Nytt från interreg-projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev #1 - Fulufjällsprojektet

Hej!

Det här är ett första nyhetsbrev för interreg-projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker. Projektets syfte är att skapa en gemensam besöksstrategi för nationalparkerna på svensk och norsk sida, och att bättre ta tillvara de turistiska resurser som finns i parkerna.

Projektet ägs av Länsstyrelsen Dalarna, Fylkesmannen i Hedmark samt Nasjonalparkstyret for Fulufjellet.

Läs mer om projektet på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.


Referensgruppsmöte i Stöten 8-9 mars 2017

Den 8-9 mars var det referensgruppsmöte och kick-off för Fulufjällsprojektet på Stöten Ski Hotell. Ett fyrtiotal representanter från turistföretag, myndigheter, kommuner, destinationsbolag och intresseorganisationer samlades för att utforma arbetet kring besöksstrategin.

Mötet bjöd också på flera föreläsningar om besökarundersökningar i Fulufjället och andras exempel på strategiarbete för ökad turism. Läs mer om konferensen och presentationerna här.

Närmast framöver kommer vi att bjuda in till dialogmöten där besöksstrategins innehåll diskuteras. Till hösten kommer Fulufjällets forskarseminarium att till stor del handla om hur vi kan utveckla turismen i och kring nationalparken. 


Kartlegging av kulturminneverdier

I løpet av våren begynner arbeidet med å kartlegge kulturminner i Fulufjellet, både på svensk og norsk side. Formålet er å dokumentere nasjonalparkenes kulturhistorie og fornminner. Dette er nødvendig for å kunne bevare kulturarven, og på sikt kunne skape nye besøksmål og opplevelsesmuligheter.

- Fulufjellet er et veldig spennende område som har et stort potensial for funn av kulturminner som ikke er registrert pr. i dag. Det vil ikke bli gjennomført en heldekkende inventering. Arbeidet vil bli konsentrert om å identifisere objekter og plasser som kan være interessante i besøksmålsammenheng. Vi innleder arbeidet ved å samle lokale ressurspersoner for å se hvilke områder som kan være interessante å undersøke sier Benedict Alexander, arkeolog på Länsstyrelsen Dalarna.

På norsk side vil undersøkelsene bli utført av arkeolog Ove Holseng, Hedmark fylkeskommune.

Läs mer om arbetet med kunskapsunderlag. 


Vad är på gång i parkerna?

Tillgänglig vandringsled på svensk sida.

Nu har arbetet börjat med att göra en mer tillgänglighetsanpassad led för besökare till naturum Fulufjället. En rastplats med grill och vindskydd är redo att användas och halva sträckan, cirka 750 meter, är grusad och klar. Leden startar och slutar vid naturum. Den beräknas vara färdigställd tills nästa sommar och blir cirka 1.5 kilometer lång.


Om projektet

Projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker är ett samarbetsprojekt mellan nationalparksförvaltningarna för Fulufjället i Sverige och Norge. Målet är att utforma en gemensam plattform för besöksförvaltningen för hela Fulufjället.

Läs mer på lansstyrelsen.se/dalarna/fulufjallsprojektet.

#Fulufjällsprojektet

Kontakt: leif.helldal@lansstyrelsen.se

facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du har fått ett utskick om att vara med i vår referensgrupp, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.