Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tankar...

Efter 14 år och 8 månader lämnar jag Mölndals stad. Men inte i sticket, den här staden kommer att ha en fortsatt mycket god utveckling. Och jag går inte i pension. Ännu. Däremot byter jag arbetsgivare och kommer i fortsättningen arbeta för ett bättre företagklimat i Göteborg. Jag har haft en fantastiskt stimulerande tid i Mölndal. Det händer mycket hela tiden och jag har haft förmånen att delta i flera spännande utvecklingsprojekt. Jag tror att jag kunnat bidra något till stadens utveckling.

Tack och hej!

Lars Ekberg


Kontakt

Lars Ekberg

Lars Ekberg
Näringslivschef
lars.ekberg@molndal.se
Tel. 031 315 13 11

Karin Kempe
Näringslivssamordnare
karin.kempe@molndal.se
Tel. 031 315 13 14


Flygbuss från Mölndal

Flygbolaget BRA har tagit initiativ till en dialog med Mölndals stad och de större företagen som finns här. Bolaget bedömer att det finns ett underlag att köra en egen flygbuss från Mölndal direkt till flygplatsen med 3-4 stopp på vägen. Resan tar i så fall högst 30 minuter. BRA kör redan idag en el-buss mellan Bromma och Arenastaden, ambitionen är att köra en el-hybrid mellan Mölndal och Landvetter. Det skulle i så fall innebära en miljövinst då bussen kan ersätta flera av dagens taxiresor.


Har du klimatsmarta idéer?

Nu finns det ännu mer pengar att söka från Naturvårsverket i Klimatklivet. Budgeten utökas med halv miljard i år.  Har ditt företag någon klimatsmart idé som ni vill söka medfinansiering till?

Läs mer


Feriejobb i Mölndal

I år ökade antalet företag som är intresserade att erbjuda gymnasieungdomar från Mölndal feriejobb från två till nio. Dessutom finns det ytterligare tre företag som kan erbjuda jobb nästa år. Du vill väl vara ett av dem som skapar framtidens rekryteringsmöjligheter? Kontakta Karin Kempe redan nu för mer information inför sommaren 2018!


Värdeskapande integration

Campus Mölndal genomför just nu en uppdrags-utbildning i yrkessvenska åt ColdCargo AB. Det är en individanpassad och yrkesintegrerad grundutbildning i svenska för chaufförer med annat modersmål än svenska. Varje vecka distribuerar ColdCargo AB tusentals leveranser direkt till slutkund. Flera av företagets chaufförer är utrikesfödda. ”Det här är en unik satsning där alla är vinnare. Vi ser det som ett sätt att öka kvaliteten på vår kommunikation med kund samtidigt som det innebär ett stort individuellt värde för våra medarbetare”, säger Samuel Stoltz VD på Cold Cargo AB.

Saknas kompetens?

Har ert företag medarbetare som saknar vissa kompetenser och har behov av fortbildning kontakta Rickard Hagerberg på Campus Mölndal. Han vägleder er till rätt insats! Läs mer


Är du bra på matte och vill hjälpa ungdomar?

Mattecentrum är en ideell förening som ger gratis läxhjälp i matematik till barn och ungdomar över hela Sverige. Vi söker nu volontärer som vill hjälpa elever med matte i Mölndal och Mönlycke. Speciellt du som bor och jobbar där. Skicka din intresseanmälan till caroline@mattecentrum.se

Läs mer


Aktuella upphandlingar

Upphandlingar.nu är Göteborgsregionens marknadsplats för offentliga upphandlingar. Skriv in Mölndal i sökrutan på sidan så får du upp de aktuella upphandlingarna för tillfället.

Till hemsidan

Nu över 1450 på sändlistan till nyhetsbrevet!

April 2017

Before Work med IKEA som gäst

Välkommen till Before Work tisdagen den 9/5 kl. 8-9.30.

Vi träffas på Lilla Götafors, Götaforsliden 15.

Niclas Ramström, etableringschef IKEA Fastigheter, är vår gäst denna morgon.

Han kommer att berätta om IKEAs planer. Hela området står inför en betydande utveckling och modernisering, vad kan vi vänta oss i det framtida Kållered Köpstad? Anmälan: karin.kempe@molndal.se


Företagen är nöjda med Mölndal

I den löpande NKI-mätningen Insikt ger företagen Mölndals stad NKI 73, vilket är mycket bra. Genomsnittet i Göteborgs-regionens kommuner är 68, riksgenomsnittet är 70.

För att nå framgång krävs ett långsiktigt arbete där det är viktigt att lägga fokus på attityder och bemötande. Insikt är ett bra verktyg för uppföljning och förbättring. I Mölndal har vi har en intern ”Insiktgrupp” som träffas varje kvartal. Det är berörda förvaltnings- och avdelningschefer som har ett utbyte av erfarenheter och dialog med fokus på ständiga förbättringar.

Närmare 3 000 företag i Göteborgsregionen har gett sina synpunkter på kommunernas service till näringslivet i Insiktsmätningen, som också genomförs i hela landet. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed utveckla företagsklimatet i de tretton medlemskommunerna i regionen.


Enkät om vår service, svara gärna!

Om ni får en enkät efter avslutat ärende med Mölndals stad uppmanar vi er att svara på den. Det kan handla om bygglov, serveringstillstånd, miljötillsyn, livsmedelstillsyn eller markupplåtelse.

Det hjälper oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete att få veta vad ni tycker om vår information, bemötande och effektivitet. Då kan vi bli ännu bättre i vår service till er.


Nettos storsatsning startade i Kållered

Den danska matbutikskedjan Netto ska de kommande åren växa ordentligt på den svenska marknaden och öppna runt 20–25 nya butiker per år runt om i landet. Samtidigt ska Nettos koncept uppgraderas för att bättre möta dagens förväntningar på en matbutik. Startskottet för expansionen gick i Kållered den 10 april med en helt ny konceptbutik.

- Vi lyssnade helt enkelt på kunderna. Vår butik i Kållered motsvarade inte de krav som dagens kunder har på en matbutik. Med vårt uppgraderade koncept, vill vi möta just de nya krav som ställs. Så när vi nu ska rulla ut det här konceptet kändes det helt rätt att Kållered var med från start, säger Jan Richter, tf vd på Netto.


Vi söker projektledare till Kållered centrums utveckling

Vi vill tillsammans med fastighetsägare och andra intressenter utveckla centrala Kållered till en levande plats som är ren, snygg och trygg.

Mölndals stad och Fastighetsägarna GFR tar nu kontakt med flera olika fastighetsägare för en dialog och undersöka intresset att delta i en förstudie för att starta en BID-process (business improvement district). Vi söker dig som är intresserad att på deltid jobba som projektledare för en sådan förstudie.

Maila ditt intresse till susann.haggren@fastighetsagarna.se


Röster från Mölndal

Ett återkommande inslag i nyhetsbrevet är texterna under rubriken "Röster från Mölndal". Här skriver olika personer utifrån sina perspektiv. Denna månad skriver Tommy Oscarsson, vd Intryck Reklam AB. 

Tommy Oscarsson

Gammalt och nytt efter flytt. I de flestas liv går vardagen i samma spår, i samma områden. Man vänjer sig vid vissa platsers utseende och får ett band till dem, oavsett hur de ser ut. Nu går vardagsturen för min del till Mölndal, över Mölndalsåns porlande vatten och in i Lackarebäcks industriområde.

Läs hela texten här


Ett företag i Mölndal – Antaros Medical AB

Behovet av att bättre och tidigare förstå hur läkemedel fungerar i människa är enormt.

Det är både kostsamt och tidskrävande att få fram läkemedel som verkligen gör nytta. Antaros Medical AB grundades 2014 av fyra entreprenörer med en lång bakgrund inom imaging-forskning och läkemedelsutveckling. Deras ide -  att leverera banbrytande innovativa imagingstudier för evidensbaserat beslutsfattande för klinisk läkemedelsutveckling. Imaging metoder, som PET eller magnetresonanskamera, där man visualiserar kroppens organ, är kraftfulla markörer av kroppens tillstånd. 

Två och halvt år senare arbetar företaget med både stora läkemedelsföretag och små biotechs över hela världen och utvärderar hur nya läkemedel fungerar i människa. Ett arbete som generade Göteborgs Companipris 2016. Antaros Medical är också en partner i tre stora, spännande EU-samarbeten som utvärderar imaging biomarkörer – TRISTAN, LITMUS och COST. Företaget sitter i BioVentureHub i Mölndal och i Uppsala.

Läs mer


Information till besöksnäringsföretag

Vill du förbättra ditt Värdskap? Turistrådet Västsverige har tagit fram en digital värdskaps-utbildning, Värdskap Västsverige. Kontakta Turistrådet direkt på vardskap@vastsverige.com. Utbildningen är helt kostnadsfri.

Förbättra din verksamhets kvalitet och hållbarhet genom Swedish Welcome. Swedish Welcome erbjuder en unik utvecklingsmetod för dig som aktör i besöksnäringen. Genom ett oanmält besök och ett bokat möte genomför en auktoriserad rådgivare en nulägesanalys av verksamheten och återkopplar med konkreta förslag och tips på hur verksamheten kan stärka upp sitt erbjudande kring en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling. Mer information på www.swedishwelcome.se

Prova ett verklighetsbaserat företagsspel. Anmäl dig nu till två spännande utbildningsdagar med fokus på affärsmannaskap! Med hjälp av företagsspelet Inspirator ser du direkt vilka konsekvenser dina investeringar och satsningar får för den verklighetsbaserade verksamhet du driver i affärssimuleringen. Nästa speltillfälle äger rum den 6-7 november 2017 i Uddevalla. Mer information och anmälan, www.inspirator.biz.


Information från upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten planerar att i höst ha ett eller flera utbildnings-tillfällen som riktar sig till företag som är nyfikna på att lära sig mer om LOU, hur man lämnar anbud och kan bli leverantör till staden. Mer information om detta kommer efter sommaren.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) har uppdaterats och de nya lagarna trädde ikraft den 1 januari 2017. Här är en överblick över några av de största förändringarna:

Alla upphandlingar ska ske elektroniskt. I och med detta förkortas annonseringstiden med fem dagar. Tidigare 35 dagar.

Förtydliganden och kompletteringar får begäras in. Den upphandlande myndigheten får nu i större utsträckning tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har getts in av leverantören.

Mer fokus på sociala och miljörelaterade kriterier. Upphandlande myndighet har större skyldighet att inkludera social hänsyn och miljökrav i upphandlingar.

Uppdelning av kontrakt. Enligt de nya reglerna måste upphandlande myndighet ta ställning till om en upphandling ska delas upp i olika delkontrakt. Rätt använd kan denna möjlighet underlätta för småföretag att delta i upphandlingar, förebygga så kallad marknadskoncentration och också på andra sätt bidra till bättre konkurrens.

För att nå upphandlingsenheten i Mölndals stad: upphandling@molndal.se, 031-315 12 80


Du får detta nyhetsbrev eftersom du haft kontakt med Mölndal i näringslivsfrågor eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

facebooklinkedintwitter