Har du problem att se nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET OCH ATTENDANCE 2 BLIR SAMARBETSPARTNERS FÖR ATT BYGGA EN PRIVATKUNDSDATABAS!

Svenska Ishockeyförbundet har tecknat ett samarbetsavtal med Attendance2.

Initialt ska A2 konsolidera alla förbundets kunder och medlemmar till en databas för att enklare kunna rikta förbundets kommunikation och erbjudanden.

I uppdraget ingår också att A2 tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet ska ta fram strategi och framtida plan för hur man får en optimal användning av de nya möjligheterna.

  • "Detta är något vi saknat och önskat få på plats under en lång tid. Med hjälp av ProPrivat kommer vi få EN databas där vi enkelt kan segmentera kunder utifrån vad de köpt, ort, intressen etc. I uppdraget för Attendance2 ligger också att skapa grunderna för en supporterklubb och skapa incitament för våra fans att registrera sig" säger Anna Nordkvist, marknadsansvarig på Svenska Ishockeyförbundet.

Vi är givetvis mycket glada och stolta att få förtroendet från Svenska Ishockeyförbundet att hjälpa dem med databasarbetet och att de vill nyttja funktionaliteten i ProPrivat. Det ska också bli mycket spännande att se hur vi tillsammans kan utforma strategin. Vår förhoppning är att vi ska kunna göra både förbundet, lanskampsbesökare och inte minst förbundets sponsorer nöjdare.


MEDLEMSHANTERING OCH SÄSONGSKORT

För er som har säsongen höst till vår – kombinera säsongskort OCH medlemsbetalning. Det är enkelt gjort med ProPublik och ProPrivat och allt hamnar i samma databas, kan det bli smidigare?

Genom att automatisera nödvändiga men tidskrävande arbetsuppgifter, som ofta medför arbete i flera olika system i en idrottsförening idag, så frigörs resurser som kan läggas på inkomstdrivande aktiviteter istället.

Det kan handla om administration av medlemmar och säsongskortsinnehavare som istället flyttas till att jobba med rekrytering av medlemmar och säsongskortsinnehavare.

Har man inte samlat alla sina privatkunder/medlemmar i en och samma databas så måste man nästan alltid dubbeljobba i flera system.

Eftersom en medlem ofta även är en biljettköpare eller säsongsortsinnehavare så måste man hantera samma persons uppgifter i flera olika system. Lägg där till att samma person förmodligen också köper souvenirer eller medverkar på nätverksträffar så har du ytterligare ett eller ett par system som du måste behandla samma person i.

Privatpersons-CRM:et ProPrivat är idag det enda system vi själva känner till som kan hantera historik av biljettköp, souvenirer, lotterier, anmälan till nätverksträffar, medlemsmöten etc. i samma system och som även erbjuder fullständig hantering av medlemskap.

Funktionerna för medlemsbetalningar ger minimal administration för klubben i kombination med det unika ProPrivat. Genom att kategorisera de olika fälten kan administratören i realtid hantera och se status för medlemsbetalningar, dvs vilka som har betalat eller inte, sortera dem efter detta och direkt från systemet skicka en påminnelse via SMS eller mail. Givetvis finns även hantering för familjemedlemskap där medlemmen enkelt lägger till sina familjemedlemmar. Medlemskap kan läggas med som extraköp på samtliga bokningssidor eller ingå i en produktgrupp, se exempel här Medlemsbetalningar


Även att hantera och ta in säsongskort samtidigt är lätt, oavsett olika priser för olika kategorier. Säsongkortsavgiften kan kombineras med medlemsavgiften för enkel orderläggning. I kombination med ProPrivat får klubben en mycket effektiv hantering och slipper själva jaga in obetalda fakturor. Dessutom får klubben årligen en uppdaterad databas. Se exempel på Säsongskort

Samma funktionalitet funkar utmärkt även för träningsavgifter och Träningsläger/Camper

Databaslistorna som kan exporteras från ProPublik räcker gott, men i kombination med ProPrivat får klubben minimal administration och mycket enkelt att kommunicera via mail eller SMS.

Det finns också möjlighet att skapa log-in till bokningssidorna samt att ladda in värdekoder som levereras direkt till de som bokar.


JUST NU SÖKER VI PILOTKUNDER

som vill vara med och utveckla och testa de nya möjligheter ges och har ni intresse av att vara en av dem eller kanske diskutera en lösning baserad på öppna API:er där alla era vitala system kommunicerar med varandra får ni gärna slå en signal till oss.

Hur kan vi hjälpa er att få igång privat-CRM och lojalitetsprogram?
Mycket är redan på plats, alla order som genereras via ProPublik, poängsätts och importeras i realtid. Vi har idag direktkoppling mot 3 biljettsystem och får in datan direkt på lösbiljetter samt vi har dialog med ytterligare två som vi hoppas kan öppna upp sina så kallade API:er. Vi kan även poängbedöma medlemskap, souvenirköp, när de scannades in på arenan, aktiviteter hos era sponsorer och partners och mycket mera.

Som vi ser det har vi precis lyft på locket och nu vill vi utveckla lojalitets-programmen med flera klubbar.

Ta en kontakt med oss så kan vi resonera oss fram hur vi kan implementera detta för just er.

Kontakta Janne Ednertz 0707 50 70 64 


Med vänliga hälsningar

 

Vännerna på