Nyhetsbrev med senaste nytt om Studie- och yrkesvägledning. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Tremedia e-nytt

Datum 2017-02-10

Jobbkort - ÄNTLIGEN!

På Tremedia har vi de senaste åren fått många förfrågningar om vi inte kan göra en kortlek med uppdaterade yrkeskort.

Nu kan vi ÄNTLIGEN meddela att vi tagit fram en kortlek som vi kallar JOBBKORT och som innehåller 110 spelkort med fotografier på människor inom vitt skilda arbetsområden. På de flesta fotografierna utför personerna en för arbetet ”typisk” arbetsuppgift. Vissa kort innehåller symboler/verktyg eller annat som på ett tydligt sätt representerar arbetet. 

Genusmedveten studievägledning i ett mångkulturellt arbetsliv
Korten vill främja en genusmedveten studie- och yrkesvägledning och visa på ett mångkulturellt arbetsliv. Genom att visa personer i icke könsstereotypa yrkesroller vill korten utmana såväl den sökande som vägledarens föreställningar om arbete och utbildning med utgångspunkt i hur dessa styrs av såväl genus som ursprung.

Vem kan använda Jobbkort?
"Jobbkort" kan användas av vägledare vid individuella samtal, vid gruppsamtal och vid informationstillfällen i klassmiljö. Korten är tänkta att användas i t.ex. en vägledningssituation och målet är att de ska inspirera och ge exempel på det stora utbudet som finns på arbetsmarknaden.

Korten kan även användas för att väcka frågor om vad vissa yrken innebär och skapa diskussion kring yrken och arbetsmarknad. Även mentorer kan med fördel använda korten vid utvecklingssamtal när det gäller att inspirera elever och prata om framtiden. Kortleken kan även användas av andra i olika sammanhang där man kan behöva verktyg för att öppna upp samtal och skapa diskussion kring framtid och arbetsliv.

Ett kort kan visa på flera yrken
Ett kort ska kunna representera flera olika yrken. Exempelvis kan ett av korten föreställa någon som arbetar med något inom vården och detta kort kan då representera en mängd olika yrken som t.ex. sjuksköterska, läkare, undersköterska eller personal inom hemtjänsten. Jobbkorten täcker de vanligast förekommande yrkeskategorierna men även andra yrken som är intressanta, speciella eller populära. 

Joker i leken
Kortleken innehåller även två "jokrar" med frågetecken. Dessa kan representera yrken som ännu inte finns men som kommar att finnas i framtiden eller speciella yrken som den vägledningssökande tycker saknas i kortleken.

Leverans vecka 13
Kortleken är just nu på produktion och den kommer att levereras senast vecka 13.

Antal kort: 110 st
Storlek på kort: 63x88 mm
Förpackning: Spellåda med lock och två fack
Material: Spelkort med lackad fram och baksida

Pris: 545 kr/st (exkl. moms och frakt)

Mejla din beställning till order@tremedia.se

Här ser du ett urval ur kortleken JOBBKORT:


Var finns jobben? Ny rapport från Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har presenterat en ny rapport om framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Den visar en fortsatt stark tillväxt av jobb inom många yrken under 2017.

Listan över yrkesområden som är, och kommer att vara, heta på arbetsmarknaden i år toppas av pedagogiskt arbete, bygg- och anläggning, tekniskt och naturvetenskapligt arbete, data/IT och hälso- och sjukvård. Det är yrken som vanligtvis kräver en gymnasieutbildning eller högre utbildning.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats

Ladda ner prognosen "Var finns jobben"

Ladda ner Arbetsförmedlingens PowerPoint-presentation "Var finns jobben"

Ladda ner Arbetsförmedlingens "Yrkesprognoser med bristindex" som excell-fil

BRIST PÅ ARBETSKRAFT OCH LÄTT ATT FÅ JOBB

Exempel inom yrken på högskolenivå:
- Försskollärare 
- Sjuksköterskor, både specialistsjuksköterskor och grundutbildade
- Speciallärare och specialpedagoger
- Grundskollärare och lärare i yrkesämnen
- Civilingenjörer och ingenjörer inom bygg och anläggning samt elektronik
- Socialsekreterare
- Läkare
- Mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter
- Psykologer 

Exempel på yrken inom övriga utbildningsnivåer:
- Kockar och kallskänkor
- VVS-montörer
- Byggnads- och ventilationsplåtslagare
- Installations- och serviceelektriker
- Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende
- Träarbetare, snickare och andra byggnadsmedarbteare som målare, murare
- Motorfordonsmekaniker 
- Lasbilsförare
- Medicinska sekreterare, vårdadministratörer 

ÖVERSKOTT PÅ ARBETSKRAFT OCH SVÅRT ATT FÅ JOBB

Exempel på yrken på högskolenivå:
- Journalister och fotografer
- Musiker, sångare och kompositörer
- Grafisk formgivare
- Finansanalytiker, investeringsrådgivare och banktjänsteman

Exempel på yrken inom övriga utbildningsnivåer:
- Kassapersonal och butikssäljare
- Vaktmästare
- Kontorsassistenter, receptionister och sekreterare
- Telefonister


"Redo för Jobb" - praktikplatser på LinkedIn

Nackademin och LinkedIn har lanserat en ny plattform som ska göra det enklare för arbetsgivare och studenter att hitta varandra. Plattformen, som heter Redo för Jobb, ger möjligheten för arbetsgivare att enkelt lägga upp praktikplatser på LinkedIn.

Framförallt riktar sig initiativet till arbetsgivare som söker studenter med yrkeshögskolebakgrund. Det är första gången LinkedIn samarbetar med en svensk yrkeshögskola för att förbättra jobbmatchningen mellan arbetsgivare och studenter. 

Läs mer på Svenskt Näringsliv


Analys: Kompetensförsörjningsbehov till år 2040

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar i gemensamt uppdrag att utifrån existerande analyser och dataunderlag ta fram en sammanvägd bild av hur kompetensförsörjningsbehoven inom olika utbildnings- och yrkeskategorier kan förutses utvecklas till år 2040. Utgångspunkten för genomförandet har varit ett underlag som tagits fram till Långtidsutredningen 2015, Demografins regionala utmaningar (SOU 2015:101). Samråd har vid två tillfällen skett med Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, SCB, Socialstyrelsen samt Universitetskanslersämbetet.

Uppdraget har varit att försöka ge en sammanvägd och generell bild av kompetensförsörjningsbehoven på nationell och regional nivå. I uppdraget har det även ingått att göra vissa fördjupade analyser avseende industrins kompetensförsörjningsbehov och hur vår bild av kompetensförsörjningsbehoven 2040 kommer att förändras med nya migrationsantaganden.

Ladda ner dokumentet ”Framskrivning och analys av kompetensförsörjningsbehov till 2040 Redovisning av regeringsuppdrag om framtagande av kunskapsunderlag om kompetensförsörjningsbehov”

Ladda ner hela Långtidsutredningen 2015, Demografins regionala utmaningar (SOU 2015:101)


SKOLA & ARBETSLIV - Samlade idéer från Sörmland

Skolverket erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen och landets regioner och län under 2014-2018 en processutbildning på temat skola-arbetsliv som handlar om hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen som hela skolans ansvar. 

I Sörmland har utbildningen pågått under hösten 2016 med 130 deltagare från olika skolor i Sörmland. Under utbildningen har lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare utvecklat undervisningsupplägg alternativt utvecklat en röd tråd genom skolans alla år för området och tagit del av olika verktyg och material att använda i olika åldrar och ämnen. Detta med utgångspunkt i LGR 11,GY 11 samt allmänna råd för studie- och yrkesvägledning. 

I ett häfte har man inom projektet sammanställt det man kommit fram till och lärt sig. På så sätt vill man dela med sig och inspirera andra.

Ladda ner häftet ”SKOLA & ARBETSLIV Studie- och yrkesvägledning i undervisningen — Samlade idéer från Sörmland”


Många med kort utbildning är långtidsarbetslösa

Rapport: Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper

Svensk arbetsmarknad är stark. Fler är sysselsatta och arbetslösheten sjunker. Men gruppen långtidsarbetslösa minskar inte.

Antalet arbetslösa som saknar gymnasieutbildning – eller inte ens har klarat grundskola – har ökat mycket kraftigt och uppgår idag till 120 000 personer, vilket är 40 000 fler än 2006. I rapporten Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper analyserar Arbetsförmedlingen hur denna utveckling ska brytas.

Ladda ner rapporten

Läs mer om rapporten


"Vägledarens val" av Leif Andergren

I boken "Vägledarens val" går Leif Andergren djupare in i ämnet och tar med ett nytt grepp sig an frågan ”Vad händer i vägledaren under vägledningsprocessen?”.

Genom att använda sig av beskrivande samtal/dialoger mellan sig själv och fingerade sökande vill Leif på ett tydligt sätt peka på vad som händer i vägledarens ”svarta låda” och vad som de facto händer i en vägledningssituation. 

Genom dialogerna vill Leif ge läsaren svar på frågor som tidigare varit obesvarade: Hur går vägledning till? Varför gör vägledaren det den gör? Kan jag ge en hemuppgift till en vuxen person? På vilket sätt kan den sökandes situation bli mest tydlig? Hur hittar den sökande sin egenkraft?

 

Beställ idag – leverans inom en vecka

Format: 169x239 mm (G5)
Språk: Svenska
Antal sidor: 256
ISBN: 978-91-981878-4-7
Pris (exkl. moms och frakt): 445 kr/ex

Mejla din beställning till order@tremedia.se

 

BESKRIVNING AV BOKEN

I samtalen är dessa personer sökande:
• Samir (34 år) är asylsökande som är nyanländ från en krigszon. 
• Thomas (22 år) har suttit hemma framför datorn i mer än tre år. 
• Amina (15 år) är grundskoleelev. 
• Maria (43 år) har just blivit uppsagd från arbetet.
• Pontus (17 år) har Aspergerdiagnos.
• Ahmet (15 år) är ensamkommande flyktingbarn.
• Johanna (25 år) har en lång period av drogmissbruk bakom sig.
• Emma (33 år) upplever sig begränsad av sin sociala situation.

Så här ser samtalen/dialogerna ut
Samtliga samtal följer Leifs egen Etappmodell som även bekrivs i ett eget inledningskapitel. I samtalen agerar Leif vägledare inom olika verksamheter och möter vägledningssökande i ett introduktionssamtal. Han har varierande förhandsinformation om de sökande och genomför introduktionssamtal med samtliga. Utifrån introduktionssamtalet bestämmer han sedan hur den fortsatta individuella vägledningsprocessen bör se ut för var och en. 

Vid varje samtal presenteras tänkbara aktiviteter som rimligen (enligt Leifs uppfattning) skulle kunna genomföras vid varje givet tillfälle i 
den individuella vägledningsprocessen. Dessa 
aktiviteter baserar Leif på teorier och metoder som han nämner och 
ibland redovisar övergripande. Av de tänkbara aktiviteterna 
argumenterar Leif för de som han väljer att genomföra.

Han fortsätter sedan på samma sätt genom hela vägledningsprocessen. För någon 
av de sökande följer vi hela vägledningsprocessen och för övriga 
valda delar.

Analyserande avsnitt – Vägledarens val
Varvat med samtalen kommer insprängda avsnitt kallade ”Vägledarens val”. Här reflekterar Leif över de val han själv som vägledare gjort i den just beskrivna dialogen och berättar också varför han valt som han har gjort. Han pekar även på andra alternativa val samt analyserar fördelar och nackdelar med dessa.

Vägledaren gör skillnad
Leif är av uppfattningen att vem du är som vägledare är en viktigt faktor i själva vägledningsprocessen. Att bli medveten om dig själv som vägledare och dina val gör att du bättre kan använda dig själv som redskap i själva vägledningsprocessen och att detta i sin tur kan göra positiv skillnad. 

Detta sätt att diskutera vägledning ger dig som läsare möjligheten att reflektera över hur du själv skulle göra i motsvarande situation. Ur din egen reflektion föds ditt eget lärande. Ur detta föds din egen praktiska yrkesteori. Roligare, nya sätt att tänka, vitaliserande, tydliggörande av yrkesrollen…

Boken är ingen manual eller lathund. Förhoppningen är att din läsning av boken och dina reflektioner utifrån detta ger dig möjligheten att bli en ännu bättre vägledare.


Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2017

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.