Nya BAS 2017 | Brexit och Trump | Städa det juridiska språket | Misstron mot medierna

New BAS 2017 | Brexit and Trump | Lighten up Legal Language | Distrust of Media

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Welcome | Välkommen

EN: ... to this newsletter on corporate economy news from Peter Berg, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


New BAS Chart of Account / Nya BAS 2017

EN: Last week the new BAS Chart of Accounts was released, BAS 2017. So what’s new? Find the answers right here!

SW: För en vecka sedan kom årets upplaga av Bokföringsboken och Bokslutsboken. Innehållet är uppdaterat för att stödja den senaste utvecklingen inom redovisningen. Så vad är nytt? Här får du en översikt över förändringarna.

To the Post  |  Till inlägget


Brexit and Trump / Företagarna om Brexit och Trump

EN: The Swedish Federation of Business Owners (Företagarna) arranged a perspective widening breakfast meeting on the topic Brexit and Trump – What happens Now? on January 26, 2017 in Stockholm.

  • Picture above: Daniel Wiberg, Chief Economist at Företagarna
  • Picture below: Karin Enström (M), Member of the Swedish Parliament and Deputy Chair of Committee of Foreign Affairs

SW: Företagarna arrangerade ett perspektivgivande frukostmöte på temat Brexit och Trump – vad händer nu? den 26 januari 2017 i Stockholm. 

  • Bild ovan: Daniel Wiberg, Chefsekonom hos Företagarna
  • Bild nedan: Karin Enström (M), Riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens utrikesutskott

To the Post  |  Till inlägget


Lighten Up the Legal Language / Språkkonsulterna städar det juridiska språket

EN: Språkkonsulterna (The Language Consultants) offered a stimulating breakfast seminar on January 25, 2017 in Stockholm, on a three step approach to explain legal content and make it understandable for non-lawyers.

SW: Språkkonsulterna bjöd på ett stimulerande frukostseminarium den 25 januari 2017 i Stockholm, om en trestegsmetod för att förklara innehållet i en juridisk text på ett förståeligt sätt för icke-jurister.

To the Post  |  Till inlägget


PK on Distrust of Media / PK och misstron mot medierna

EN: The Swedish Publicist Club (Publicistklubben, PK) arranged an interesting evening debate on January 23, 2017 in Stockholm on the subject The Distrust of Media - Do we have ourselves to blame?

SW: Publicistklubben (PK) arrangerade en välbesökt debattkväll den 23 januari 2017 i Kulturhuset i Stockholm på temat Misstron mot medierna - har vi oss själva att skylla?

To the Post  |  Till inlägget


Newsletter Launch / Premiär för nyhetsbrevet

Nyhetsbrev

EN: January 24, 2017 my first newsletter was distributed. I received many encouraging comments so this will continue!

SW: Den 24 januari 2017 sändes mitt första nyhetsbrev ut. Jag fick många uppmuntrande kommentarer så jag fortsätter!

To the Post  |  Till inlägget


Index 2015-2016

EN: All the first 100 posts from start, assorted by topics to help you find the gems. See which posts qualified to the Top 10!

SW: Alla de första 100 inläggen sedan starten, sorterade under ämnen för att hjälpa dig hitta pärlorna. Se vilka inlägg som kvalade in på Top 10!

To the post | Till inlägget


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

  • Resultat- och inkomstplanering - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Performance and Income Planning), Wolters Kluwer 2015
  • Fastigheter - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Real Estates), Wolters Kluwer 2016

Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.wordpress.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You're receiving this newsletter because you're a subscriber or we've had contact. Should you whish to cancel your subscription please click hereSW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Skulle du vilja avsluta din prenumeration klicka här. 

EN: I hope you like the newsletter and send it to a colleague and friend, thank you! Any new subscriber just click on the link "Subscribe" below and fill in the e-mail address, first name and last name. SW: Jag hoppas du tycker om nyhetsbrevet och vidarebefordar det till en kollega och vän tack!