Göteborg den 17 april 2017

Hej ##firstname##!

 

Nästa nätverksträff - 27 april

Den 27 aprill kommer Sustainability Circles arbetsgrupp, Att köpa Underhåll träffas hos Siemens Industrial Turbomachinery i Trollhättan.

Då kommer Siemens kvalitets- och miljöchef Tomas Wahlberg med kollegor berätta om Siemens verksamhet och underhållsarbete. Vi kommer att studera och diskutera lösningar och upplägg när det gäller outsourcing av underhåll. Dagen kommer att bistå av en rundvandring genom Siemens anläggning samt workshop med fokus på frågor runt att köpa underhåll.

Att köpa underhåll

Det är komplext att skapa framgångsrika partnerskap men det är något alla tjänar på. Oavsett om underhållet upphandlas internt eller externt.

Många är de lösningar och upplägg som har prövats vid outsourcing av underhåll. Några har varit lyckosammare än andra men vi kan konstatera att det inte finns något ”mirakelrecept” som fungerar i alla situationer. Det går inte att hitta några absoluta rätt eller fel. Snarare handlar framgångsrika partnerskap om agerandet kring de mjukare delarna. Abstrakta begrepp som tydlighet, öppenhet, kommunikation och genomförande spelar en central roll för att utfallet ska bli bra. Detta är frågor vi ger oss i kast med i nätverksgruppen "Att köpa underhåll ".


Hur mäter man Smart Maintenance?

Anders Skoogh från Chalmers berättar om forskningsprojektet, Smart Maintenance Assessment. Projektet som finansieras av Vinnova startar i maj och ska undersöka hur industrin uppfattar och kan mäta Smart Maintenance.

Anders Skoogh är docent på institutionen för produkt- och produktionsutveckling på Chalmers. Han leder forskargruppen i produktionssystemtjänster och underhåll och sitter även med i Sustainability Circles styrelse.

Anders kommer att leda projektet Smart Maintenance Assessment som handlar om att möjliggöra implementering av Smart Maintenance i industrin. Projektet kommer pågå i 2 ½ år, där bland annat; Preem, GKN Aerospace, Quant, ÅF, API Maintenance Systems, Öresundsbron och KTH kommer att delta.

Anders forskargrupp var tillsammans med SKF även med och utvecklad Sustinability Circles Smart Mantenance Analys, som genomförs hos nätverkets medlemmar. Analysen ger företagen en bättre förståelse över hur förutsättningarna för Smart Mantenance ser ut inom organisationen, hur långt man har kommit samt hur man på bästa sätt kan fortsätta resan. Analysen ger en bra bild på hur man ligger till jämfört med genomsnittet i branschen. Samt underlag till att utveckla strategier och framtida mål. Så här kan resultatet av analysen se ut.

Syftet med Smart Maintenance Assessment är att utveckla analysen och göra den mer konkret. Målet är att skapa ett benchmarking-verktyg för Smart Mantenance samt förstå vilka kriterier man ska mäta för att lyckas med ett Smart Maintenance i framtidens industri. Projektet kan även bidra till nya affärsmodeller och tjänster kring digitaliseringen av industrin säger Anders.

Idén bakom projektet kommer från Jon Bokrantz, doktorand vid avdelningen för produktionssystem, som under våren 2016 kartlade vilka förväntningar och utmaningar underhållsverksamheter står inför i framtidens digitala produktion.

Tillsammans med 25 underhållschefer utvecklade Jon scenarier för hur underhåll förväntas arbeta år 2030. De 8 mest sannolika scenarierna bestod av:

 • Dataanalys
 • Interoperabilitet
 • Hantering av stora datamängder
 • Kontinuerlig utbildning och träning
 • Faktabaserad underhållsplanering
 • Smarta arbetssätt
 • Underhållsplanering med systemperspektiv 
 • Och starkare lagstiftning och standarder för miljö.

Kartläggningen ledde till en efterfrågan på att förstå industrins uppfattning om Smart Maintenance idag. Vilket blev början till det nya projektet, där Jon kommer utföra stora delar av analysarbetet.

Projektet kommer i grova drag att genomföras i tre steg. Det första steget kommer att vara workshops och intervjuer med underhållsexperter från flera svenska företag, som till exempel kommer att diskutera; hur ser underhåll ut i framtidens digitaliserade produktion? Samt vad krävs för och hur kan man mäta ett Smart Maintenance?

Workshopen kommer att skapa en bruttolista med idéer som skall hjälpa till att utforma en enkät som kommer att skickas ut till en mängd företag. Avancerad statistisk analys av svaren enkäten skall sedan ge en bättre bild över de viktigaste framgångsfaktorerna för ett Smart Maintenance. I det tredje och sista steget har idéerna sållats ner ytterligare och skapat en konkret och pålitlig bild över vilka områden industrin anser vara essentiella för ett Smart Maintenance. Då finns det också en stor mängd data som kan användas för benchmarking inom branschen och på så sätt underlätta implementation av Smart Maintenance. 

Sustainability Circle står som referenspartner för projektet och har som uppgift att skapa engagemang och sprida kunskap i frågan. Anders och Jon vill även samarbeta med nätverkets medlemmar, så om ditt företag är intresserad av att delta i projektet är du välkommen att kontakta Anders och Jon för mer information. Sustainability Circle kommer att följa studien och hålla er uppdaterade i nyhetsbrevet om projektets utveckling och resultat.


  

Hållbar digitalisering

 

Chalmers har hållbar digitalisering som tema i Chalmers Magasin nr 1 2017.

Kan vi säkra den personliga integriteten utan att förbli analoga? Många av oss, inte minst de unga, är väldigt omedvetna om problemen. Efterfrågan på integritet från medborgarna är ofta förvånansvärt låg.

Professor David Sands förespråkar nya mjukvaror. En typ av verktyg ger oss positionssekretess. Genom att kryptera informationen väljer man själv vem som skall få veta var man är.

En annan typ av programvaror skapar ”suddiga” databaser. Data om en viss individ kan användas utan att kunna härledas till individen.

Men, samhället vidtar även icke tekniska åtgärder. 2018 införs dataskyddsförordningen. Den innebär en skärpning av regelverket för inhämtning och lagring av personuppgifter.

Företag får bara använda den information som är absolut nödvändig för att kunna fullfölja ett uppdrag. Data om en individ som inte längre är användbara skall tas bort.

Även marknadskrafterna är viktiga. Många företag känner en oro över att själva gå för långt. Det kan, om det kommer ut, leda till bad will på marknaden. Det gäller att hitta en överenskommelse med kunderna som innebär att denne får en bra service och samtidigt känner sig trygg.

Docent Tomas Olovsson diskuterar problemet med hackade fordon. Dagens, och i ännu högre grad morgondagens, fordon innehåller ett mycket stort antal datorer. De kommunicerar allt mer med fordonets omgivning. Forskare har redan idag lyckats kapa fordon digitalt.

Säkra bilar i bemärkelsen ”safe” måste därför bli säkra i bemärkelsen ”secure”. Lösningen är att bygga in säkerheten i mer eller mindre all mjukvara redan från början. Då blir den svårare att ”koppla ur”.

Professor Devdatt Dubhashi diskuterar riskerna med artificiell intelligens (AI). AI kommer att kunna utföra allt fler avancerade arbetsuppgifter. Även sådana som idag utförs av exempelvis läkare och advokater. En rad auktoriteter har, inte minst i vinter, varnat för att vi med införandet av AI riskerar att förlora kontrollen över datorerna.

Dubhashi tonar ner riskerna. Han känner inte någon AI-forskare som är särskilt orolig. Det finns andra problem med digitaliseringen som borde få uppmärksamheten. En sådan är sysselsättningen. AI kommer att ersätta betydligt fler arbetstillfällen än vad den skapar. Nyttan av att slippa monotona och farliga arbetsuppgifter skall ställas mot risken för utanförskap och utslagning. Det gäller att vi fokuserar på rätt frågor.


Kalendarium 2017

Utbildning

Smart Start

Smart Start är en utbildning  som syftar till att få fart på det konkreta arbetet för att skapa industriell hållbarhet. Genom utbildningen Smart Start hjälper vi till att identifiera och på sikt realisera den stora och outnyttjade potential som ryms inom begreppet Smart Industri.  Genom utbildningen Smart Start ger vi insikter om hur ett införande av en smart industri genom ett Smart Maintenance är nödvändigt för ert företags långsiktiga konkurrenskraft.

 

Utbildningen är på två dagar. Vi har den både som öppen och företagsförlagd kurs. 

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Strategies

 • 11 maj i Stockholm - Värd Sigma Technology Consulting AB

 

Arbetsgruppen Att köpa UH

 • 27 april i Trollhättan - Värd Siemens Turbomachinery

 

Arbetsgruppen Säkerhet och Hälsa

 • 16 maj i Trollhättan - Värd GKN Aerospace 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

 • Sustainability Circle Meeting: 10 maj, i Göteborg
 • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube