Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren

Det nya året rullar på i full fart, och det gör även projektet Utveckling från dag ett. Vi har bland annat hunnit delta på en konferens i Malmö och flyttat in i nya lokaler i Laxå.

Vi gör inte skillnad. Det gör skillnad.
www.sv.se/utvecklingfrandagett


– Laxå –

Hallå där Jeanette & Jessica!

Nya lokaler i Laxå

I projektet utvecklar vi en samordningsmodell i syfte att skapa en helhetssyn på asylprocessen och förkorta etableringstiden för individen.

I slutet av 2016 inledde vi ett samarbete med Jessica Vidberg, enhetschef på Integrations- & arbetsmarknadsenheten och Maud Pettersson, integrations-samordnare på Laxå kommun, för att prova och utvärdera modellen i kommunen.

Tidigare i veckan besökte Jeanette Ohlsson, projektledare, Jessica Vidberg i Laxå.

– Det här är ett otroligt intressant projekt, både ur individens perspektiv men också för oss i kommunen. Det behövs mycket samordning i integrationsfrågan, nation-
ellt, regionalt och lokalt. Detta är ett viktigt arbete som Laxå kommun ser fram emot att vara delaktiga i och som ligger i linje med våra ordinarie arbetsmetoder och politiska mål, säger Jessica .

I januari 2017 flyttade Studie-förbundet Vuxenskolan Örebro län in i Bergfästet, en gammal biograf och danslokal, i Laxå.

Bergfästet rymmer stora och fina salar som redan används flitigt. Projektet kommer att bedriva sina studiecirklar i de nya lokal-
erna. Vi är redan i full gång med med våra cirklar i svenska och samhällskunskap för asylsökande.

I samarbete med Laxå kommun har vi skapat förutsättningar för kvinnorna som har små barn att delta i studiecirklarna genom att vi har tillsatt en resurs för barnen, säger Jeanette Ohlsson, projektledare Utveckling från dag ett.

 

 

 


Konferens om validering av nyanlända unga

I slutet av januari åkte tre av oss som jobbar i projektet till Malmö för en konferens om validering av nyanlända unga. Konferensen anordnades av Studieförbunden.

Göran Hellmalm från Studieförbunden inledde konferensen med att prata om vikten av validering.

– Validering är ett sätt för studieförbunden att bidra till samhället genom att stärka och synliggöra de som exempelvis inte gått/klarat av den ordinarie skolgången. Det handlar om att synliggöra individens kompetenser som finns genom icke-formellt lärande, säger Göran Hellmalm.

Utveckling från dag ett var med som en programpunkt och vi fick möjlighet att presentera projektet. Detta var uppskattat och många var intresserade av hur vi arbetar, och hur vi till exempel hanterar språksvårigheter i kartläggningsverktyget Atlas.

– Stort tack för att ni kom till konferensen och berättade om ert inspirerande projekt! //Göran Hellmalm


Ändringsansökan beviljad

I vårt arbete möter vi många personer med låg eller ingen studievana, analfabeter och praktiker som har svårt att ta till sig svenska språkkunskaper genom tradition-
ella undervisningsformer. Genom folkbild-
ningspedagogiken når vi fram till de med viss studievana, men det krävs fler fördjupade insatser för att nå de med låg eller ingen studievana.

Vi anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för att även den gruppen ska kunna lära sig svenska och få en förkortad etableringstid. Detta bidrog till att vi gjorde en ändringsansökan med förslag till åtgärder. I slutet av december fick vi besked om att ändringsansökan godkänts.

Tack vare våra nya förutsättningar har vi tillsatt en ny tjänst, med start 1 januari 2017. Den nya tjänsten ansvarar för att utveckla och använda olika metoder för att personer med låg eller ingen studievana, analfabeter och praktiker ska få lättare att lära sig svenska.

I arbetet ingår kontakt med länets ideella organisationer för att erbjuda minst 100 personer möjlighet att utöva praktisk svenska i samarbete med exempelvis föreningsliv, baserat på individens tidigare erfarenheter och intressen.


Utveckling från dag ett i media


Följ oss på Facebook!
Följ oss på Twitter!

Du får detta nyhetsbrev för att vi anser att du är viktig för oss, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.