Göteborg den 3 april 2017

Hej ##firstname##!

 

Smart Maintenance Strategies på SKF

I förra veckan hölls årets första träff för Sustainability Circles arbetsgrupp Smart Maintenance Strategies på SKF i Göteborg. Vi fick chansen att besöka SKFs nya fabrik Solution Factory och se pilotprojekt World-Class Manufacturing. 

Projektet är ett sammarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Ericsson och SKF. Visionen är att skapa ett tillverkningssystem i världsklass. I fabriken testar man nästa generations mobilteknologi med olika tillverkningssystem. Till exempel genom att ansluta maskiner till internet, utveckla nya molnlösningar och analystekniker för ett mer integrerade arbetsflöde. 

Vi fick till exempel se SKFs egna stödverktyg Most som används av maskinoperatörerna i fabriken. Operatörerna kan genom Most spåra varje lagerprodukt genom produktionslinjen. Syftet med Most är att förenkla maskin- och systemdata genom ett effektivare system.  

Visionen för pilotprojektet föddes 2015 och invigs nu i denna vecka. Den korta tiden från vision till genomförande imponerande många av deltagarna i arbetsgruppen.

Värd för dagen var SKFs underållschef Kent Söderqvist tillsammans med Markus Jennerholm, Thomas Sundqvist och Martin Hejlte som guidade oss i hur SKFs nya fabrik fungerar i verkligheten.

Efter fabriksbesöket på SKF Solution Factory hölls en workshop i temat: hur fungerar införandet av smart maintenance på mogen teknik. Många företag, bland annat stålindustrin, ansvarar för att hålla igång gammal teknik och kan inte räkna med att förnya den i framtiden. Flera av de medverkande såg olika på problematiken. Några företagen såg det i första hand som ett vertikalt problem, konsten av att få chefer att prioritera utveckling. Medan andra företag såg det mer som ett horisontell problem, det gäller att involvera medarbetade i vida kretsar för att skapa motivation för digitalisering.

Vissa problem är givetvis också tekniska, utvecklingen går snabbt framåt och den digitala tekniken blir allt billigare. Därför kan det finnas en vilja att vänta och se. Fågan är bara när vi har väntat för länge. En aspekt är att många av oss är modernister som personlighet och vill testa nya lösningar, medan andra är tradtinalister och undviker nyheter. En spännande fråga är om det egna förteget i första hand om lockat modernister eller tradionalister.

Många företag har idag personal som är 50 plus och kommer att gå i pension inom 10 år. Därför är en viktig aspekt hur vi attraherar yngre kompetenta medarbetare som har den nödvändiga IT-profilen.

Jenny Rosendahl från Sandvik som inledde diskussionen, anhöll bland mycket annat vikten av att sprida visionen om Smart Maintenance till alla vars acceptans vi behöver för att det skall kunna införas. Kanske i form av en film eller simulering av hur en smart industri kan se ut.

Diskussionen avslutades med att vi ska ta upp frågeställningen vid fler tillfällen.

Nästa möte för arbetsgruppen Smart Maintenance Strategies är den 11 maj. Då kommer vi att träffas på Sigma som tillsamman med IBM kommer att diskutera algoritmers användning inom industrin.


Styrelsemöte

I samband med möte i tisdags betonade styrelsen hur viktigt det är att vi hittar en väl avvägd balans mellan vårt teknikintresse och kompetensutveckling. Smart Maintenance handlar minst lika mycket om människor som om den teknik som skall stödja oss, säger styrelsen. Även om algoritmerna är viktiga så får de inte överskattas.

Ett led i betoningen av individens betydelse är att inrätta en större utmärkelse för insatser inom Smart Maintenance. Styrelsen beslutade att en sådan skall utredas till nästa möte för att vid ett ja, första gången delas ut i samband med Sustainability Circle Meeting våren 2018. Förhoppningsvis skall utmärkelsen ges en sådan tyngd att Smart Maintenance då får sitt stora genomslag i media.

Teoretiskt ligger Sustainability Circle långt fram i utvecklingen. Nu gäller det att vi får igång ett stort antal pilotprojekt där teorierna kan prövas och vidareutvecklas. Detta är högsta prioritet i det fortsatta arbetet.


Industrimässan i Malmö

I förra veckan hölls Industrimässan Syd i Malmö, där representanter från industrin träffades för att diskutera utveckling och samarbete. På mässan kunde man se ett tydligt digitalt tema med Virtial Reality, Argumentet Reality, robotteknik och 3D-printers. De bjöds även på många inspirerande föreläsningar kring framtidens industri, kompetensförsörjning och digitalisering. Den stora frågan som diskuterades bland deltagarna var, hur blir man en del av den smarta industrin som branschen eftersträvar när det dagliga arbetet är full av utmaningar.  

Ett flertal av Sustainability Circles medlemmar var även representerade på mässan.

Killarna från PlantVision som är experter på Smart Manufacturing, visade exempel på hur man kan intergrera olika infromationsplattformar för att öka produktiviteten och effektiviteten.

Siemens var också representerade på mässan för att visa upp de senaste automationslösningarna för en smart industri och effektiv produktion.

Jernbro som arbetar med industriservice ville bland annat diskutera automation och komponentservice under det två dagarna.

 

 

Mattias Ågren från Askalon som arbetar med maskinbevakning, tycker att det är viktigt att vi börjar tänka nytt och vågar lita den nya tekniken.

.


Är du intresserad av att gå en kurs i digitaliserad produktion och underhåll?

Chalmers Professionals erbjuder nu en fördjupad kurs i digitaliserad produktion och underhåll. Målet med kursen är att förstå hur man kan utveckla en strategi för att arbeta med Smart Maintenance i en digitaliserad produktion.

Kursen är på 7,5 hp högskolepoäng och vänder sig till produktions- och underhållsingenjörer, beslutsfattare med ansvar för tillgänglighet, utnyttjande och produktivitet samt personer inom IT.


Kalendarium 2017

Utbildning

Smart Start

Smart Start är en utbildning  som syftar till att få fart på det konkreta arbetet för att skapa industriell hållbarhet. Genom utbildningen Smart Start hjälper vi till att identifiera och på sikt realisera den stora och outnyttjade potential som ryms inom begreppet Smart Industri.  Genom utbildningen Smart Start ger vi insikter om hur ett införande av en smart industri genom ett Smart Maintenance är nödvändigt för ert företags långsiktiga konkurrenskraft.

 

Utbildningen är på två dagar. Vi har den både som öppen och företagsförlagd kurs. 

Workshops/Nätverksaktiviteter

Arbetsgruppen Nyttan med UH

  • 7 april Södertälje - Värd Scania

 

Arbetsgruppen Att köpa UH

  • 27 april i Trollhättan - Värd Siemens Turbomachinery

 

Arbetsgruppen Säkerhet och Hälsa

  • 16 maj i Trollhättan - Värd GKN Aerospace 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 10 maj, i Göteborg
  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube