Underhåll för Industri 4.0

Den 4 maj genomför vi konferensen Underhåll för Industri 4.0 i Spånga.

Konferensen tar upp de nya trenderna kring digitalisering och användning av ny teknologi inom underhållet. Fokus ligger på att belysa det senaste som händer inom driftsäkerhetsområdet kopplat till Industri 4.0 och försöker skapa en bild av hur framtidens underhåll kan komma att se ut.

Vi får en introduktion till regeringens nyindustrialiseringsstrategi och fortsätter med möjligheterna med den nya tekniken, men tar även upp de olika risker som en allt mer digitaliserad värld kan medföra med avseende på funktionsfel, intrång etc.

Läs mer om detta evenemang här och anmäl dig via denna länk.


Underhållstekniskt Forum 2017

Den 7-8 mars genomfördes konferensen Underhållstekniskt Forum 2017.

Under två dagar fick vi lyssna på många intressanta föredrag och ta del av olika ämnen inom underhållsteknik. Bl.a. beteenden/arbetssätt, underhållsnotationer, beredning och schemaläggning av underhåll, terminologi, underhållsrelaterade slöserier, ytskyddande åtgärder och framtidens underhåll.

I samband med middagen på kvällen den 7 mars hade vi möjlighet att ytterligare utbyta erfarenheter och knyta kontakter med andra kollegor inom underhåll.

Ett stort tack till alla föredragshållare och konferensdeltagare för er medverkan!


Underhållstekniker - YH-utbildning

I höst går det att utbilda sig till Underhållstekniker på ett flertal orter inom ramen för YH (yrkeshögskolan). Behovet av underhållstekniker kommer vara mycket stort i framtiden, närmare 5 000 utbildade underhållstekniker förväntas anställas per år framöver!

Eftersom svensk industri ständigt förändras är möjligheten att få ett stimulerande och utvecklande jobb mycket stor, ca 9 av 10 får anställning direkt efter avklarad utbildning. 

Kompetensutveckling inom underhåll är ett centralt och viktigt område för Svenskt Underhåll och vi vill därför hjälpa våra medlemmar som genomför denna utbildning att få fler sökande. Klicka på nedanstående länkar för mer information:

Tipsa gärna alla du känner som kan vara intresserad av denna utbildning!


Nya medlemmar


Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna, Telefon: 08-664 09 25

e-post: kansli@svuh.se , hemsida: www.svensktunderhall.se