Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

 

Aktuellt från Psykosregistret

Arbetet med psykiatrikollen, ett webbaserat verktyg för att samla in synpunkter på vården från själverfarna fortgår.

Den 17/10 kommer PykosR bjuda in till en temadag med fokus på "Hur vi kan förbättra psykosvården". Program och inbjudan kommer. Boka in datumet redan nu!

För att öka kunskapen kring psykos och schizofreni behöver informationen göras mer lättillgänglig för alla. För att underlätta för alla engagerade människor runt om i landet, som vill och kan förbättra psykosvården, kommer PsykosR arbeta för att bilda ett nätverk med syftet att lära och inspireras av varandra. Ett verktyg för att stödja arbetet är PsykosRs egen hemsida som kommer att uppdateras och förnyas. Hemsidan kommer bland annat att fungera som ett forum för nätverket att dela med sig av kunskap och engagemang.

 

Psykisk ohälsa fördubblats på 5 år

Antalet svenskar som sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa har fördubblats på bara fem år. Sedan 2014 är psykisk ohälsa den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige. De drabbade är dessutom sjukskrivna betydligt längre, visar en ny rapport från Försäkringskassan som presenterades för någon vecka sedan. Den visar att sjukskrivningarna - till följd av psykiatriska diagnoser - dessutom är hela 70 procent längre än för alla andra sjukskrivningar. Risken att bli sjukskriven igen är 22 procent högre för de med psykiatriska diagnoser. Läs och lyssna

 

Balanstest förbättrar insikten om sjukdom i schizofreni

Ett vanligt symptom på schizofreni - utan att du vet att du är sjuk - kan tillfälligt lindras med ett balansprov som stimulerar en del av hjärnan med kallt vatten visar en undersökande studie på Center for Addiction and Mental Health (CAMH). Mer än 50 procent av personer med schizofreni har nedsatt insikt om sin sjukdom. Det är i sin tur en viktig orsak till att de vägrar medicinera eller inte söker behandling. Brist på insikt är extremt svår att behandla eftersom man inte svarar på psykologiska terapier eller medicinering. Resultatet är en sämre hälsa, liksom högre sannolikhet för att hamna på sjukhus eller bli utan bostad. Läs mer (engelska)

Foto Per Hagström

Samordnad, proaktiv behandling för unga med psykos

En nyss genomförd studie med målet att bedöma 12-månaders dödlighet bland ungdomar som upplever en episod av psykos har gjorts i USA. Slutsatsen var en kraftigt förhöjd dödlighet, och understryker att ungdomar som upplever psykos berättigar till intensiv klinisk uppmärksamhet. Forskarna fann dock, bland annat, begränsad användning av psykosocial behandling. De här mönstren förstärker vikten av att ge samordnad, proaktiv behandling för unga med psykos. Läs mer (engelska)

 

Stipendium utdelas av Schizofreniförbundet

Djävulsdansen II som gick på SVT 2016 satte fingret på psykisk sjukdom och skapade engagemang i ämnet. Sanna Lundell och Ann Söderlund får 50 000 kronor i stipendium av Schizofreniförbundet. Detta med anledning av deras programledarskap i SVT-serien ”Djävulsdansen II”. De får priset för sin förmåga att väcka medkänsla och förståelse för psykisk sjukdom. Läs mer

 

Företag satsar på tjejer med psykisk ohälsa

Genom en mentor och praktik på företaget ska tjejer som lider av psykisk ohälsa hjälpas att våga mera. Hanna Josefsson var en av de som fick praktik i en butik i Kungsbacka under hösten och kände att hon kunde vara väldigt öppen med hur hon hade mått. – Man kan fortsätta även om man haft det tungt och man måste inte vara så perfekt som man kanske tror. Och jag kan bevisa att det går att ta sig vidare, säger Hanna Josefsson som tagit sig igenom en depression. Läs mer och lyssna

 

Motoriska problem kopplas till schizofreni

Barn med risk för schizofreni inom familjen visade på motorisk problem i ungefär dubbelt så många fall jämfört med barn utan risk i familjebilden.

Dr Burton och kollegor genomförde en observationsstudie från Danmark och säger att den ger "övertygande" bevis på nedsatt motorisk funktion, särskilt problem med balans och manuell fingerfärdighet hos barn av föräldrar med schizofreni. Läs mer (engelska)

 

Misshandlade barn löper högre risk för psykos

En studie i Australien har visat att barn som misshandlas har större risk att utveckla psykos som vuxna. För första gången har forskare vid University of Queenslands Medicinska fakultet funnit en tydlig koppling mellan barndomsmishandling och den allvarliga psykiatriska sjukdomen som i allmänhet anses vara orsakad av en genetisk predisposition. Psykos innebär en förlust av kontakt med verkligheten och är ofta ett tecken på en psykisk störning som schizofreni och bipolär sjukdom. Studien omfattade mer än 3700 barn upp till 14 års ålder, och visade på att de var mer benägna att anmäla hallucinationer, illamående och psykos vid 21 års ålder jämfört med barn som inte behandlats illa. Läs mer (engelska)

 

Korta nyheter


Är du närstående till någon med psykossjukdom?

Hjälp oss genom att svara på denna enkät om hur du som närstående upplever vården! Genom ditt deltagande bidrar du till att förbättra psykosvården. Ditt svar är viktigt! 

Arbetar du inom vården? Sätt gärna upp affischen med information om enkäten.

 

Hur göra psykosvården bättre?

Välkommen den 17 september! Låt dig inspireras och lära om hur vi kan göra psykosvården bättre. Vad krävs och hur gör vi? Vi berättar om den nya planen för kunskapsstyrning, får ta del av spännande registerdata och den senaste forskningen i Sverige och mycket mer. Mer information och anmälan kommer längre fram, men skriv in datumet redan nu.

European Congress of Psychiatry

European Congress of Psychiatry hade sin årliga konferens den 1-4 april i Florence, Italien. Nu finns boken med alla abstracts tillgänglig på deras hemsida. Finns en hel del nya tankar. Läs den här

 

True selfie

Fram till slutet av maj går det fortfarande att titta på den norska dokumentär-serien från 2016 som handlar om åtta ungdomar som lever med psykisk ohälsa på SVT-play. De filmar sin vardag. Se avsnitten

 

PÅ GÅNG


03 maj

Stöd till anhöriga/ närstående till allvarligt psykiskt sjuka - Schizofreniföreningarna i Skåne, Lund

 

10 maj

Visa Vägar till ökat inflytande, NSPH, Stockholm

 

15 maj

Schizofrenidagen - Karolinska Institutet, Stockholm

 

16 maj

Nyanlända och psykisk ohälsa - Region Kronoberg, Tylösand

 

17 september

Temadag Hur kan vi förbättra psykosvården - PsykosR, Stockholm (mer information kommer)

 

22 september - för er i Stockholm och på Gotland

Inspirationsdag 2017 - Psykiatriska Kvalitetsregister, Stockholm

 

  

"Istället för att söka sanningen,

släpp taget om dina föreställningar."

 

Buddha

                                                                                   


Foto Per Hagström

 

VAD HÄNDER HOS ER?

Har ni ett seminarium eller konferens på gång eller GÖR ni något som andra i landet kan dra nytta av?

 

Tipsa oss:

info@battrepsykosvard.se 

 

För att avsluta prenumerationen, klicka här