Göteborg den 6 mars 2017

Hej ##firstname##!

 

Ni har väl inte missat att anmäla er till Nätverksgruppen Nyttan med Underhålls nästa träff?  

Den 7 april står Scania i Södertälje som värd för dagen. Underhållschef Jerry Johansson med kollegor kommer att presentera Scanias verksamhet och underhållsarbete. Vi kommer även att få en rundvandring genom Scanias anläggning och få se hur det fungerar i verkligheten. Dagen avslutas med en workshop kring aktuella frågor samt reflektion över vad som hänt sedan senaste träff.

Låter det spännande, anmäl dig genom att mejla Caroline Seleryd på Sustainability Circle.

Nyttan med Underhåll

Vi har en rad olika nätverksgrupper inom Sustaninability Cirlcle, Nyttan med Underhåll är en av dessa. Nyttan med underhåll  syftar till att benchmarka underhåll när det är som bäst. Nätverket arbetar med frågor kring hur vi kan optimera dagens underhållsverksamheter. ​

Vilka utmaningar arbetar underhållsverksamheter med just nu? Hur tänker och agerar de bästa? Hur får vi grunden på plats för att kunna införa ett Smart Maintenance? Är frågor som dyker upp när nätverksgruppen Nyttan med Underhåll träffas.


Datorns ögon: Bildigenkänning

Program som hjälper synskadade, säkerhetsfunktioner i bilar som upptäcker djur, till att automatiskt organisera omärkta fotosamlingar visar alla det otroliga fördelar med bildigenkänning.

Med bildigenkänning (image recognition) menar vi en dators förmågan att tolka en bild eller video. Att se kan verka enkelt för våra hjärnor. Vi behöver inte anstränga oss för att skilja på en tiger och en björn, läsa en skylt eller känna igen en människas ansikte. Men det är svåra problem att lösa med en dator.

Under de senaste åren har bildigenkänning gjort enorma framsteg. Tanken med bildigenkänning är att tekniken ska kunna automatisera uppgifter som det mänskliga synsystemet kan och inte kan göra. Idag används bildigenkänning av företag för att genomföra alla typer av funktioner, bland annat, som varningsförare för djur eller människor på vägen, precisera medicinska sjukdomar i röntgen och övervakningssystem. Även inom tillverknings industrin används bildigenkänning. Det kan vara till exempel vid kvalitetskontroll av produkter eller som robotars ögon när de behöver lyfta eller flytta en produkt.

Datorer kan lära sig att identifiera vad som finns i en bild snabbare än någonsin, men för att kunna göra det behövs det enorma mängder data. Tack vare utvecklingen av stora databaser och deep learning technologin (maskininlärning som liknar den mänskliga hjärnan) har även bildigenkänning kunnat bli mer exakt.

Nu finns gratis databaser som innehåller miljontals bilder som är taggade med sökord som beskriver vad som finns i bilden. ImageNet och Pascal VOC är två av det största databaserna.

Dessa öppna källor är alltså grunden till en dators bildigenkänning.  Eftersom det enda sättet för en dator att identifiera en katt i en bild, är att den redan har lärt sig hur katter ser ut, detta gör den genom att analysera miljontals bilder taggade med ordet "katt".

Nu avvänder allt ifrån Google, Facebook, Startups och Universitet dessa öppen bilddatabaser till sina interna system. Stora företag som Facebook har även fördelen att få tillgång till miljontals användares bilder. Dessa bilder används sedan av företaget för att utbilda den interna datan att bli ännu mer exakt när den försöker känna igen objekt i bilder eller videos.  

Cornell Tech Universitet i New York menar att en dator har övermänskliga egenskaper när det gäller syn. En dator kan till exempel se i mörker, genom väggar och över långa avstånd. Dessa egenskaper används bland annat till:

Värmekameror

Människor kan inte se värme eller gas. Människan saknar ögon som varnar för faror som bränder och gasläckor.

Röntgen

Röntgen, ultraljud, MRI och andra medicinska tester avslöjar vad som händer i våra kroppar. Genom att utveckla bildigenkänning kan vi möjliggöra snabbare och mer exakt detektering av sjukdomar.

Radar

Dagens bilar använder bildigenkänning för att se vad som finns framför dem. Bilar kan varna föraren att stoppa bilen om till exempel en människa eller ett rådjur korsar vägen.

Säkerhetskontroller

Vid framtida pass- och gränskontroller kan ansiktsigenkänning användas för att avläsa stressnivåer och nervositet.

Brottsutredning

Kameror skall i framtiden kunna avgöra och varna för ifall en person rånar, gör inbrott, eller någon annan kriminell aktivitet. 

Som med det mänskliga ögat är datorseende mer än bara att kunna se. En dator kräver även anslutning till stora bilddatabaser för att kunna göra korrekta bedömningar. Bildigenkänning gör att vi får säkrare bilar, smartare hem och förbättrar företags produktion. Två tredjedelar av den mänskliga hjärnan används för att bearbeta synen och det betyder att datorseende är en stor del av artificiell intelligens (AI), kanske till och med den största delen.


Kalendarium 2017

Utbildning

Smart Start

Smart Start är en utbildning  som syftar till att få fart på det konkreta arbetet för att skapa industriell hållbarhet. Genom utbildningen Smart Start hjälper vi till att identifiera och på sikt realisera den stora och outnyttjade potential som ryms inom begreppet Smart Industri.  Genom utbildningen Smart Start ger vi insikter om hur ett införande av en smart industri genom ett Smart Maintenance är nödvändigt för ert företags långsiktiga konkurrenskraft.

 

Utbildningen är på två dagar. Vi har den både som öppen och företagsförlagd kurs. 

Workshops/Nätverksaktiviteter

Arbetsgruppen Nyttan med UH

  • 7 april Södertälje - Värd Scania

 

Arbetsgruppen Att köpa UH

  • 27 april i Trollhättan - Värd Siemens Turbomachinery

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2017 har vi följande datum att se fram emot:

  • Sustainability Circle Meeting: 10 maj, i Göteborg
  • Sustainability Circle Meeting: 11 oktober, i Stockholm

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube