Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Omvandlingstal - ändrade regler

Från och med den 1 augusti 2017 ändras reglerna för vilka omvandlingstal som får användas för att beräkna ersättningsgrundande volym. Detta gäller vid affärer som omfattas av Virkesmätningslagen.

De omvandlingar som inte får göras från och med 2017-08-01 är:

  • skäppmätning (m3s) till m3fub
  • vägning (ton) till m3fub
  • vägning med torrhaltsbestämning (ttv) till m3fub
  • räkning (antal) till m3fub

Omvandlingstal används för att räkna om kvantiteten från ett inmätt måttslag till ett annat, exempelvis ton till m3fub. Virkesmätningslagen kräver att omvandlingstal i en virkesaffär gentemot skogsägaren ska vara kvalitetssäkrade. Då detta inte kan garanteras i ovanståendet fall väljer samtliga VMF att inte godkänna dessa omvandlingstal. Rådet för mätning och redovisning (RMR) rekommenderar övriga mätande företag och parter inom skogsnäringen att göra detsamma.  

Hur fungerar fjärrmätning?

Fjärrmätning med hjälp av bilder gör att virkesmätningen kan effektiviseras. Möjlighet till utökade öppettider gör att branschens lastbilsflotta kan användas mer optimalt.

Idag finns två olika system när bilder tas för mätning. Den största praktiska skillnaden mellan systemen är att bilder av travarna tas antingen när bilen står still eller när bilen sakta rullar igenom en portal.

Läs mer om hur det fungerar på vår hemsida >>. Du kan även kontakta Jens Eriksson eller Fredrik Hansson för att få veta mer.


Förslag på ny hantering av massaved

Möjligheterna att förenkla och effektivisera mätningen av massaved utreds. Förslaget är att istället för dagens modell, där vrakprocent fastställs för varje trave, klassas massaveden (med arbetsnamnen) prima, sekunda och mätningsvägrat.

RMR har beslut att starta ett projekt för att snabbt ta fram ett beslutsunderlag för att kunna gå vidare med ett eventuellt genomförande av förändringen.

Har du några frågor kontakta Fredrik Hansson som är VMF Qberas representant i detta projekt.

Vill du bli testpilot och lära dig mer om mätning?

Vill du lära dig mer om mätning? Då har vi utbildningen för dig! Under året kommer vi att lansera en webbutbildning som fokuserar på att ge en övergripande bild av mätning. Vi erbjuder ett begränsat antal personer möjlighet att testa utbildningen inför lanseringen. Anmäl ditt intresse genom att maila till oss.


Nytt nummer av Qrumeluren

Läs om bland annat:

  • Övergången till ISO9001
  • Kontroll av timmer i massaved
  • Fjärrmätning

Klicka här för att läsa tidningen >>


Ändrad bemanning under sommaren?

Nu är det hög tid att börja planera inför sommaren. Vänligen meddela våra Distriktsledare senaste den 3 april era önskemål om bemanning i sommar. Hör vi inget från er förutsätter vi att ni önskar oförändrad bemanning under semestermånaderna.

Kontaktuppgifter >>


Tillbud & olycksfall

Vi har infört nya rutiner för rapportering av tillbud och olycksfall. Nu använder vi oss av AFAs system SKIA för rapportering. De nya rutinerna gör att det blir lättare att rapportera, åtgärda och följa upp de händelser som inträffar.

Har du några frågor kontakta våra Distriktsledare eller Therese Klintman.

Prenumerera på information från råden

SDC och VMF vill göra kommunikationen mellan de tre branschråden (Rådet för mätning och redovisning, Logistikrådet och IT-rådet) och branschen mer transparent. Från och med nu kommer de viktigaste punkterna ur respektive råds mötesprotokoll sammanställas och publiceras på Violweb. Det går även att få nyhetsbrev med rådsinformationen.

Anmälan görs på SDCs hemsida alternativt via Violweb.

Du kan även hitta informationen på vår hemsida.


Föreningsstämma 10 maj

Årets stämma hålls den 10 maj. Inbjudan skickas separat och innehåller detaljer om tid och plats.


Synpunkter

Har du förbättringsförslag eller andra synpunkter, maila oss på synpunkter@vmfqbera.se


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos VMF Qbera eller för att du har har anmält ditt intresse. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.