Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2017-04-07

Glad Påsk!

Nu är påsklovet här för många och vi på Tremedia vill passa på och önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

Efter påsk kommer vi att göra vårt stora pappersutskick för året. Då kommer foldern om årets nya produkter som vänder sig till dig som ska informera om gymnasieskolan. Utskicket kommer även att innehålla ett tryckt Nyhetsbrev.

Då kommer vi även att lägga upp alla nya produkter här på webbplatsen. .

Under nästa vecka 10-13 april kommer Tremedias kontor att vara stängt. Har du akuta ärenden så lämna ett meddelande på vår telefonsvarare, tel. 033-29 31 40 så hör vi av oss så snabbt vi kan. Annars är vi åter på kontoret tisdagen den 18 april.

Trevlig helg!


AF listar framtidsjobben

2017-04-07

Den 18 april är sista dagen att söka högskoleutbildning och i samband med detta så går Arbetsförmedlingen ut med en prognos över vilka yrken som är mest attraktiva på arbetsmarknaden framöver. Bäst chans till jobb inom en tioårsperiod är ingenjörsyrken, läraryrken, IT-yrken och vårdyrken.

Yrken på högskolenivå där det är lättast att få jobb om 5 och 10 år (i riket).

  • Förskollärare och fritidspedagoger
  • Gymnasielärare
  • Ingenjörsyrken
  • IT-yrken
  • Läkare
  • Lärare i grundskolan
  • Sjuksköterskor
  • Specialpedagoger
  • Tandläkare

Läs mer på arbetsformedlingen.se


Utredaren: ”Därför bör meritpoängen på gymnasiet avskaffas”

2017-03-31

Att använda meritpoängen som ett slags konstgjord andning innebär att ungdomar inte läser språk av egen kraft och vilja, utan av taktiska skäl, för att få extra poäng, skriver Jörgen Tholin, utredare i Tillträdesutredningen.

Läs mer på skolvarlden.se


Rätt att fullfölja IM på gymnasiet efter flytt till annan kommun

2017-04-07

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att det förtydligas att en elev har rätt att fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten att fullfölja utbildningen avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram.

Lagen om ändring i skollagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.


Skolverkets filmer om arbetsplatsförlagt lärande, APL


Kompetensutveckling med Leif Andergren

Leif Andergren, författaren till böckerna Samtala, Vägleda och Vägledarens val arbetar med kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, coacher och andra som arbetar professionellt med samtal. Han erbjuder inspirationsföreläsningar, seminarier och handledning inom vägledningsområdet. Han kan också ge dig träning i samtalsmetodik på både grundläggande och mer avancerad nivå. Allt kan utformas efter dina behov och önskemål.

Kontakta Leif för en förutsättningslös diskussion – ring eller mejla tel. 070-750 24 91, leif@andergren.se.

Mer information finns på www.andergren.se


Statens ansvar för flexibla utbildningsvägar

2017-03-29

Vad jobbar dagens gymnasie- och högskoleelever med om två decennier? Svaret är att ingen riktigt vet. Men så kallade ”Millennials”, generationen födda mellan 1980 och 2000, förväntas år 2025 utgöra 75 procent av arbetskraften. De är uppväxta i en digital och ständigt föränderlig värld och med förväntningar på en utbildning och arbetsmarknad som är tidsenlig, flexibel och innovativ.

Läs hela krönikan på skl.se


Jobbkort från Tremedia

Jobbkort innehåller fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. På de flesta fotografierna utför personerna en för arbetet ”typisk” arbetsuppgift. Vissa kort innehåller symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar arbetet. Kortleken är nu på tryckning och kommer att levereras vecka 13.

Korten vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv. Genom att visa personer i icke könsstereotypa yrkesroller vill korten utmana såväl den sökande som vägledarens föreställningar om arbete och utbildning med utgångspunkt i hur dessa styrs av såväl genus som ursprung.

Antal kort: 110 st
Storlek på kort: 63×88 mm
Förpackning: Spellåda med lock och två fack (tråg)
Material: Spelkort med lackad fram och baksida

Leverans vecka 13

Produktprov Jobbkort

Framtidsinriktad kompetens sökes

2017-03-24

ARBETSMARKNAD Drönarledare, GIS-designer, rymdturistpilot, robotutbildare. Svensk arbetsmarknad står inför en dramatisk förändring med nya jobb som vi ännu inte ens vet namnen på. Orsaken är digitaliseringen som ersätter jobb som tidigare bara människor kunnat utföra. Vilka yrken försvinner och vilka kommer till?

Det har Stefan Fölster, Reforminstitutet, granskat och analyserat i en ny bok, ”Framtidens jobb”. Svenskt Näringsliv bjöd in honom att tala om detta vid ett möte i Malmö som samlade företagare och skolföreträdare.

Läs mer på www.svensktnaringsliv.se

Ladda ner Stefan Fölster presentation: ”Framtidens jobb”


Vägledning på en föränderlig arbetsmarknad

2017-03-24

Här kan ni se ett inspelat seminarium från den 15 mars om vägledningens betydelse för karriärutveckling, omställning och livslångt lärande på en föränderlig arbetsmarknad. Arrangör för detta seminarium var TCO.

På en arbetsmarknad i snabb förändring räcker det inte att utbilda sig enbart i början av sin karriär utan det är nödvändigt att fylla på med ny kunskap och nya färdigheter genom hela arbetslivet för att matcha och möta arbetsmarknadens behov.

Studie- och yrkesvägledning utgör i det sammanhanget en nyckelfunktion och efterfrågan är stor. Hur stärker vi befintliga vägledningsresurser och hur säkrar vi en bred och kontinuerlig tillgång till kvalificerad vägledning genom hela arbetslivet för olika grupper? På vilket sätt kan kvaliteten i vägledningen främjas? Hur kan olika aktörer och intressenter bidra i det avseendet? Är det dags att komplettera regeringens kunskapslyft med ett vägledningslyft?

Ni kan se seminariet på tco.se


Webbinarie om Språkintroduktion

2017-03-24

Den 6 april kl 09.00-10.00 bjuder Skolinspektionen in till ett kostnadsfritt webbinarie om språkintroduktion i gymnasieskolan.
Under webbinariet får du veta mer om Skolinspektionens nya granskning om språkintroduktion i gymnasieskolan och har möjlighet att ställa frågor till expertpanelen.

Läs mer på skolinspektionen.se


Branschskolor ska ge ökade möjligheter till yrkesutbildning i hela landet

2017-03-23

Intresset för yrkesutbildningar har minskat och vi riskerar en framtida brist på kompetent personal i många branscher. Nu skapas bättre möjligheter att erbjuda yrkesutbildningar på fler platser i landet. Det föreslås i en proposition som regeringen i dag har beslutat.

Läs mer på regeringen.se


Huvudmän skyldiga att erbjuda lovskola

2017-03-23

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som innebär en skyldighet för huvudmän att erbjuda lovskola till vissa elever i grundskolans årskurs 8 och 9. – Behörighet till gymnasiet är den viktigaste biljetten in i framtiden. Alla barn ska ha möjligheter att nå de kunskaper man behöver för livet. Därför är det viktigt att alla elever som efter åttan och nian behöver det får möjligheten till extra skoltid på loven, säger Gustav Fridolin.

Bestämmelserna kommer börja gälla från 1 augusti 2017.

Läs mer på regeringen.se


Årets SSA-konferens i Kungsbacka 19-21 april

2017-03-13

Sedan starten 2003 har konferensen varit i olika städer och nu är det Kungsbackas tur. Tema för 2017 är #Levla samverkan – Alla kan levla samverkan! Konferensen har fokus på  lärande exempel, inspiration, nya kunskaper, möten och prova på.

Konferensen kommer att hållas 19-21 april 2017.

Läs mer om konferensen

Se inbjudan

Anmäl dig


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2017

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.