Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Uppdatering APM Terminals Göteborg

Medlingsinstitutets förslag om trepartsavtal avslogs häromveckan och konflikten i Göteborg fortgår. Fortsatt gäller blockad om övertid, ny- och visstidsanställning.

En onormalt hög personalfrånvaro på APM Terminals har medfört att de infört restriktioner mot rederierna i antalet lyft per ankomst/avgång. Detta begränsar möjligheterna att hantera all in och utgående last, med ytterligare störningar till följd.

Begränsningar har även införts för exportlast, ovan situation i kombination med en ökad exportvolym har nu medfört att det är ont om tomutrustning och en begränsad kapacitet för all export. Situationen är fortsatt mycket allvarlig och den långvariga konflikten får mängder med följdeffekter vilka nu avspeglas i flera led.Ramo AB
Telefon:+46 370 37 87 00
Fax: +46 370 37 87 29
E-mail: news@ramo.se
Web: www.ramo.se