Nyhetsbrev med senaste nytt från Svenskt Underhåll. Problem att visa det? 
Se det i webbläsaren.


Ny organisation

Styrelsen inom Riksorganisationen Svenskt Underhåll har under hösten arbetat hårt med att renodla och på så sätt förtydliga verksamheten. Detta kommer bland annat att förenkla kommunikationen mellan föreningen och dess servicebolag.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll har övertagit aktierna för SAMS AB och har i samband med det ändrat namnet på servicebolaget till Svenskt Underhåll AB. I och med detta upphör således namnet SAMS AB.

I bolagsstyrelsen för Svenskt Underhåll AB sitter ledamöter från föreningens styrelse, vilket ger en tydligare delegeringsordning. Bolagsstyrelsen består nu av Lars-Erik Djupenström (ordförande) samt Christer Olsson, Mattias Forsberg, Basim Al-Najjar och Jan Frånlund. Till ny Vd utses Torsten Ekström, som tidigare varit marknadschef och tillförordnad Vd i servicebolaget.

Ordförande Lars-Erik Djupenström, tillika styrelseordförande i servicebolaget, är nöjd med denna förändring. ”Vi har fått en ökad tydlighet i organisationen och kan fokusera på kärnverksamheten, att vara den naturliga aktören som aktivt driver frågor rörande underhåll och driftsäkerhet inom svenskt näringsliv”.

Styrelsen i Riksorganisationen Svenskt Underhåll

Bakre raden: Thomas Olson, Torsten Ekström, Lars-Erik Djupenström (ordförande) och Anders Edsand. Främre raden:  Mattias Forsberg, Basim Al-Najjar, Jan Frånlund och Ingemar Andréason. Frånvarande: Christer Olsson, Kiim Berghäll och Uday Kumar.


Tidningen U&D som medlemsförmån

Det samarbetsavtal som nyligen har upprättats mellan Svenskt Underhåll och Mentor Communication gör att tidningen U&D återigen blir en medlemsförmån. Samtidigt får Svenskt Underhåll ytterligare en kanal för informationsspridning.

”Vi är mycket glada över detta återupptagna samarbete med Svenskt Underhåll” säger Christel Frost, Affärsområdeschef Industri inom Mentor Communication. ”Det känns naturligt att återigen få samarbeta med den svenska branschorganisationen inom underhåll och driftsäkerhet” fortsätter Christel.

Torsten Ekström på Svenskt Underhåll håller med Christel och menar att ”detta är en strategisk fråga för Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Ska vi kunna agera som en branschorganisation så ska vi finnas med i de forum där opinionsbildning kan ske, både medialt och via olika typer av event.”


Underhållstekniskt Forum 2017

Vi påminner om konferensen Underhållstekniskt Forum 2017 den 7-8 mars som anordnas i samarbete med Svenska Mässan. Under konferensen får du ta del av viktiga ämnen inom underhållsteknik och nya metoder och verktyg för att kunna påverka underhållsverksamheten.

Fokus ligger på praktiska tillämpningar av befintliga och nya underhållsmetoder för att öka effektiviteten inom verksamheten. Du får även ta del av det senaste som händer inom området och vi försöker skapa en bild av hur underhållet kan se ut i framtiden.

Läs mer om detta evenemang här och anmäl dig via denna länk.


Exklusiv seminariedag för Certifierade Underhållsledare

Under seminariedagen den 16 februari 2017 för Certifierade underhållsledare, European Experts in Maintenance Management, presenteras de senaste kraven som ställs för att skapa en väl fungerande underhållsverksamhet.

Vi får ta del av praktiska tillämpningar av verksamhetsutveckling inom olika branscher genom föredragshållare från BillerudKorsnäs och Sandvik Materials Technology samt Brynäs IF. Under eftermiddagen genomförs ett studiebesök på Gävle bruk.

Läs mer om detta evenemang här och anmäl dig via denna länk.


Certifiering inom underhåll

Certifiering är en process i vilken det fastställs om en person innehar specificerade krav på kompetens och som i så fall resulterar i utfärdandet av ett certifikat. En individ certifieras efter bevisad uppnådd krävd kompetens och färdighet avseende aktuella arbetsuppgifter.

Certifiering av en underhållsledares kvalifikationer genomförs i form av en skriftlig tentamen som utgår från teoretiska kunskapskrav som har fastställts av European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS. Kunskapskraven är baserade på den europeiska standarden SS-EN 15628.

Tentamensdatum under 2017 för underhållsledare:

Tentamensdatum under 2017 för underhållstekniker:

Nedan finns en sammanställning av utbildningar som ger en god grund att stå på inför tentamen som i kombination med arbetslivserfarenhet kan leda till att bli certifierad underhållsledare eller underhållstekniker.

Fördelarna med att vara certifierad underhållsledare enligt EFNMS är många, både för individen och företaget. Det är en oberoende verifiering av behörigheten för att bedriva ett professionellt underhåll och den enda kontrollen av yrkeskompetensen inom underhåll. Som leverantör av underhållstjänster ger certifieringen dessutom en konkurrensfördel.


Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till föreningen:


Svenskt Underhåll, Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga

08-664 09 25   kansli@svuh.se   www.svensktunderhall.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration