gruppers röster som ändå saknades. Därför har Tyck om din innerstad under våren genomfört riktade dialoger med utvalda grupper. 

En paus på Djäkneberget. Foto: Pia Nordlander, BildN

Kommunala pensionärsrådet har workshoppat om att vara äldre i innerstaden. En klass med nyanlända ungdomar från Carlforsska har gett sin bild av framtidens innerstad, liksom en klass med vuxna som läser svenska som andraspråk på Västerås folkhögskola. Funktionshinder-föreningarna har skärskådat tillgängligheten i innerstaden. Sist men inte minst har en grupp ungdomar bidragit med sina tankar. 

Vi tror att en bred dialog är nödvändig för att målbilden för innerstaden ska bli trovärdig. Tack till alla er som tagit er tid att delta i vårens aktiviteter! 


Läs tidigare nyhetsbrev

I nyhetsbreven har vi samlat händelser i Tyck om din innerstad ända sedan starten i mars 2016. Läs några av våra tidigare nyhetsbrev:

Nyhetsbrev #18 Vi flyttar ut kontoret på stan

Nyhetsbrev #19

Nyhetsbrev #20 Framtiden i fokus!

Nyhetsbrev #21

Nyhetsbrev #22 Levande innerstad - vi vet hur!

Nyhetsbrev #23

Nyhetsbrev #24

Nyhetsbrev #25

Nyhetsbrev #26


facebook

Tyck om din innerstad finns på Facebook. #tyckomdininnerstad

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är engagerad i projektet eller för att du har skrivit upp dig för att prenumerera. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.