Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 1/2017

Sista dagen för ansökan om produktivitetspengen på gris är den 28 februari!

Nu är det dags! Mellan den 1 januari och den 28 februari 2017 kan du ansöka om produktivitetspengen! Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut per smågris till besättningar som producerar över 25,5 smågrisar per sugga och år.

Tillägget är 5 kr för besättningar som har en produktivitet mellan 25,5 – 28,0 grisar per årssugga och 10 kr för besättningar som har en produktivitet på över 28,1 och däröver smågrisar per sugga och år. Tillägget betalas ut för alla grisar som har producerats under ett kalenderår t.o.m. 2017. Uppgiften om producerade grisar hämtas från PigWin/WinPig.

Läs mer här!

Köttrasprövningens auktion den 31 mars

Fredagen den 31 mars äger årets auktion rum av köttrastjurar från individprövningsstationen på Gunnarp i Hörby. Stallet är öppet för besökare från kl.10:00 och själva auktionen startar kl:13:00. Stallet är även öppet dagen innan, torsdagen den 30 mars mellan 15:00-18:00 för besökare. Slutvägning för grupp 1 äger rum 13-15 feb och för grupp 2 27 feb-1 mars. Information om tjurarna och auktionen läggas ut löpande på www.kottrasprovningen.se

Uppföljning av seminverksamheten

Svenska Köttföretagens seminstationer har referensbesättningar som årligen följs upp beträffande suggors dräktighetsresultat genom semin. Besättningarna använder WinPig/PigWin för produktionsuppföljning.

Besättningarna är spridda över landet och får hem semin varje till var tredje vecka. Alla våra leveranssätt är representerade.

Senaste uppföljningsperioden är mellan oktober 2015 och september 2016. Totalt ingår 14928 semineringar. Jämfört med det nationella medeltalet för Sverige 2015 så ligger medeltalet för referensbesättningarna över medeltalet för både dräktighetsprocent och totalfödda.

Statistikdatabas över svensk köttproduktion

Behöver du uppdaterad information, statistik och PPT bilder över svensk köttproduktion så hittar du den här. Svenska Köttföretagen har i samarbete med LRF och Jordbruksverket tagit fram en statistikdatabas som uppdateras varje vecka!

Klicka här för att ladda ner den sammanställda PowerPoint presentationen 

Sverige har uppnått den högsta Scrapiestatusen

Efter många års dedikerat arbete med smittskydd och god djurhållning kan vi nu visa att svenska får är fria från Scrapie och vi har därmed uppnått den högsta Scrapiestatusen. Det är nu möjligt för oss att exportera både levande får och frusen sperma för semin. I och med detta ändras nivåerna för hur många djur som behöver provtas av myndigheterna. 

I och med att kontrollprogrammet har nått sitt mål och Sverige uppnått scrapiestatusen "försumbar risk” behöver färre kadaver provtas än tidigare. Därför kommer de statliga subventionerna för kadaverhämtning och provtagning att minska. Den enskilde fårägaren kommer att själv få betala större delar än tidigare av kostnaderna för kadaverhanteringen på samma sätt som innan programmet startade. Från och med 2017 innebär programmet att Jordbruksverket ska provta 1500 får och alla getter som skickas till destruktion.

Läs mer här på Jordbruksverkets hemsida!

Boka in Grisföretagardagen den 22 november 2017 på ELMIA!

Flera hundra grisföretagare och andra aktiva i grisbranschen samlas onsdag den 22 november 2017 på ELMIA kongresshall i Jönköping för att delta i den för 7:e i ordningen återkommande Grisföretagardagen.

Temat för dagen är ”Nu bygger vi för framtiden!”. Upplägget i stort är en gemensam inspirationsföreläsning om hur branschens olika representanter bidrar till att bygga en för framtiden hållbar svensk grisproduktion och ett avslutande föredrag av en inspirationsföreläsare, för hela auditoriet. Däremellan tre pass med fyra parallella seminarier med olika teman. En utställning pågår under hela dagen med ca 25 deltagande företag. Svenskt Kött har engagerat en kock från kocklandslaget för att komponera och laga välkomstsmörgåsen samt lunchen.

Grisföretagardagens syfte är att inspirera och förmedla kunskap samt möjliggöra möten och samtal, som ytterst bidrar till att stärka svensk grisproduktions lönsamhet och konkurrenskraft och arrangeras av Gård & Djurhälsan och medarrangörerna Sveriges Grisföretagare, Svenskt Kött, LRF Kött och Svenska Köttföretagen.

Fårstämman 2017

Fåravelsförbundets 100-års jubileum går av stapeln den 20-21 maj 2017 på Selma Spa i Sunne! Hans Agné, VD vid Svenska Köttföretagen kommer att prata om kvalitet, priser och marknadsföring av lammkött! Kom och träffa oss och prata Handlingsplan Lamm!

För mer information och anmälan - klicka här!

Försäljningsstatistik

Seminförsäljningen 

Seminförsäljningen ökade med +0,3% 2016 jämfört med 2015, varav  försäljningen av brukssemin ökade med +0,2% och försäljningen av vit semin ökade med +0,9%.

Försäljningen av semin i januari ökade med 8,2%, brukssemin med 8,5% och vit semin ökade med 5,2%. Ökningen beror till viss del på att statistiken är baserad på månadsförsäljning och att det i januari infallit fler av de stora försäljningsdagarna (sön, mån, tor) än en normal månad. Det rullande medeltalet (feb16-jan17) ligger på en ökning på 0,9%.

 

Livdjursförsäljningen

Livdjursförsäljningen för 2016 ökade med 7,0% jämfört med 2015.

Försäljningen av kategorin dräktiga fortsatte att minska under 2016 medan försäljningen av obetäckta och till viss del ämne ökade. 2017 startade med en ökning av livddjursförsäljningen med 13,1% i januari. Försäljningen av obetäckta och ämne ökade, medan försäljningen av dräktiga minskade. Det rullande medeltalet (feb16-jan17) ligger på en ökning på 7,9%.

Nu är det Kött från Sverige som gäller

Märket Kött från Sverige är den nya ursprungsmärkningen för svenskproducerat kött och charkuterier. Det tar över från märkningen Svenskt kött den 1 januari 2017. Kött från Sverige används både på helt kött och charkuterier, som korv med exempelvis nöt, gris, lamm, får, ren, älg, vildsvin och hjort, om varan uppfyller kriterierna.

Märkningens fem kriterier

  • Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige
  • Odling har skett i Sverige
  • All förädling samt packning har gjorts i Sverige
  • Kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara är alltid 100 % svenskt, även i sammansatta produkter som korv eller leverpastej.
  • I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt, som korv, leverpastej

Här kan du läsa med om den nya märkningen!

Bucht berömde handlingsplanerna för gris, nöt och lamm!

Under onsdagen den 18 januari presenterades en mycket positiv lägesrapport av de nationella Handlingsplanerna för Gris, Nöt, Lamm och Mjölk på Näringslivets Hus i Stockholm av Theres Strand och Johanna Bengtsson, Svenska Köttföretagen samt Ingvar Eriksson, Gård & Djurhälsan.

Över 50 % av de 36 åtgärderna som ska genomföras inom Handlingsplan Gris är genomförda och resultatet av det ser vi tydligt inom den svenska grisproduktionen som har en stark medvind. Handlingsplanernas mål och syfte är att öka produktionen av gris-, nöt- och lammkött i Sverige och ska vara genomförda den 31 december 2018. Av Handlingsplan Lamms 81 åtgärder är ca 25 % genomförda och av Handlingsplan Nöts 82 åtgärder är även där 25 % genomförda.

Här kan du läsa mer om handlingsplanerna och ladda ner presentationerna som gavs!

TN70 höjer produktionen på gårdarna!

Våra TN70 gyltor har visat sig ha mycket goda produktionsegenskaper och fortsätter att höja produktionen på gårdarna.

Andelen TN70 ökar hos våra livdjursproducenter och vi har nu möjlighet att ta in nya kunder på kategorierna ämne, 5½ månaders och betäckningsfärdiga. Vid inköp av yngre kategorier har du som köpare goda förutsättningar att slussa in djuren i din egen besättning. Det finns då bra möjligheter att forma och immunisera djuren så att de passar in i din besättning.

Vi har utrymme både för kunder som kontinuerligt vill köpa in sin rekrytering men det finns även möjlighet att stödköpa gyltor till utvalda sugg-grupper.

För inköp av dräktiga gyltor finns ett begränsat antal till förmedling.

Kontakta livdjursförmedlingen på: 010-130 89 20 eller på livdjur@kottforetagen.se

15% rabatt på utvalda varor i webbshopen!

Under februari månad har vi 15% rabatt på hela vårt sortiment av sprutor och kanyler. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop kottforetagen.se/webbshop

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

Under mars månad har vi 15% rabatt på hela vårt sortiment av engångshandskar. Lägg din beställning via ordermottagningen eller vår webbshop kottforetagen.se/webbshop

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

kottforetagen.se

www.kottforetagen.se Sveriges mest kompletta hemsida för dig som är intresserad av köttproduktion! Här hittar du samlade nyheter från hela branschen. Du kan också läsa mer om våra verksamhets-områden, våra prislistor och hur du beställer från oss.

USDA:s Marmoreringskort finns nu i webbshopen

I Sverige finns det ett nationellt system för klassificering av köttets grad av marmorering som gör det möjligt att skilja ut nötkött av olika kvaliteter. I Sverige har vi, liksom Canada och Australien, valt att utgå från den amerikanska USDA-skalan som innehåller nio olika klasser. Du kan beställa korten här.

Svenska Köttföretagen i media

Här är ett axplock där Svenska Köttföretagen har figurerat i media sen förra nyhetsbrevet!

Lägesrapportering från de nationella Handlingsplanerna - Lantbruksnytt 170120

Hälften av grisåtgärderna klara - ATL 170119

Svenska Köttföretagen erbjuder världsledande genetik och kunskap - KLS Ugglarps tidning dec 2016

Så blev de en av Värmlands bästa grisproducenter - KLS Ugglarps tidning dec 2016

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . fax 0500-48 33 70 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.