Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vårhälsningar till er alla från oss på SVN!

Jag konstaterar med glädje att SVN gör goda framsteg i sin vision "att accelerera omställningen för en hållbarare värld" och genom sin existens och verksamhet kan exemplifiera FN:s hållbarhetsmål 17 - "Partnership for the Goals". FN:s hållbarhetsmål 17 innebär i praktiken att vi måste skapa sektorsöverskridande dialoger och samarbeten mellan parter som kanske inte möts i vardagen, och mellan nord och syd när vi verkar i en global värld.

Karin Strömqvist Bååthe
Karin Strömqvist Bååthe

Vi måste sätta det privata näringslivet, civilsamhället och myndigheter i samma rum för att enas om olika strategier och vägar för att nå framåt i alla viktiga Agenda 2030 frågor. Hos oss är alla typer av organisationer och verksamheter välkomna. Vi tror att en mångfald av inriktningar och visioner kan samverka för att nå högre hållbarhetsyften. Vi har på senare tid attraherat flera nya nätverk och organisationer som arbetar med hälsa,

personlig utveckling och välbefinnande vilket berikar dialogen och för in nya perspektiv på hållbarhetsbegreppet. 

Vårt projekt "Plats för lärande" har fått förnyat förtroende från Skolverket och är ett bra exempel på när SVN utgör plattformen för sektorsöverskridande samarbeten mellan myndigheter, skola, civilsamhället och näringslivet med mål att skapa praktikplatser för barn och unga med funktionshinder.

Men vi får inte slå oss till ro utan måste hela tiden fortsätta att vara nyfikna och söka ny kunskap. Det är därför extra roligt att kunna välkomna flera nya lärosäten in i vår nätverksgemenskap som vi vet kan ge oss värdefulla nya insikter.

Varför inte ge dig själv en spontan vårpresent i form av lite ny kunskap? Det finns några platser kvar på vår populära högskoleutbildning i samarbete med Örebro Universitet och Hallvarsson & Halvarsson - "Nya perspektiv på CSR 26-27 april." Först till kvarn. Länk till anmälan hittar du i vårt nyhetsbrev.

Glad Påsk! 

Karin Strömqvist Bååthe

Generalsekreterare 


Nytt i nätverket

Vi hälsar flera nya medlemmar välkomna!

Vårt nätverk växer stadigt och vi ser fram emot ett spännande samarbete med er nytillkomna medlemmar framöver.

 • Jönköping Tekniska högskola
 • Medborgarskolan
 • Lärvision
 • Gross National Happiness Network
 • Irisgruppen
 • Values Academy

Intervjun: Tommy Borglund

Tommy Borglund, Hallvarson & Halvarson och Örebro Universitet, är nytillträdd ordförande för SVNs styrelse. Han berättar om sin syn på nätverkets potential och vilka områden SVN vill satsa på framåt.

– SVN befinner sig mitt i utvecklingen och det ska bli mycket spännande att få leda styrelsearbetet tillsammans med våra kompetenta och erfarna ledamöter. Frågor om klimat, inkludering och socialt entreprenörskap är i fokus nu och SVN, som är ett nätverk som är öppet för alla typer av medlemmar, kan spela en viktig roll inom dessa områden. Nätverket har även inlett ett nära samarbete med Handelshögskolan vid Örebro universitet, som blir först i Sverige med en tvåårig mastersutbildning i hållbart företagande. Tommy Borglund är initiativtagare till utbildningen, som genom sin företagsekonomiska inriktning och praktikmöjligheter är unik i sitt slag och sker i samarbete med flera företag.


SVN Norr klart för start

I december berättade vi om planerna för ett nätverk i landets nordligare delar. Hur har det gått?

Maria Blechingberg
Maria Blechingberg

Under 2017 startar SVN Norr, från Gävle i söder till riksgränserna mot Norge och Finland i norr. Marianne Strindin och Maria Blechingberg från Esam AB är ansvariga för etableringen av nätverket och berättar här hur det går och vad de fokuserat på under första kvartalet.

– Vi kommer att hålla ett antal uppstartsmöten med olika sektorer under april och återkommer därefter om intressant modell och datum. 

Vi på Esam är otroligt peppade att starta upp något i en ny form där vi jobbar tillsammans med intresserade företag och organisationer i flera regioner i norr som vill dela erfarenheter inom CSR, säger Marianne Strindin. Vi tänker oss att ett nätverk i norra Sverige skulle kunna fungera som en nod för kontinuitet i framförallt erfarenhetsutbytet. 

Läs mer om hur nätverket vill jobba och hur du kan bidra.

Marianne Strindin
Marianne Strindin

Är du intresserad av valberedningsuppdrag?

Vi söker dig som är väl förankrad i Hållbarhetssverige. SVN behöver påfyllning i valberedningen, så om du är sugen på ett spännande uppdrag  eller känner någon som är intresserad av att bli ledamot, skicka in namn och kontaktuppgifter på personen du föreslår till:

info@svnsweden.se eller ta direktkontakt med vår styrelseordförande Tommy Borglund: tommy.borglund@halvarsson.se  eller

Generalsekreterare Karin Strömqvist Bååthe karin@svnsweden.se


"Plats för lärande" fortsätter

Det sociala SVN-projektet "Plats för lärande" har fått förnyat förtroende från Skolverket. Nytt i år är att projektet också arbetar för att få offentliga arbetsgivare att ta större ansvar för att erbjuda APL-platser för gymnasie-särskolans elever. Peter Gröndal, f d Skolverket, kommer att arbeta med den delen av projektet. Läs mer: www.svnsweden.se/motesplats-plats-for-larande/platsforlarande/

Vi önskar våra projektledare Inga Birath von Sydow och Pia Jertfelt lycka till med årets verksamhet

Stort intresse för klimatkompensation som affärsstrategi

Vi var ett trettiotal personer från näringsliv och organisationer som kom till frukostseminariet hos Zeromission den 6 april. Temat för dagen var hur klimatkompensation kan vara en del av en affärsdrivande hållbarhetsstrategi. Kaj Török, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Max Hamburgare berättade hur klimatkompensation 

Kaj Török, Max Hamburgare
Johanna Grant, Zeromission

har varit en del av hållbarhetsstrategin sedan 2008 och vad det har betytt för att driva affärerna. 

Vi fick många insikter och lärdomar om både fin- och ful klimatkompensation. Zeromission gav tips inför val av projekt för företag som vill börja klimatkompensera, och hur det kan kopplas till en hållbarhetsstrategi. 


Anmäl dig till SVN seminarier & kurser 2017

Giraffprisnominering & prisutdelning

Vem blir årets Giraff? Varje år sedan 2011 delar Social Venture Network Sweden, SVN, årligen ut Giraffpriset. Priset ges till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, CSR eller etik och där ha åstadkommit goda resultat.

Juryn kommer sedan välja ut fem finalister – vem som får äran att ta emot vandringspriset, äran och prischecken på 10.000 kronor återstår att se!

Sista dag att nominera: 18 april 2017.

Anmäl dig till prisutdelningen 8 maj  HÄR


Välkommen till lunchmöte med vår nyvalda styrelse följt av en extrastämma, 28 april

Vi välkomnar alla medlemmar att ta tillfället att träffa vår nyvalda styrelse över en enklare lunch. Efter lunchen är du välkommen att delta på SVN Swedens extrastämma som handlar om att ta beslut om vår balansräkning och bokslut för verksamhetsåret 2016. Vi passar samtidigt på att välja ett par nya ledamöter till valberedningen. 

Lokal: Lilla Nygatan 13, Gamla Stan

Tid: 12.00 - 13.00,

följt av extrastämma 13.00-13.30

Varmt välkomna!


Nästa generations CSR-utbildning 26-27 april, några få platser kvar

CSR är ett snabbrörligt område – det som var nytt för något år sedan är nu standard. Nya synsätt etableras och nya möjligheter uppstår. Därmed finns mycket att lära och att utveckla.

Vi erbjuder en internatutbildning i CSR där du får en god överblick av begreppets historia och utveckling samt aktuella och framväxande frågor och tendenser.

Vem ska gå kursen?

Kursen riktar sig framförallt till personer som mer eller mindre dagligen kommer i kontakt med CSR-/hållbarhetsfrågor. Det kan vara positioner inom exempelvis hållbarhet, personal, inköp, investor relations eller kommunikation. Utbildningen kan även passa personer som jobbar inom andra områden och på olika sätt i sin yrkesroll behöver få en större förståelse och kunskap om vad CSR och hållbarhet är.

Examination

Alla deltagare får ett kursintyg från Örebro universitet.

De som vill har dessutom möjlighet att ta tre högskolepoäng på kursen. Vid godkänd tentamen ges tre akademiska poäng vid Örebro universitet.

Tid: 26 –27 april 2017 

Plats: Grythyttans gästgiveri och Måltidens Hus i Grythyttan

Pris: 19 500 kronor exkl. moms, inklusive logi, måltider, kurslitteratur och aktiviteter

OBS! 20% rabatt för SVN medlemmar.

Läs hela inbjudan till nästa generations CSR-utbildning

 


Values Academy och SVN bjuder in till seminariet:

Den hållbara värderingsresan – Från omedvetet ohållbar till omedvetet hållbar

Ordet hållbarhet kommuniceras dagligen i olika sammanhang, men vad innebär det egentligen?

Enligt Values Academys definition av hållbart Värdedrivet Ledarskap utgår det hållbara ledarskapet från individen. En organisation kan inte agera hållbart om inte individerna i den gör det.

Anders Welin, fristående skribent och föreläsare, och Patrik Andersson, ordförande i Values Academy och organisationskonsult specialiserad på värderingsdriven verksamhetsutveckling, hjälper dig att lägga grunden för den hållbara värderingsresan ur ett individ- och organisationsperspektiv. Välkommen till ett seminarium som:

 • Besvarar frågan, vad är hållbarhet?
 • Orienterar om utmaningarna mänskligheten står inför
 • Beskriver vad det innebär för individer och organisationer
 • Ger exempel på hur du som individ kan påverka utvecklingen
 • Belyser värderingars och kärnvärdens betydelse för hållbar utveckling

Du får även möjlighet att diskutera och reflektera över hållbarhetsutmaningarna

Dag: Tisdagen 18 april

Tid: 13.00-15.00  Seminarium

Plats: Lilla Nygatan 13, Gamla Stan (SVN)

Anmälan till seminariet görs till patrik.andersson@valuesacademy.se senast den 11 april

Välkommen!


Instruktörskurs: "Senior Power"

Kursen riktar sig till dig som regelbundet är verksam med fysiskt träning för äldre. Den ger dig ett komplett verktyg för att utifrån de senaste vetenskapliga rönen designa ett optimalt övningsupplägg för äldre kvinnor och män och anpassa det till deras behov och förutsättningar. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska pass.

Kursledare: Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap, en av landets främsta experter och forskare inom fysisk träning och hälsa och författare till boken ”Senior Power – styrketräning för äldre” på SISU Idrottsböckers förlag.

Dag och tid:  Tisdag 20 juni 09.30-17.00 och onsdag 21 juni 08.30-16.00.

Plats: Aktiv Hälsa Kliniken, Kunskapsgallerian Experimentgatan 7, plan 4 Sickla

Kursavgift: 4.800 kr + moms 25%. I avgiften ingår också lunch och kaffe

FaR ledare , FaR förskrivare och SVN medlemmar får 20% rabatt på priset. Uppge detta vid bokning

Kursen arrangeras av Social Venture Network och rekommenderas av: FaR – Fysisk Aktivitet på Recept & Aktiv Hälsa Kliniken Frågor ? Kontakta: Karin Strömqvist Bååthe karin@svnsweden.se tel. 0730-89 61 62


facebooktwitterinstagram

Redaktör: Lena Videgren. Vill du bidra till nyhetsbrevet? Hör av dig till lena@svnsweden.se

För mer info om våra seminarier och projekt, besök www.svnsweden.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.