Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tankar...

Ett återkommande tema i min tanke i nyhetsbreven har varit vikten av att vi tar emot, att vi möter varandra med öppet och positivt sinne. Det har varit fokus på ungdomar respektive nyanlända. Lika viktigt är att vi i vår dagliga gärning möter varandra på samma sätt. Det finns troll som vill förgifta vår dag, låt dem inte ta över.

Jag var nyligen på Gunnebo där den varma vårsolen lyste på alla besökare, trots grå dimma i Göteborg. Våren kommer till alla, njut av den!

Lars Ekberg


Kontakt

Lars Ekberg

Lars Ekberg
Näringslivschef
lars.ekberg@molndal.se
Tel. 031 315 13 11

Karin Kempe
Näringslivssamordnare
karin.kempe@molndal.se
Tel. 031 315 13 14


Food Trucks i Mölndal

Mölndals stad startade ett försök 2016 med att erbjuda möjlighet att söka tillstånd att bedriva verksamhet från s k Foodtrucks. Kommunstyrelsen beslutade tidigare i år att förlänga försöket under 2017 och att inte begränsa möjligheten till sommarhalvåret. Det är möjligt att söka tillstånd under hela året. Dessutom ska en plats för Foodtrucks i Kållered tas fram. De platser som är klara är Krokslätts torg, Stadshusplan, Mölndals torg samt Lindome centrum. Alla platserna är tillräckligt stora för att rymma upp till tre foodtrucks samtidigt.

Läs mer


Mer nyföretagande!

Vi har startat ett samarbete med NyföretagarCentrum Göteborgsregionen. Syftet är att ge alla som planerar att starta eget, eller är nystartade i Mölndals stad, bättre möjligheter till hjälp och rådgivning. NFC Göteborgsregionen erbjuder bl a enskild kostnadsfri rådgivning, starta eget-information i gruppträffar, Öppet Hus med möjlighet att träffa olika rådgivare, Start Up-bar med afterwork för företagare. I Mölndal kommer vi att genomföra Starta Eget-informationsträffar samt möjlighet att boka individuell rådgivning.

Läs mer


Stadshusets tak

Mölndals solkarta – ett stöd för ditt företag

Solenergi är en viktig byggsten för ett framtida hållbart energisystem. Tack vare lägre investeringskostnader samt statliga stöd har det blivit allt vanligare för både företag och hushåll att producera egen el med solceller.

För att ytterligare främja utbyggnaden av solel har Mölndals stad låtit ta fram en solkarta till nytta för alla som överväger att satsa på solenergi.

Du är också välkommen att kontakta Mölndals stads energi- och klimatrådgivare för personlig rådgivning:

Ragnar Uppström,

tel 031-315 13 30

ragnar.uppstrom@molndal.se

Läs mer om solkartan här


Vill du också köra bil utan utsläpp?

Mölndals stad har en elbilspool som används av stadens anställda för tjänsteresor.

Men poolen, som drivs av Move About, är också öppen för andra användare. Privatpersoner kan till en låg månadskostnad gå med i elbilspoolen.

Gå med här


Nätverket Hållbart resande

Nätverket består idag av ett tiotal stora arbetsgivare och fastighetsägare. Företag, fastighetsägare och företagarföreningar som representerar minst 50 anställda är välkomna att ansluta sig. Syftet är att verka för fler hållbara resor, både genom enskilda insatser och gemensamma satsningar och kunskapsspridning.

Vill ni också vara med? Kontakta Lisa Järner, miljösamordnare i Mölndals stad: 0703-003010 eller lisa.jarner@molndal.se


Feriejobb för gymnasieungdomar

Det finns fortfarande en möjlighet att anmäla lediga feriejobb. Eleverna har anmält sina önskemål och arbete med att fördela platserna har börjat.

Mölndals stad ger varje år gymnasieungdomar möjlighet att få ett feriejobb i någon av våra kommunala verksamheter. Men vi vill att företagen i Mölndal också ger samma möjlighet. Vi kan erbjuda dig som företagare hjälp med rekryteringen av feriearbetare. Du behöver inte, om du inte själv vill det, välja vem du anställer. Vi kan ta ansvar för hela processen.

Kontakta näringslivschef Lars Ekberg för mer info!


Aktuella upphandlingar

Upphandlingar.nu är Göteborgsregionens marknadsplats för offentliga upphandlingar. Skriv in Mölndal i sökrutan på sidan så får du upp de aktuella upphandlingarna för tillfället.

Till hemsidan


Nu över 1450 på sändlistan till nyhetsbrevet!


Mars 2017

Hur påverkas Mölndalsföretagen av om- och nybyggnation i Göteborg?

Välkommen till Before Work tisdagen den 4/4 kl 8-9.30.

Det finns platser kvar.

Anita Jisonsund,  företagskommunikatör på trafikkontoret i Göteborg, är vår gäst denna tisdagmorgon.

Anita kommer att ge information om hur byggnationen i Göteborg kommer att påverka Mölndal. Hur kommer vi att påverkas av byggnationer, transporter, stopp och omläggningar? Varmt välkomna. Anmälan: karin.kempe@molndal.se


Planprogram Pedagogen Park antaget

Ett steg närmare 1100 bostäder, förskolor, butiker och nya verksamheter i stadsdelen Pedagogen Park. Den 22 mars godkände kommunfullmäktige det planprogram som inleder själva detaljplanearbetet för området vid Bifrostgatan, som ägs av Aspelin Ramm fastigheter och Mölndals stad. Programmet anger de principiella förutsättningarna för detaljplanen som beräknas vara klar i augusti 2018. Diskussion pågår om att markanvisningen av stadens mark ska delas upp i flera mindre lotter för att stimulera att fler aktörer ges möjlighet att bygga i Mölndal. Redan nu pågår planeringen för flytt av Lindhagaplanen vid Pedagogen till Västerbergsskolan. Även skolområdet kommer att ses över för att kunna rymma de elever som i framtiden flyttar in i den nya stadsdelen.


Bättre kommunikation och tillgänglighet vid planfrågor

Lisa Östman är ny planchef i Mölndal sedan knappt ett år och har tidigare arbetat bland annat som stadsarkitekt och bygglovchef.

Vid vårt dialogmöte mellan fastighetsägare och Mölndals stad häromveckan kom synpunkter på långa planprocesser i staden upp.

Lisa Östman, planchef Mölndals stad

Hon bjuder härmed in till förbättrad information, kommunikation och tillgänglighet vad gäller stadens planeringsfrågor genom:

  • strategiskt nätverkande
  • förbättrad information på hemsida och andra medier
  • ökad tillgänglighet genom bokningsbara besökstider måndagar 13-17, maila lisa.ostman@molndal.se

Fastighetsägarna ger Mölndal klart godkänt

Mölndal får ett bra totalbetyg i Fastighetsägarnas undersökning av företagsklimatet. För tionde gången har branschorganisationen Fastighetsägarna låtit Demoskop mäta hur det står till med fastighetsföretagarklimatet i 20 kommuner.

- De senaste åren har dialogen mellan Mölndals stad och fastighetsbranschen förstärkts och det är glädjande att se att staden har tagit till sig av vår tidigare kritik inom ett antal områden, säger Susann Haggren, Fastighetsägarna GFR.

Undersökningen granskar hur fastighetsföretagare ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut, samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider.

Mölndal är sedan länge en av de snabbast växande kommunerna i Göteborgsregionen. Varje år ökar antalet invånare med cirka tusen personer. Bygg- och stadsutvecklingsprojekten i kommunen är många och stora.

Undersökningen visar på flera förbättringar sedan de senaste mätningarna. De kommunala avgifterna har blivit mer rimliga, sophanteringen fungerar bra och näringslivsklimatet i överlag är gynnsamt för branschen.


Vi pratar vidare om Kållered centrum

Vi vill göra centrala Kållered till en levande plats som är ren, snygg och trygg.

Under hösten har vi intervjuat flera fastighetsägare och företagare i Kållered.

Utöver Mölndals stads pågående arbete med en ny detaljplan för centrala Kållered, har vi under hösten intervjuat flera fastighetsägare och företagare i Kållered. Vi kommer att göra en återkoppling till dem i början av april.

Syftet har varit att undersöka om det finns förutsättningar att starta en BID-process. BID, Business Improvement District, är en modell för lokal utveckling som är vanlig internationellt. I vårt närområde finns pågående BIDs i Gamlestaden, Floda samt på Vrångö. Vi återkommer med mer information längre fram.


Röster från Mölndal

Ett återkommande inslag i nyhetsbrevet är texterna under rubriken "Röster från Mölndal". Här skriver olika personer utifrån sina perspektiv. Denna månad skriver Daniel Troedsson, vd på Alelion AB.

Daniel Troedsson, vd på Alelion

Att drivas av att finnas länge

Idag pratar vi alltmer om hållbarhet. Men vad betyder det egentligen? Är det så enkelt att vi erbjuder mer miljövänliga produkter så som Alelions litiumjonbatterier?

För mig är det inte oviktigt att företaget jag representerar är i en bransch som erbjuder produkter och tjänster som inte tär på eller skadar oss, våra kunder eller vår miljö.

Läs hela texten här


Ingenjörer från Syrien på Emerson

Fr v Abed Almalik Jber, Eva Sjöberg och Ayham Radwan

Värdeskapande integration

Vi träffar Eva Sjöberg på Emerson i Mölnlycke. Hon jobbar som HR Business Partner, och vi träffas för att prata om deras samarbete med Arbetsförmedlingen.

Företaget har tagit emot två personer från Syrien, Abed Almalik Jber och Ayham Radwan via etableringsuppdraget.

Läs mer


Ett företag i Mölndal - TEAM hälso & friskvård

TEAM genomsyras av lagabete där ledorden är att förebygga, behandla, utbilda och träna. TEAMare får i vardagen jobba hälso-främjande och med behandling och rehabilitering av skador.

Syskonen Martin Pålsson och Ulrika Lanner startade TEAM hälso & friskvård 1988

De kan både vara och inte vara arbetsrelaterade. Idag är de ett av 24 auktoriserade företag inom företagshälsovård i Sverige. "Vår filosofi grundar sig i att företag, precis som idrottsmän och kvinnor, har behov av breda vårdresurser när medarbetare behöver stöd eller har hälsoproblem. Det är vad TEAM står för, säger Ulrika Lanner".

"Det krävs olika kompetenser för att erbjuda fullvärdig företagshälsovård. Det är samarbetet mellan dem som är vår styrka, säger Martin Pålsson".

Läs mer


Intressanta träffar under Hållbarhetsveckan!

Sopplunch 24/4 om hållbar stad

Vad kan Kållered lära av New York – om hållbarhet, affärsutveckling och lokalt stadsbyggande? Välkomna att under en sopplunch möta Victoria Percovich, hållbarhetsstrateg på White Arkitekter som berättar utifrån några utförda stadsbyggnadsprojekt, om hur det går att räkna hem en hållbarhetskalkyl. 

  • Måndag 24 april, kl. 12-13, Lilla Götafors, Götaforsliden 15

Samt Ulrika Frick, Näringslivsutskottets ordförande som berättar om lokal utveckling i Kållered utifrån en internationell modell kallad BID (Buisness Improvement Districts).

Anmälan:senast 20 april till lisa.ostman@molndal.se


Frukostmöte 26/4 med Skanska

Skanska utvecklar och bygger bostäder, arbetsplatser, skolor, sjukhus och vägar som skapar långsiktiga värden för samhället och dess invånare. Tillsammans med kunder och partners driver företaget utvecklingen av grönt byggande, klimatarbete och social hållbarhet.

  • Onsdag 26 april, kl. 8-9, Lilla Götafors, Götaforsliden 15

Anders Erlandsson, arbetsmiljö- och hållbarhetsdirektör ger inblick i några hållbara projekt som genomförs i samverkan med kommuner i landet och hur de bidrar till stadsutveckling som gör skillnad.

Anmälan senast den 21 april till hillevi.funck@molndal.se


Frukostmöte 28/4 om fossilfria bilar

Välkommen till ett spännande frukostseminarium på temat vad du kan tjäna på fossilfria tjänstebilar. Frukost serveras från kl. 8.00.

Plats: Viran, kulturhuset Möllan. Datum och tid: fredagen den 28 april kl 8.30–9.30. Läs mer här och anmälan


Mölndals stad på fastighetsmässa

Marie Östh Karlsson, Hans Bergfelt, Björn Marklund och Bjarne Fjellanger deltog på mässan och informerade om allt som händer i Mölndal och på Forsåker.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du haft kontakt med Mölndal i näringslivsfrågor eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

facebooklinkedintwitter