Göteborg den 10 april 2017

Hej ##firstname##!

 

Nätverksträff med Nyttan med Underhåll

I förra veckan hölls årets första träff för arbetsgruppen ”Nyttan med underhåll hos Scania i Södertälje. Jerry Johansson, chef för produktionsservice, var värd för dagen och presenterade Scanias underhållsarbete.

Jerry började med att presentera Scania industrial maintenance som började sin historia 2001, då företaget blev ett outsourcat dotterbolag till Scania. Deltagarna blev mycket imponerade av Scanias underhållsstrategi. Scania arbetar hela tiden med att utveckla goda metoder och processer för att hitta förbättringar.

Scania arbetar även mycket med att behålla duktiga medarbetare inom företaget genom att skapa interna karriärmöjligheter. Till exempel har de en lärlingsutbildning. Utbildningen har visat sig vara en stor succé då flera av dagens chefer har gått just den.

Lärlingsutbildningen ger duktiga operatörer chansen att växa, bygga kompetens och en få en karriär inom företaget. Det är även viktigt att identifiera duktiga medarbetare tidigt så att de stannar inom företaget och inte söker sig vidare.

 

 

Dagen på Scania fortsatte med en workshop kring frågeställningarna; Hur ska vi säkra kompetens i framtiden? Och vad har ni gjort för att attrahera nya medarbetare?

Detta är problem för flera företag inom nätverket. I framtiden kommer det att vara en stor brist på ingenjörer och tekniker, så det är viktigt att redan nu fundera på hur vi attraherar den yngre generationer till branschen.

Deltagarna höll alla med om att det är viktigt att börja tidigt. En ide är att bjuda in lärare och skolledningen till industrin så att de hjälper till att entuasimera eleverna. Bilden av industrin är ofta smutsig och tung. Men vi måste få skolan och eleverna att förstå att industrin är en attraktiv arbetsplats, vi arbetar med avancerad forskning och utveckling, säger en deltagare.

Diskussionen fortsatte vidare med frågan om hur vi når ut direkt till ungdomar. Vi kan inte tänka som en 40- eller 50-åring, utan vi måste profilera oss och kommunicera som en 18-åring. Och det lyckas spelindustrin med. Spelindustrin är väldigt duktiga på att marknadsföra sig som en cool och häftig arbetsplats. Industrin måste lära sig att tänka i nya banor. Sandvik har till exempel börjat satsa på att nå ut till ungdomar genom Youtube. De har porducerat en programserie som heter "Man vs Machine" där Youtubeprofiler tävlar mot maskiner i olika utmaningar. Här är en länk till serien.

Nätverksträffarna är en perfekt möjlighet att träffa olika branscher. Det blir allt viktigare att vi lär oss att samarbete mellan företag- och branschgränser. Och det kommer att bli ännu tydligare i framtiden, när vi bli mer digitala. Det är också roligt att upptäcka hur vi kan byta erfarenheter och kunskap ifrån så många och varierande fält.

På nätverksträffen på Scania fanns det många olika branscher represeterade, till exempel var Charlotte Stor och Nevio Vidovic ifrån Sahlgrenska sjukhuset där och var nyfikna på hur Scanias underhållsarbete ser ut i verkligehten.

Om ni också vill att ert företag deltar i någon av Sustianability Circles arbetsgrupper, hör av er!


Round Table för VDar

Vid Round Tables senaste möte hos Göteborgs Spårvägar i torsdags diskuterades digitalisering och algoritmer. Algoritmer styr allt mer vad som sker i omvärlden. Därför är det viktigt att vi, och speciellt företagsledare, förstår dess potential och risker. Idag används algoritmer för att styra en mängd beslut utan mänsklig inblandning. 

Mikael Haglund, Chief Technologist på IBM var där och presenterade digitaliseringens påverkan på våra företag och arbetssätt.

Mikael är expert på IBMs Watson som är ett kognitivt system som hjälper företag att förstå vilka variabler och samvariationer det finns i stora mängder data. Watson används speciellt inom medicin och cancerbehandling. Där den analyserar miljoner medicinska artiklar och utifrån det ger rekommendationer och rådgivning till läkare på vilken behandling som passar patienten bäst.

En annan viktig fråga som togs upp var hur digitaliseringen påverkar affärsmodeller och ekonomin. Mikael påpekade att affärsmodellerna håller på att förändras. Från att ha varit produkt-fokuserat till tjänstebaserat. Ett exempel är hissföretaget Kone som är i ”persontransportbranschen”. Genom att digitalisera sitt underhållssystem och instrument, har företaget kontroll över stora mängder data på hur människor transporterar sig. Kone går nu ifrån att ha varit ett hissföretag till att bli ett tjänsteföretag som säljer data på människors transportflöde. 

Kognitiva system som till exempel Watson kan hjälpa oss att förstå världen och marknaden. Men det krävs fortfarande att människor lär upp systemet. Kognitiva system kan inte fungera utan mänsklig inblandning. Syftet är att det ska interagera med människor. Även fast ett datasystem är otroligt mycket snabbare på att bearbeta information än människan så saknar den viss kunskap. Kognitiva system är duktig på; att hitta mönster, språk, maskininlärning, eliminera bias och har en obegränsad kapacitet. Medan människan är duktig på; sunt förnuft, moral, fantasi, medlidande, abstrakt tänkande, dilemman och drömmar. Eftersom vi har olika styrkor och svagheter, måste vi hitta arbetssätt där vi kompletterar varandra och då kan vi komma otroligt långt.

 


DH Network Maintenance

Göteborg Energi presenterar Smart Maintenance som ett innovativt projekt i EU-samarbetet Celsius. CELSIUS är en plattform för nätverkande och kunskapsutbyte mellan europeiska städer och fjärrvärmebolag. Målet är att skapa samarbete och bättre förståelse för vilka tekniska, sociala, ekonomiska och politiska hinder fjärrvärme och fjärrkyla står framför.

Nätverket Celusius anordnar ett antal webinars under året för att visa upp medlemmars projekt inom energi och underhåll. Denna gång höll Göteborg Energi i eventet och Smart Maintenance var en av de innovativa projekt som presenterades.

Smart Maintenance lyftes fram som en viktigt del av att skapa en hållbar energiproduktion. Sustinability Circle diskuterade vikten av den digiala kompetens som ett teknikutvecklande underhåll kommer att kräva i framtiden. Alla medarbetare måste kunna förstå komplexa samband och hitta lösningar i problem. Medarbetare måste ha ett Dubbel loop Learning - mindset för att skapa förändring och action inom organisationen. Vilket kommer att vara grundläggande för att skapa en hållbar energiproduktion.

 


Kalendarium 2017

Utbildning

Smart Start

Smart Start är en utbildning  som syftar till att få fart på det konkreta arbetet för att skapa industriell hållbarhet. Genom utbildningen Smart Start hjälper vi till att identifiera och på sikt realisera den stora och outnyttjade potential som ryms inom begreppet Smart Industri.  Genom utbildningen Smart Start ger vi insikter om hur ett införande av en smart industri genom ett Smart Maintenance är nödvändigt för ert företags långsiktiga konkurrenskraft.

 

Utbildningen är på två dagar. Vi har den både som öppen och företagsförlagd kurs. 

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Strategies

  • 11 maj i Stockholm - Värd Sigma Technology Consulting AB

 

Arbetsgruppen Att köpa UH

  • 27 april i Trollhättan - Värd Siemens Turbomachinery

 

Arbetsgruppen Säkerhet och Hälsa

  • 16 maj i Trollhättan - Värd GKN Aerospace 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 10 maj, i Göteborg
  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube