Problem att läsa? Se nyhetsbrevet i webbläsaren.


Nyhetsbrev

08 - 2017


Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa.
Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och ingen diskrimineras.

Välkommen
som medlem!

Följ oss i sociala medier!

trosolidaritetsbloggen

Kontakt

Box 70403

107 25 Stockholm

08-545 553 30

info@trosolidaritet.se

www.trosolidaritet.se

Besök: Sveavägen 68, Stockholm

Plusgiro 7 56 23-9

 

Kongressen är över –

så här gick det!

Partikongressen 2017 fick en värdig inramning trots dådet på Drottninggatan i Stockholm dagen före invigningen.

Stämningen var god, ombuden kunde mötas med sina olika perspektiv och i konstruktiva samtal komma överens om en samlad socialdemokratisk politik för ett jämlikare samhälle.

Alla beslut om politiska riktlinjer hittar du här.

Vi gläds åt att de frågor som Socialdemokrater för tro och solidaritet arbetade särskilt med, fick ett i huvudsak bra utfall. 

Nu hämtar vi kraft från våra medgångar, och beslutsamhet från våra motgångar, och fortsätter kampen för ett lite rödare, lite grönare och lite godare Sverige! Men först önskar vi naturligtvis alla som läser en fin påskhelg!


Migration

Vår kommentar

Det är glädjande att skrivningarna i de politiska riktlinjerna har stärkts väsentligt jämfört med ursprungsförslaget. Partistyrelsen och kongressombuden har lyssnat på den starka opinion som finns i vårt parti, som vill ha en solidarisk migrationspolitik med höga ambitioner.

Nu värderar vi permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening som principiellt viktiga för trygghet och etablering. Nu talar vi tydligt om att verka för fler lagliga vägar för människor i behov av skydd. Nu markerar vi att Sverige ska vara en pådrivande kraft såväl inom EU som globalt. Det är synpunkter som Socialdemokrater tro och solidaritet framfört under lång tid och vi är glada över att de blivit till skarpa delar av den socialdemokratiska migrationspolitiken.

Det är också värt att lyfta den nya inledande formuleringen att ”Mångfalden är en del av förklaringarna till Sveriges framgångar. Utan invandring skulle vårt land varit fattigare, såväl ekonomiskt och socialt som kulturellt.” Det, tillsammans med skrivningen om att migrationens positiva effekter ska tas tillvara, bejakar människors lika värde och obändiga konstruktiva kraft. Det är en markering mot extremhögern och andra krafter som vill dra isär vårt samhälle och ställa grupp mot grupp.

Nu är det upp till bevis för den socialdemokratiskt ledda regeringen. Socialdemokrater för tro och solidaritet kommer att noga följa utvecklingen och verka aktivt för att socialdemokratisk migrationspolitik också blir svensk migrationspolitik – ansvarsfull och solidarisk.


Tiggeri/Utsatta EU-medborgare

Vår kommentar

Inför kongressen påpekade Socialdemokrater för tro och solidaritet att de politiska riktlinjerna måste ta betydligt större hänsyn till utsatta människors situation än vad som var fallet i partistyrelsens utsända förslag. Vi är glada över att beslutet delvis gick i den riktningen.

Trygghet i ett samhälle skapas av sammanhållning och tillit mellan människor, men för att det ska vara möjligt behöver vi främst ökad jämlikhet och rättvisa. Här återstår mycket att göra för dem som tigger.

I debatten underströk partistyrelsen att ett tiggeriförbud inte är aktuellt. Dessvärre kom inte detta med i de politiska riktlinjerna, och det är beklagligt. Det var likväl ett viktigt förtydligande som vi hoppas ska innebära att det nu är definitivt slut med testballonger i den riktningen från socialdemokratiskt håll.

Huvudproblemet med tiggeriet är inte tiggeriet i sig, utan utsattheten och de bakomliggande orsakerna. Ju mer vi vet om misären i hemländerna, desto bättre förstår vi EU-migranternas drivkraft och kan verka för ett värdigt liv både här och i deras hemländer.

Med principen om människors lika värde och rätt i fokus är det vad vi Socialdemokrater ska arbeta för. Socialdemokrater för tro och solidaritet kommer att fortsätta hålla den linjen.


Alliansfrihet och vapenexport

Vår kommentar

Det är en viktig bekräftelse i vår turbulenta tid att den militära alliansfriheten ligger fast och att Socialdemokraterna säger nej till medlemskap i Nato.

Däremot är vi besvikna över att kongressen inte förtydligade i de politiska riktlinjerna att 2013 års uttalande fortfarande gäller, det vill säga att ”Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter”.

Vi konstaterar ändå att ett sådant förtydligande fanns i partistyrelsens motionssvar och därmed är dagens beslut en bekräftelse av 2013 års uttalande. Vi förutsätter att den socialdemokratiskt ledda regeringen ger uttryck för detta i den kommande propositionen.


Tandvård

Vår kommentar

Tandvården har blivit en klassfråga. Nu blir det sannolikt också en valfråga 2018. Vi är glada över att partikongressen biföll den motion som vår lokalgrupp i Jönköping låg bakom, om att tandvården på sikt ska bli en del av den allmänna hälso- och sjukvården med ett högkostnadsskydd av liknande karaktär som denna.


Konfessionella friskolor

Vår kommentar

Inför partikongressen hördes många högljudda rop om förbud mot konfessionella friskolor. En del var grundade på en genuin vilja att verka för integration och individens fria val, andra mer baserade på fördomar och allmän aversion mot religion eller troende människor.

När beslutet om politiska riktlinjer på skolområdet nu har fattats välkomnar vi att Socialdemokraterna uttalar sig tydligt för att stoppa kommersialiseringen till förmån för en sammanhållen och jämlik kunskapsskola. Vi är i grunden tveksamma till dagens friskolesystem, inte minst den vinstjakt den har gett upphov till, och vi tycker det är viktigt att barn och unga med olika erfarenheter och bakgrund möts i den svenska skolan.

Vi konstaterar också att det fortfarande är möjligt för trossamfund att driva skola. Så länge vi har ett friskolesystem är det viktigt att Socialdemokraterna inte valt en negativ särbehandling av religiösa aktörer, som i många fall gör stora insatser för att hjälpa minoritetsgrupper in i samhället. Likaså var det viktigt att markera friheten för varje elev att forma sin egen uppfattning och framtid. Det gäller rimligen också friheten att uttrycka sin tro på olika sätt, på och utanför skolan.

Däremot är vi bekymrade över den debatt som förts, i vårt eget parti och andra, där den bakomliggande uppfattningen hos många tycks vara att religion per automatik är något destruktivt och något som människor ska skyddas ifrån. Det är uppenbart att vi behöver arbeta för att öka förståelsen för de konstruktiva krafter som finns i landets trossamfund, som så starkt arbetar för ett sammanhållet samhälle och stärker människovärdet hos enskilda individer.

Skolan ska inte vara en plats för otillbörlig påverkan, religiös eller icke-religiös, och konfessionella aktiviteter ska skötas av de troendes olika gemenskaper. Däremot ska skolan skapa kunskap om religionens roll i samhället. Det är inte religion i sig som är negativt, utan fundamentalism och sekterism.


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har anmält dig som läsare.
Vill du avsluta din prenumeration, klicka här.