Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Newsletter on corporate economy from Peter Berg.

Nyhetsbrev om företagsekonomi från Peter Berg.

Welcome | Välkommen

EN: ... to my first very own newsletter! It will be sent to you when there has been updates in my blog on economy matters, mainly related to The ASEAN and Thailand as well as The EU and Sweden.

The newsletters will be shorter in the future but now I'm catching up with all that happend in January 2017.

SW: ... till mitt första alldeles egna nyhetsbrev! Det kommer att sändas till dig när min blogg om ekonomi och företagsamhet har uppdaterats, främst beträffande EU och Sverige samt ASEAN och Thailand.

Nyhetsbreven blir kortare i framtiden men nu ska vi komma ikapp med allt som hänt under januari 2017.


Plan 2017-2021

EN: What IASB is up to the next 5 years.

SW: Inriktningen för arbetet inom IASB de kommande fem åren.

To the post | Till inlägget


RFR 2017

EN: Here's the impact from IASB in Sweden for 2017.

SW: Så här påverkas Sverige av IASB under 2017.

To the post | Till inlägget


Work in Progress | Pågående arbeten

EN: New lecture on work in progress, or ongoing acitivities as it's also called.

SW: Ny föreläsning om pågående arbeten.

To the post | Till inlägget


Owner Transactions in Ltd | Ägartransaktioner i AB

EN: New lecture on prohibited loans, shareholders receivables, bonuses and shareholdes contributions.

SW: Ny föreläsning om förbjudna lån, fordringar på eget bolag, tantiem och aktieägartillskott.

To the post | Till inlägget


Anti-Money Laundering Act | Lagen mot penningtvätt

EN: New lecture on the regulations and their applications.

SW: Ny föreläsning om reglerna och deras tillämpning.

To the post / Till inlägget


Content Marketing | Innehållsmarknadsföring

EN: New exciting article assignment.

SW: Nytt spännande artikeluppdrag.

To the post | Till inlägget


Index 2015-2016

EN: All the first 100 posts from start, assorted by topics to help you find the gems. See which posts qualified to the Top 10!

SW: Alla de första 100 inläggen sedan starten, sorterade under ämnen för att hjälpa dig hitta pärlorna. Se vilka inlägg som kvalade in på Top 10!

To the post | Till inlägget


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

  • Resultat- och inkomstplanering - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Performance and Income Planning), Wolters Kluwer 2015
  • Fastigheter - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning (Real Estates), Wolters Kluwer 2016

Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.wordpress.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You're receiving this newsletter because you're a subscriber or we've had contact. Should you whish to cancel your subscription please click hereSW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Skulle du vilja avsluta din prenumeration klicka här. 

EN: I hope you like the newsletter and send it to a colleague and friend, thank you! Any new subscriber just click on the link "Subscribe" below and fill in the e-mail address, first name and last name. SW: Jag hoppas du tycker om nyhetsbrevet och vidarebefordar det till en kollega och vän tack!