Göteborg den 27 mars 2017

Hej ##firstname##!

 

Round Table för VDar

Sedan årsskiftet har Sustainability Circle ett Round Table för företagsledare. Round Table har 14 medlemmar. Syftet är att arbeta med industriell digitalisering.


- Någon har beskrivit digitaliseringen som en väldoftande men väldigt hal tvål, som vi nu alla snabbt måste få ett greppom, säger Anders Källström, ordförande i Round Table. Det är också detta grepp som är Round Tables uppgift.


I samband med Round Tables senaste möte hos Veolia i Stockholm i torsdags gjorde Round Table en struktur som kommer att styra det fortsatta arbetet i gruppen. Strukturen börjar med de algoritmer som allt oftare styr vad som sker i omvärlden. Potentialen i dessa algoritmer måste vi förstå. I dag används de för att styra en mängd beslut utan mänsklig inblandning. Ett exempel är prissättning.  Ett annat exempel är diagnoser inom allt från teknik till kriminalitet och medicin. 


Strukturen slutar med meningsfullhet. Det vi gör när vi digitaliserar måste vara meningsfullt för våra företag, samhället och för oss själva som individer. 


- Detta ansvar kan vi inte släppa ifrån oss, säger Anders Källström.


Är du och ditt företag intresserat av att medverka i Round Table? Hör av er!


Ni har väl inte missat att anmäla er till nätverksgruppen Smart Maintenance strategies nästa träff?

Den 30 mars står SKF som värd för dagen. Underhållschef Kent Söderquist med kollegor kommer att presentera hur SKF arbetar med Smart Maintenance. Vi kommer att få göra ett fabriksbesök i "World Class" och få djup inblick i hur SKF arbetar med Smart Diagnostik samt sitt beslutstödsystemet Most.

Är du intresserad av att delta? Anmäl dig genom att mejla Caroline Seleryd på Sustainability Circle.

Smart Maintenance Strategy

Vi har en rad olika nätverksgrupper inom Sustainability Cirlcle, Smart Maintenance Strategy är en av dessa. I nätverksgruppen Smart Maintenance Strategy lyfter vi blicken och tar tillsammans ett helhetsgrepp på frågor som, Hur påverkar utveckling framtidens underhållsverksamheter? Vilka möjligheter finns? Vad är nycklarna för att ta sig dit?

Deltagarna ges en unik inblick i olika verksamheters visioner och strategier för den framtida underhållsverksamheten. Vi följer forskningen inom området och varje träff innehåller också en workshop där vi hjälps åt att identifiera nycklarna för att utvecklas och fortsätta vara framgångsrika.


Ytskyddskonferens med U&D

I förra veckan arrangerade tidningen Underhåll & Driftssäkerhet sin årliga Ytskyddskonferens. Fokus låg på skydd av metall och betong inom industri, infrastruktur, byggnader och anläggningar. Sustainability Circles ordförande Anders Källström inledde de båda dagarna med att diskutera digitaliseringens framväxt och påverkan på underhållbranschen.

När industrin blir allt mer automatiserad och robotiserad kommer det också ställas högre krav på ett effektivt underhåll. Anders Källström understryker att företag verksamma inom ytskydd måste börja fundera på hur digitaliseringen kommer att påverka deras arbete. I en högdigitaliserad industri där allt måste fungera kommer underhåll bli viktigare än någonsin.

 

De främsta företrädarna och kompetenserna inom en rad olika områden fanns representerade på konferensen. Bland annat fick vi höra Anders Olsson från DEKRA diskutera nyheter och trender inom provningsbranschen. Anders visade upp flera exempel på hur tekniken i branschen blir allt mer avancerad. Nu används till exempel digital röntgen för att se korrosion i rörväggar och pumpar. Genom förbättrad bildhanteringsteknik kan man få en mer exakt beskrivning av problem och skador.

Ander fortsätter med att diskutera att Internet Of Things kommer bli en stor faktor för industrin. Men ser också stora hinder i utvecklingen, ”Vi arbetar i en extrem konservativ bransch som bygger på system som är väl beprövade. Standardiserat arbete gynnar inte ny teknik.”

Anders Källström, moderator för konferensen, avslutade första dagen med en öppen dialog på scen. Chefredaktör för U&D, Christer Åkerlundh, Tommy Törn från Ytskyddsgruppen, Mats Fällgren  från TEKNOS, Hanna Nilsson från Öresundsbro konsortiet och Mikael Karlsson blev uppbjudna på scen.

Anders inledde med att fråga, hur mår alla i ytskyddsbranschen 2017?

Christer Åkerlundh, ”det finns ett stor engagemang i branschen. Men samtidigt är det svårt för underhåll att få gehör ifrån ledningen. Underhåll har svårt att kommunicera sitt budskap till resten av organisationen.” Hanna Nilsson fortsätter med, ”ledningen måste ta tid att sätta sig in och förstå att underhåll måste vara en prioritet för företaget.”

Enligt Mikael Karlsson är ”Sverige världsledande på ytskydd och underhåll.” Mats håller med, ”vi fortsätter att utveckla nya och bättre produkter. Samtidigt ställs allt högre krav på estetik, vilket driver på utvecklingen ännu mer.

Anders: Men hur ser branchen ut om fem år?

Christer Åkerlundh, ”jag hoppas att vi inom fem år har bättre samarbete och nätverk inom branschen.”

Mats Fällgren tror att inom fem år vi har utvecklat nya mer hållbara material. Mikael, "jag tror att vi kommer att bli mer uppkopplade och digitaliserade." Hanna Nilsson fortsätter, ”digitaliseringen kommer vara en tydligt del i arbete.” Tommy Törn diskuterar vidare, "vi kommer till exempel kunna lägga in varnare när ytskyddet har slitit ner som kallar till sig service."

Och går vi mot en nollvision avseende fel? Hanna ”utbildningen och förståelse för problem och utmaningar.”

Anders: vad är branschens största med- och motkraft?

Christer Åkerlundh, "budgettänket är en stor motkraft.  Verksamheter tänker inte på långsiktiga investeringar när det gäller underhåll." Mats Fällgren menar att, "den främsta motkraften är okunskap som leder till att vi tar fel beslut som blir dyra och ineffektiva i längden." Tommy Törn avslutar med vikten av att hitta innovatörer inom organisationen som driver utvecklingen framåt.  

Det två dagarna bjöd på många intressanta och inspirerande föreläsningar, och även mycket reflektion och diskussion. Vi kan tydligt se att det är mycket som händer i branchen, utvecklingen rusar iväg och det gäller att hinna med så att vi inte missar tåget.


Kalendarium 2017

Utbildning

Smart Start

Smart Start är en utbildning  som syftar till att få fart på det konkreta arbetet för att skapa industriell hållbarhet. Genom utbildningen Smart Start hjälper vi till att identifiera och på sikt realisera den stora och outnyttjade potential som ryms inom begreppet Smart Industri.  Genom utbildningen Smart Start ger vi insikter om hur ett införande av en smart industri genom ett Smart Maintenance är nödvändigt för ert företags långsiktiga konkurrenskraft.

 

Utbildningen är på två dagar. Vi har den både som öppen och företagsförlagd kurs. 

Workshops/Nätverksaktiviteter

Arbetsgruppen Nyttan med UH

  • 7 april Södertälje - Värd Scania

 

Arbetsgruppen Att köpa UH

  • 27 april i Trollhättan - Värd Siemens Turbomachinery

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 10 maj, i Göteborg
  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube