Workshop den 6 april - Nyckeltal kopplade till underhållsprocesser

Svenskt Underhåll bjuder in dig till en workshop där du får bekanta dig med de viktigaste nyckeltalen som är kopplade till underhållsprocesser.

Du får möjlighet att delta i en benchmarking som baseras på standarderna SS-EN 15341 - Nyckeltal för underhåll och SS-EN 13306 - Terminologi.

Under dagen kommer du att få bekanta dig med viktiga nyckeltal kopplade till underhåll och de ingående processerna, t.ex. driftsäkerhet, tillgänglighet, stopptider och underhållskostnader. Du som är med på workshopen får också möjlighet att köpa standarderna till medlemspris.


För mer information och program klicka här


Svenskt Underhåll, Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga

08-664 09 25 kansli@svuh.se  www.svenskt underhall.se

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.