Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev - Svenska Skolföreningen
Nyhetsbrev - Svenska Skolföreningen Nyhetsbrev - Nr 5: Skolåret 2016/2017

Kära familjer,

Nu är sportloven i full gång men vi vill ändå passa på att puffa lite för kommande roligheter.

Våren bjuder på många inspirerande aktiviteter för våra elever, då vi gör ytterligare en gemensam satsning på läsning. Under 14 sammanhängande dagar satsar vi på att eleverna läser så mycket som möjligt och ställer upp i "läsutmaningen" tillsammans med 36 andra svenska utlandsskolor- och skolföreningar. Dessutom kör vi under dessa veckor även en läskväll, där vi bjuder in till gemensam läsning i Svenska kyrkans församlingshem på Kurvenstrasse. Mer om våra olika lässatsningar längre ner i detta nyhetsbrev.

Vi vill även påminna om att det börjar bli dags att anmäla sig till svenskundervisningen inför nästa läsår. Ny anmälan gäller endast för nya elever, samt elever som idag läser i åk 1 och ämnar att byta ort till nästa läsår och elever som idag läser åk 5 samt äldre elever som går över till distansundervisning och handledning. Ämnar man sluta i undervisningen måste en avanmälan göras. I undantagsfall kan elever som idag läser åk 5 välja att stanna i sin befintliga grupp enligt överenskommelse. Mer om anmälan sist i detta brev.

Ha ett skönt och aktivt sportlov!

Hälsningar 
Carina Bråkenhielm


Läsutmaningen

Under perioden 10/3 - 23/3 läser eleverna så mycket skönlitteratur de orkar på svenska och lärarna genomför lästrategilektioner. Eleverna fyller i sin läsning på läskort, som delas ut senast v. 10 och ska lämnas tillbaka v. 13.

Läsutmaningen är en tävling mellan hela 36 svenska utlandsskolor och skolföreningar runt om i världen. Eleven ska redovisa hur många minuter den har läst per dag, det handlar alltså inte om antal böcker utan om tiden man lägger ner på läsning. Er uppgift som förälder är att ge ert barn extra ro och tid under två veckor för läsning samt vara behjälplig med böcker och läskort. Individuella priser i form av bokpresentkort delas ut till de elever som läst mest och bokpaket till de skolor som vinner utmaningen. Dessutom lottas iPads ut bland deltagande skolor.

Mer information om läsutmaningen lämnas av er lärare.

Läs mer om läsutmaningen>> (pdf-fil)

Svenska barnboksakademin har samlat 17 skäl till barnboken och de finns samlade här >


Läskväll fredagen den 17 mars

Var: Svenska kyrkans församlingshem på Kurvenstrasse
Tid: 18-22
Inbjudan >> (pdf-fil)

Skolföreningen bjuder in till en Läskväll för alla elever från åk 1-9 Elever med följeslagare/stödperson är välkomna att komma och läsa tillsammans. Eleverna tar med sig en egen och/eller lånad bok på svenska och har även möjlighet att låna böcker ifall de läst klart sin bok. Man behöver inte delta under hela kvällen, utan man kan komma när det passar och stanna så länge man har möjlighet. Även följeslagaren bör ta med sig en fysisk bok att läsa. Det kan endera vara en högläsningsbok för barn eller en bok för egen läsning. Läsande förebilder är viktiga. Märk att kvällen inte är en lärarledd aktivitet!

Om man vill, kan man även ta med en bok till ett bokbytarbord, där de som lämnat en bok kan byta till sig en annan. På församlingshemmet kommer ett rum vara tillägnat bokutlåning och bokbyte samt högläsning och ett annat rum tillägnat tyst läsning. Någon gång i mitten kommer det att bjudas på kvällsfika, i form av te och smörgåsar, som föräldrar bidrar med.

Kom ihåg att ta med din bok från Svenska Skolföreningen och läskortet. För att få det extra mysigt får du gärna ta med läslampa/ficklampa, kudde, filt, liggunderlag, tofflor och ett gott humör. 

Vi hoppas så många som möjligt tar tillfället i akt att få låna nya böcker och få en lång, mysig läskväll tillsammans.
Vid eventuella frågor, vänligen hör av er till er lärare.

Intresseanmälan
Har vi fått in minst 10 anmälningar kommer läskvällen att genomföras. Ni anmäler ert intresse senast samt om ni kan bidra med något via vår doodle >> senast den 3 mars.


Anmälan/avanmälan 2017/2018

Anmälan/avanmälan till gruppundervisning i kompletterande svenska eller handledning av distansundervisning!

Vi vill även påminna om att det börjar bli dags att anmäla sig till svenskundervisningen inför nästa läsår. Ny anmälan gäller endast för nya elever, samt elever som idag läser i åk 1 och ämnar att byta ort till nästa läsår och elever som idag läser åk 5 samt äldre elever som går över till distansundervisning och handledning. Ämnar man sluta i undervisningen måste en avanmälan göras. I undantagsfall kan elever som idag läser åk 5 välja att stanna i sin befintliga grupp enligt överenskommelse .

Från och med årskurs 6 och uppåt erbjuder vi olika undervisningsalternativ. Information i det ämnet kan ni läsa mer om i denna presentation från 8 mars, 2016 >>

Har ni eventuella frågor som rör anmälan, vänligen hör av er till:

Josefine Billquist
E-post: info@svenskaskolforeningen.ch

Gruppundervisning i kompletterande svenska (KS)

Svenska Skolföreningen välkomnar elever från åk 1-9 samt Tisusförberedande kurs (gymnasienivå) till gruppundervisning i kompletterande svenska.

Undervisningen sker normalt i grupp om minst 7 och max ca.12 elever i olika orter runtom Zürich. I den mån det går, strävar vi efter att bilda grupper om 2 årskurser för att kunna erbjuda så homogena klasser som möjligt. Undantag: årskurs 1 samt Tisus som undervisas separat.

 Anmälan till:

  • Kompletterande svenska åk 2-5
    Elever som idag, redan läser kompletterande svenska åk 2-5, behöver inte anmäla sig på nytt om de avser att fortsätta på samma ort och tid.
    Länk till anmälningsblankett >>
  • Kompletterande svenska åk 6-9
    Elever som idag, redan läser kompletterande svenska åk 6-9, behöver inte anmäla sig på nytt om de avser att fortsätta på samma ort och tid.
    Länk till anmälningsblankett >>

Anmälan till handledning, distansundervisning i svenska via Sofia/Hermods Distansgymnasium

Från och med årskurs 6 finns möjlighet att växla från gruppundervisning i kompletterande svenska till Sofia Distans (åk 6-9) och därefter Hermods Distansgymnasium (Svenska 1, 2, 3). För dessa elever erbjuder Skolföreningen så kallad handledning. Det innebär att föreningens lärare fungerar som handledare och hjälper eleven att planera arbetet och nå de mål som kurserna i Sverige kräver. Handledningen är inget krav från distansskolan i Sverige men underlättar inlärningen.

Distansskolorna i Sverige ansvarar för betygsättningen vilken genomförs from åk 6. Undervisningen följer den svenska kursplanen i svenska. Handledningen sker i betydligt mindre grupper än i de yngre årskurserna och tid och plats görs upp med handledaren.

Avanmälan

Elever som har för avsikt att sluta undervisningen inför ett kommande läsår måste göra en avanmälan. Denna görs av vårdnadshavaren senast 15 april via avanmälningsblanketten. Ej inkommen avanmälan leder till en faktura för den undervisning som eleven skulle ha deltagit i.
Länk till avanmälningsblankett>>


Kalendarium


Ideell verksamhet

Glöm inte att vi är är en ideell förening med syfte att hjälpa svenska barn utomlands att vidmakthålla och vidareutveckla sitt hemspråk. Idag är vi 8 frivilliga personer som sitter med i styrelsen och 8 anställda lärare.  

För att vi ska kunna möta de krav som ställs på föreningen samt för att kunna bedriva verksamheten på ett professionellt sätt, behöver vi intresserade och engagerade medlemmar.

Hör av dig redan idag - vi behöver din hjälp! 

Vi söker: 
styrelse
Ordförande
Marknadsansvarig
Webbansvarig

Programansvarig önskar:
Hjälp till Programgrupp

Läs mer >>Svenska Skolföreningen - Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


www.svenskaskolforeningen.ch
info@svenskaskolforeningen.ch

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Svenska Skolföreningen.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.