BRF Barsbro Parken

Nyhetsbrev 4 - mars 2017

Tack för att du följer vårt nyhetsbrev! Man kan prenumerera på nyhetsbrevet och ladda ner tidigare nyhetsbrev på brfbarsbroparken.se. Utskrift placeras på tavlan i tvättstugan.

Viktig information om kommande stambyte

Till medlemmar och hyresgäster i BRF Barsbro Parken:

Vi har nu tecknat avtal med Universalbyggen AB för stambytet. Arbetet kommer att äga rum i 3 faser för att vi ska kunna tacka nej till fortsättning om det inte sköts som överenskommet och planerat. Preliminär tidplan finns att ladda ner på www.brfbarsbroparken.se.
 

Fas 1 omfattar Flygarvägen 2-14 och Reavägen 2-4 under v 18 – ca v 44.

Fas 2 (om vi godkänner denna) omfattar Pilotvägen 11 till 1. Preliminär start v 43.

Fas 3 omfattar Skälbyvägen 25-15. Preliminär start ca v 7 2018.
 

För respektive lägenhet gäller, när arbetet påbörjats i denna, att badrum kommer att vara obrukbart i ca 8 veckor och kök i ca 3 veckor. Under tiden kommer varm- och kallvatten samt ho finnas på varje trappavsats. Dusch och toalett kommer att ställas upp utanför huset. Skogstoa kommer att kunna hyras.

Inför varje fas kommer ni att kallas till ett möte där detaljerna klargörs och tillval kan bokas. Det är viktigt att ni går på mötet (om ni hyr ut i andra hand, tillsammans med hyresgästen).

Ni som hyr garage måste vara beredda på att släppa in entreprenören.

Informationsmöte för boende på Flygarv. 10-14

Medlemmar i och hyresgäster hos BRF Barsbroparken boende på Flygarvägen 10-14 kallas till ett informationsmöte med leverantören torsdag den 6/4 kl 18.00 i församlingshuset vid Järfälla kyrka i Barkarby.

Nya leverantörer

Vi har sagt upp vårt avtal med Drott per 170915, och Maddes Städ tar över trappstädningen därefter.

Avtalet med Svensk Markservice är också uppsagt per 170630, där Cubile tar över trädgårdsskötsel och snöskottning.

Städdag 23 april

Söndag den 23/4 med start kl 12 är nästa föreningsgemensamma städdag inplanerad. Vi går ut med mer information när det närmar sig!


Föreningens funktionärer

Styrelsen består för närvarande av följande personer:

Staffan Hansson (ordförande), Andreas Marinko (vice ordförande), Patrik Vuorio (sekreterare/webmaster), Uno Edman, Tommy Sellén, Georgios Makris, Emma Lee Lydén och Lasse Hallberg.

Du når styrelsen på styrelsen@brfbarsbroparken.se.


Valberedningen består för närvarande av följande personer:

Ingela Åberg och Anneli Lundin.

Du når valberedningen på valberedningenbarsbroparken@gmail.com.


BRF Barsbro Parkens nyhetsbrev utkommer normalt ca var tredje månad. Har du förslag på innehåll i nästa nyhetsbrev, kontakta gärna webmaster (Patrik) via styrelsen@brfbarsbroparken.se. Du kan anmäla dig som prenumerant på nyhetsbrevet på brfbarsbroparken.se eller per mail till samma adress.

Sent with Get a Newsletter