Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Kallelse till årsmöte 2 april

 

Styrelsen för KKV Bohuslän kallar härmed till årsmöte för KKV Bohuslän den 2 april, kl 13-15 i matsalen på KKV Bohuslän.

Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen och kansliet på KKV Bohuslän

 

Dagordning


1.   Årsmötet öppnas
2.   Godkännande av kallelse
3.   Godkännande av dagordning
4.   Val av mötesordförande
5.   Val av mötessekreterare
6.   Val av protokolljusterare
7.   Val av rösträknare
8.   Årsredovisning
9.   Ekonomisk rapport
10. Revisionsberättelse
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Verksamhetsplan för 2017
13. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer
14. Val av
a. ny styrelse
b. nya revisorer
c. valberedning
15. Övriga frågor

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att läggas på KKV Bohusläns hemsida, under Medlemsnyheter

 

 
 


Valberedningens förslag till styrelse

Ordförande: Ingen vill ta på sig uppgiften.

Styrelsen får i uppgift att lösa frågan, förslagsvis  genom att dela på uppgiften.

Ordinarie ledamot: Kristin Jonsson, kvar 1 år

Ordinarie ledamot: Elisabeth Åström, kvar 2 år

Ordinarie ledamot: Ingemar ”Igge” Olsson, kvar 2 år

Ordinarie ledamot: Peder Istad, kvar 1 år

Ordinarie ledamot: Aimar Esber, kvar 2 år

Suppleant: JanOlof Bengtsson, kvar 2 år

Suppleant: Åsa Herrgård, kvar 2 år


Vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Följ oss där!

facebooktwitterinstagram

Adress:
Skärholmen
457 48 Hamburgsund

Telefon:
+46 (0)523 – 518 95

E-mail:
info@kkv-b.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.