Göteborg den 20 mars 2017

Hej ##firstname##!

 

Nätverksträff den 30 mars med Smart Maintenance Strategies

Den 30 mars hålls årets första möte för Sustainability Circles arbetsgrupp, Smart Maintenance Strategies. Värd för dagen är SKFs underhållschef Kent Söderquist.

Här ges en möjlighet att studera vad modern digital teknik erbjuder och hur SKF arbetar med att implementera Smart Maintenance i sin verksamhet.

Vi kommer att få höra om SKFs pilotprojekt, World Class Manufacturing, ett tillverkningssystem i världsklass som kan visa förbättrad effektivitet, och ökad flexibilitet och spårbarhet.

Vi kommer även få en inblick i hur SKFs beslutsstödsystem Most tillämpas.

Vidare kommer Jenny Rosendahl från Sandvik att diskutera hur Smart Maintenance kan tillämpas på mogen teknik. Vi kommer  ta upp frågeställningar som, hur kan ett löpande införande av Smart Maintenance se ut?  

Anders Källström, ordförande för Sustianability Circle, kommer att avsluta dagen med att presentera digitaliseringens frammarsh i industrin och hur detta förväntas påverka våra företag.

Arbetsgruppen, Smart Maintenance Strategy träffas fyra gånger per år. Programmet för de kommande mötena är nu klart, vi kan lova er ett oerhört intressant 2017.

Låter det spännande? Anmäl dig genom att mejla Caroline Seleryd på Sustainability Circle.

Smart Maintenance Strategy

Vi har en rad olika nätverksgrupper inom Sustaninability Cirlcle, Smart Maintenance Strategy är en av dessa. I nätverksgruppen Smart Maintenance Strategy lyfter vi blicken och tar tillsammans ett helhetsgrepp på frågor som, Hur påverkar utveckling framtidens underhållsverksamheter? Vilka möjligheter finns? Vad är nycklarna för att ta sig dit?

Deltagarna ges en unik inblick i olika verksamheters visioner och strategier för den framtida underhållsverksamheten. Vi följer forskningen inom området och varje träff innehåller också en workshop där vi hjälps åt att identifiera nycklarna för att utvecklas och fortsätta vara framgångsrika även i framtiden.


Digitaliserings konferens på Chalmers

Under två dagar samlades forskare, företrädare för näringslivet och analytiker för att diskutera möjligheter och utmaningar av digitaliseringen av samhället och industrin. Chalmers stod som värd för konferensen som hette ” Digitalisation - Opportunities and Challenges.

Regeringen har arbetat fram en industrialiseringsstrategi - Smart Industri, vars syfte är att stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft. Men en smart industri förutsätter ett Smart Maintenance, vilket är vår roll i utvecklingen av svensk industri.  

Med digitalisering som grund finns det idag allt fler möjligheter att ha en tätare koppling mellan konstruktion, produktion och underhåll. Många av de komponenter och förmågor som behövs för att kunna genomföra Smart Maintenance finns nu på marknaden. Digitaliseringen har alltså öppnat upp för effektivare processer genom automation och artificiell intelligens.

Samtidigt ger digitaliseringen många nya utmaningar. En hållbart digitalisering kräver att vi hantering frågor som rör integritet, säkerhet och energiförbrukning. Behovet av att undersöka digitaliseringens kraft blir allt mer akut. Därför organiserade Chalmers i förra veckan en konferens i digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Hur kommer industrin och samhället att hantera robotisering, utbildning och kompetensförsörjning för att möta den nya verkligheten var ämnen som togs upp under konferensen.

Ivica Crnkovic, värd för konferensen och professor I software engineering, beskriver digitaliseringen som vår tids största omvandlande krafter. Digitaliseringen kommer att ha en enorm påverkan på industrin genom skapandet av nya företagsmodeller och effektivare processer genom automation och robotisering.

Sara Mazur från Ericsson presenterade 5G som en av de främsta drivande krafterna bakom digitaliseringen. "5G - A game changer." 5G kommer att möjliggöra ett digitalt samhället där allt är uppkopplat genom avancerad trådlös kommunikation. Enligt Sara Mazur kommer 5G också möjliggöra plattformar med mer omfatta molnlösningar som kan hantera data snabbt och effektivt.

Vidare beskriver Jan Bosch, Professor i Software Engineering på Chalmers, effektiva mjukvaror som bränslet för digitaliseringen. ”Data is the new oil”. Därför kommer en stor och viktigaste utmaning i framtiden vara att utveckla programvaruteknik. Vi måste ha effektiva beslutsstödsystem som kan hantera den enorma mängden information. Mjukvaror som kan ta fram och utnyttja värdet i datan kommer vara helt central för utvecklingen. Jan Bosch menar att i framtiden kommer alla företag vara Mjukvaro - företag.

Vi fick även se bevis på de otroliga möjligheterna av dagens teknik. Professor och grundare av Norrköping Visualization Center, Anders Ynnerman, gav en presentation av modern visualiseringsteknik. Idag kan allt mer data hanteras visuellt vilket möjliggör bättre beslutsfattning och interaktion i till exempel stadsutveckling eller industri processer. Visuell teknik används också inom sjukvård genom avancerad kroppsscanning av sjukdomar och vid obduktion.

 

Den tekniska innovationen ger oss allt mer möjligheter inom industrin för automation och effektivitet.

Och förutsättning för den industriella digitaliseringen och smarta fabriker kommer vara ett smart underhåll som får allt att fungera. Utbildning och kompetensförsörjning kommer därför vara helt central i skapandet av ett Smart Maintenance. 


Den 21 till 22 mars 2017 går nordens största ytskyddskonferens av stapeln på Hotell 11 i Göteborg.  

Fokus ligger på skydd av metall och betong inom industri, infrastruktur, byggnader och anläggningar.
- Skador av denna karaktär uppgår till 200 miljarder årligen, säger Peter Olofsson, chefredaktör för Underhåll & Driftssäkerhet. Det är fyra gånger vår försvarsbudget, fyra och en halv gånger vad rättssystemet kostar och knappt fyra gånger vad statens budget för kommunikationer uppgår till, fortsätter han. 

2017 diskuteras ytskydd i förhållande till framväxten av digitaliseringen och framväxten av en smart industri. 

Sustainability Circles ordförande Anders Källström är moderator och kommer att inleda de båda dagarna med anföranden om digitaliseringen respektive om ett samhälle i förändring.


Kalendarium 2017

Utbildning

Smart Start

Smart Start är en utbildning  som syftar till att få fart på det konkreta arbetet för att skapa industriell hållbarhet. Genom utbildningen Smart Start hjälper vi till att identifiera och på sikt realisera den stora och outnyttjade potential som ryms inom begreppet Smart Industri.  Genom utbildningen Smart Start ger vi insikter om hur ett införande av en smart industri genom ett Smart Maintenance är nödvändigt för ert företags långsiktiga konkurrenskraft.

 

Utbildningen är på två dagar. Vi har den både som öppen och företagsförlagd kurs. 

Workshops/Nätverksaktiviteter

Arbetsgruppen Nyttan med UH

  • 7 april Södertälje - Värd Scania

 

Arbetsgruppen Att köpa UH

  • 27 april i Trollhättan - Värd Siemens Turbomachinery

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 10 maj, i Göteborg
  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube